FANDOMČernobyl je absurdní hra o jednom aktu od anonymního autora. Rukopis se objevil jedné temné noci na schodech Necykloverzity, mezi jejímiž profesory putoval několik let, až se dostal k jednomu pisálkovi, který jej zveřejnil zde.

Rukopis bohužel neobsahoval žádné poznámky o uspořádání jeviště ani o stylizaci postav. Nevíme proto, jestli chtěl autor podtrhnout existeniální rovinu minimalistickým prázdným pódiem, nebo jestli na ntakovou drobnost jen zapomněl.


Úvod: To si zase jednou paní Radioaktivita ládovala nedělním obědem, co jí dobrák Vosa navařila, až se jí boule za ušima dělaly.

Radioaktivita

Chernobyl

Premiéra Černobylu, představa umělce, autor bohužel nezanechal žádné poznámky, jak by představení mělo vypadat.

Voso! No tak Voso! To mám snad chcípnout žízní?!

Vosa

Cožpak se děje?

Radioaktivita

Došla mi voda, nevidíš?! Dones mi další.

Vosa

Ale Radioaktivito, to už byla poslední.

Radioaktivita

Co se tak loudáš! Mohla tam bejt ještě jedna! Skoč k potoku, a dones.

Vosa

Ale radioaktivito, vždyť přece víš, že všechnu vodu vypije Sršeň.

Radioaktivita

Do prdele, zase Sršeň, a já nic! Ale já to tak nenechám! Škočec, Ricin, sem!

Ricin

Copak si přeješ?

Radioaktivita

Odčerpejte vodu, ty skočci, skočíš do sklepa, tam leží bedny, a vem je sebou. Haló, nekoukejte!

  • Sotva udělali vše, co jim Radioaktivita poručila, šli přímo k potoku.

Radioaktivita

Tady bydlí ten Sršeň. Nekoukat, odčerpávat vodu!

  • Sršňova pomocnice beruška to viděla a šla žalovat.

Beruška

Radioaktivita krade vodu!

Sršeň

Ona si vydělá, ty práskačko!

  • Došli domů. Netušili, co je čeká. Radioaktivita se napila vody...

Radioaktivita

Jsou tam hovna!

Vosa

To přece není možný!

Radioaktivita

Jsou tam hovna!

Vosa

Šmankote tady jsou taky hovna!

  • Náhle se Sršeň objevil přímo v místnosti...

Sršeň

Tak tobě nechutná moje voda, Radioaktivito!

  • Ovšem ricin sršně zabil a dali si ho k obdědu jako pečínku.