FANDOM


„Přechod na letní čas mi opravdu přináší velké problémy. Předtím se mi ráno postavil doma, teď až v autobuse“

- řidič ČSAD


Ikarus

Inovovaný vozový park ČSAD

Sonrisas schumacher

Jeden z drožkařů nechápajících jízdní řád

ČSAD

Pod touto kouzelnou zkratkou, která označuje největší drožskářkou asociaci v celé České zemi, se ve skutečnosti skrývá označení Čekej snad autobus dorazí nebo Čekejte svině autobus dojede či Čekej stůj a doufej

Kourim autobus

ČSAD si dal na moderní autobusy SOR tento digitální BUSE panel, aby cestující věděli, že nemají nastupovat, protože šofér ještě kouří

Přeprava Editovat

Při vstupu do drošky je každý cestující sedlák povinen nahlásit kam by se rád dostal, kočí buď řekne horentní sumu nebo vás bez milosti švihne bičíkem přes prdelku a pošle pryč. Pokud máte štěstí a nastoupíte do drožky která jede přibližně vaším směrem, pak máte jenom z poloviny štěstí. Nikde není psáno, že pokud trasa drožky vede z Chrastavy (Černé gheto - rodiště autora toho článku) do Liberce (Liverpool) musí nutně dojet do cílové destinace. Velmi často se stává, že tyto drožky ukončí svojí cestu někde mezi městy. Nejčastěji v úseku, který se vyznačuje silným stoupáním, protože zde reaktivní pohon (na bázi chemické reakce droždí a mléka) selhává. Je nutno uchýlit se k cestovní metodě zvané pěškobus.

Placení přepravy Editovat

Každý sedlák, které cestuje častěji, má většinou takzvanou BusKartu, či jak mi světaznalí říkáme Voucher. Na kterou si může uložit libovolný finační obnos. Pokud vložíte na kartu více jak 15 000.- nebudou vám inkasovány žádné poplatky, bude se vám pouze strhávat jízdné. Při vstupu do drožky, jak hlásá cedule, je třeba nahlásit zřetelně a jasně místo, kam bychom velice rádi dojeli, následně nahlásíme všechny slevové kupony, které jsou platné na této lince (slevovou kartičku od Baumaxu, Bati, Hypernovy, Tesca, Kenvela, Debilly nepočítáme). Ihned po zaplacení se musíme přesunout dále do útrob drožky, pokud tak neučiníte, popostrčí vás kočí řádně rezatými vidlemi.

Csad karta

Nová karta ČSAD

Komfort při cestování Editovat

Každá standartní drožka značky Cárosa je vybavena podlahou a okny. Luxusnější verze drožek mají k dispozici sedadla, volant a šaltpáku.

Jízdní řády Editovat

Jízdní řád, je vlastně změť čísel a názvů míst, kde by měla drožka zastavit či nabrat sedláky a prostý lid. Orientace v jízdním řádu, patří mezi obtížnější úkony, leč přeborníky na to jsou studenti, kteřížto jsou na služby ČSAD bez milosti odkázáni. Všechny drožky mají své oficiální jízdní řády, ale na druhou stranu má každá drožka svůj osobitý jízdní řád, podle kterého se přesouvá mezi jednotlivými destinacemi v různém časovém rozestupu. Pod slovem oficiální časový rozestup se často skrývá doba kolem 15 minut, ale podle osobitého harmonogramu každého z kočí, může slovo časový rozestup znamenat i 3600 sekund, což jak známe je 1 hodina.