Český statistický úřad

Z Necyklopedie

Přejít na: navigace, hledání
-Ambrose Everett Burnside.jpg

President českého statistického úřadu Vasil Illarjonovič Lobotóm. Jeho jméno je přísně tajné.

„Jeden mrtvý je tragédie, milion mrtvých statistika.“

- Stalin

„Průzkum ukázal, že tři ze čtyř lidí tvoří 75 % světové populace.“

- Český statistický úřad

„Když ráno naměříme teplotu 7°C a odpoledne 13°C, průměrná denní teplota činí 20°C“

- Václav Henych

Český statistický úřad (pův. Český stochastický úřad) je největší a nejdůležitější expoziturou Bdělého Bratra, která shromažďuje důvěrné informace o občanech státu, zajišťuje zpracování a následné falšování celostátních voleb a referend, na komerční bázi poskytuje důvěrné informace špionům, agentům a diplomatům cizích mocností (informace lze vyžádat i po internetu, pokud má žadatel k dispozici platební kartu).

Podle nejnovějších průzkumů je název Český statistický úřad pouze krycím jménem pro supertajnou (anglicky top sekret) vládní organizaci Český sadistický úřad zabývající se odstraňováním překážejících novinářů.

[editovat] Definice statistiky a její využití

Statistika je přesný souhrn nepřesných čísel. Pravda se řídí statistikou, nikoli obráceně.

[editovat] Statistické metody

Mezi statistické metody patří sčítání, odčítání a kvalifikovaný odhad. Kvalifikovaným odhadem se rozumí metoda, při níž se tazatel podívá z okna a na základě toho napíše do příslušné kolonky požadované číslo.

[editovat] Statistické výkazy

Statistický úřad získává požadované údaje tiskopisy, které se nazývají statistické výkazy. Vyplňováním statistických výkazů jsou obtěžovány jak soukromé firmy, tak i školy, obecní úřady a další subjekty. Statistické výkazy jsou roční, čtvrtletní a měsíční. Jejich výhodou je, že součet určitého údaje v dvanácti měsíčních výkazech běžného roku nemusí korespondovat ze součtem těch samých údajů ze čtyř čtvrtletních výkazů a už vůbec ne s údajem v celoročním výkazu. Tomuto rozdílu se říká statistická odchylka.

[editovat] Sledování inflace

ČSÚ sleduje inflaci, což je údaj, nad kterým leckdo žasne. Tento zdánlivý nesoulad mezi oficiálními čísly a realitou vysvětluje metodika sledování inflace, při níž se sečtou ceny potravin, energií, léků a lokomotiv a tyto údaje se násobí, dělí a odčítají dle Henychova vzorce. Příklad - pokud např. stoupnou ceny potravin, energií a léků o 15% a ceny lokomotiv o 1%, činí míra inflace 1,15%.

[editovat] Skrytá inflace

Jedná se o druh inflace, která dle metodiky Müdlerůva paradoxu není inflací. Příklady pro názorné vysvětlení: Součástí spotřebního koše se stane národní párek, který má 95% masa. Následující rok výrobce sníží podíl masa o 30% a místo něho výrobek naplní moukou, pomletými červotoči, separáty a kekelem, aby cena mohla zůstat stejná. Rok poté opět sníží podíl masa a cena zůstane zase stejná. Po pěti letech snižování kvality už národní párek neobsahuje žádné maso, ale cena zůstává statisticky stejná. Jedná se o výdobytek rozvinuté kapitalistické společnosti, díky němuž vláda nemusí valorizovat důchody, protože ceny výrobků jsou statisticky stále stejné.

[editovat] Deflace

Jedná se o situaci, kdy klesají ceny výrobků, které sleduje statistický úřad. Co na tom, že výrobek, který dřív vydržel 20 let, dnes kvůli kurvítkům vydrží 2 a půl roku a nedá se opravit. Zkrátka je levnější a hotovo! Jakmile deflace začne reálně hrozit, zasáhne Bangster Singer, který nechá natisknout nové peníze a znehodnotí českou měnu.

[editovat] Hrubý domácí produkt

ČSÚ také počítá hodnotu toho, jak ekonomika roste či klesá. Protože to s tím růstem není tak valné, česká vláda rozhodla, že bude uplatňovat metodiku Evropské unie, která do hrubého domácího produktu započítává i prostituci, obchod s drogami a další výnosy z organizovaného zločinu.

[editovat] Konkrétní využití statistiky

Za pomocí statistiky se dá zjistit mnoho zajímavých údajů. Například se můžeme dozvědět, že v roce 1919 bylo 94,7 % pražských prostitutek římsko-katolického vyznání. Rovněž příslušníci jiných konfesí si mohli vybrat prostitutku podle svých náboženských preferencí.


Stat 1922.gif
  • Pramen: Statistická zpráva hlavního města Prahy spojených obcí Karlína, Smíchova, Vinohrad, Vršovic a Žižkova a 16 sousedních obcí Velké Prahy za léta 1919-1920, Praha 1924

[editovat] Podívejte se také na


Urad3.jpg
Já, úředník!
ÚřadČeský statistický úřadFinanční úřadNejvyšší kontrolní úřad
---

Koník kancelářskýLejstro

uncyclopedia