FANDOM


Komediograf - Svět bez číslovek

Komediograf - Svět bez číslovek

Kdyby neexistovala čísla

ZM1082 operating animation front 250px

Vedle naší abecedy existují i čísla. Ty se značí následovně:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, Π, 42, 2048 *

Hodnota Editovat

Každé číslo má svojí matematickou hodnotu podle následujících příkladů:

$ 1 = 1 $, $ 2 = 2 $, $ 3 = 3 $, $ 4 = 4 $ atp.

Hodnota čísla může být kladná nebo záporná. Výjimku představuje 0 (nula). Aby se čísla se zápornou hodnotou poznaly od ostatních, píše se před ně znaménko "−". Dále se čísla dělí na sudá a lichá. Sudá se vyznačují tím, že to většinou nebývají prvočísla (až na jednu politováníhodnou vyjímku). Lichá čísla obvykle jsou prvočísla (například 2084).

Počty Editovat

S čísly se dá počítat. Je to vlastně taková magie. Tady máme ukázky některých příkladů:

$ 1+1=1,81 $ (objasnění), $ 2+3=5 $, $ 3+*=*** $ či také např. $ -6 \times 9-*+5x- \Pi =***4*9 $

Vlastnosti Editovat

Některá čísla mají podivné vlastnosti. Podle míry jejich podivnosti se dělí na prvočísla, druhočísla, třetičísla atd...

Personifikace Editovat

O některých lidech se říká, že jsou čísla. Například o Tomášovi Jedno.

O některých číslech se to říká také. Například o čísle 42.