Česko

Z Necyklopedie

Přejít na: navigace, hledání
Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem ČESCO.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem Čečensko.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem Cajzlistán‎.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

Republika Česko
Republic of Bohemia
Czechian Republic
捷克自治区
Flag of Czech Republic             Coat of Arms of Czech Republic
Státní vlajka Státní znak
Motto: „Pravda vítězí a proto prohráváme“ (Anglicky „Truth prevails, and thus we lose“)
Národní Hymna: The Archer's March
Kde je můj dům.ogg
Národní Hymna EU: Brother John
LocationCzechRepublic.png
Oficiální jazyk hantec
Hlavní město Praha, brňané však stále žijí v přesvědčení, že Brno.
Vláda mění se každých 6 měsíců
Politický systém Šibalokracie (původní česká syntéza kleptokracie a absurdistánu)
Prezident to be announced by former president, who has not been announced yet, they almost had one, but his paperwork was not in order, which is a huge issue in the Czech Republic
Národní hrdina Jiří Paroubek
Mezinárodní hrdina Gerhard Schroeded
Nezávislost 1968
Měna Českokoruna
Náboženství komunismus
Národní nápoj metylalkohol

„Při vyslovení slova „Česko“ po mně lezou slimáci.“

- Václav Havel, exprezident Česka

„Jsem velmi šťastný, že jste použil výraz Czechia jako já. Zní to mnohem lépe, a ne tak chladně jako Czech Republic.“

- Miloš Zeman, prezident Czechie
Nová znacka.png

Že budeme v Česku, snadno poznáme podle varování na hraniční tabuli.

Rozcestnik.png

Jak to vidí češi

Česko je vnitrozemský stát ležící ve střední Asii. Sousedí na západě s Německem, na východě není daleko do Ruska. Na mapách nenaleznete žádné moře, jen krev a mléko, uran, strdí a údajně i med. V 90. letech minulého století začaly plány na zatopení části Moravy tak, aby se sousední Slovensko stalo českou zámořskou kolonií. Kvůli Greenpeace k tomu však nedošlo (Moravistánští katolíci to přisuzují vlivu sv. Cyrila a Metoděje, jistá část populace zase Klementa Gottwalda).

Status regionu

Česko (Cajzlostán) je de facto protektorátem Slovenska, což ale téměř žádný stát neuznává. Je federací Čech, Bohemie, Vysočiny, Moravistánu a Slizka. Česká konfederace je zcela pod nadvládou Česka, ostatní dva celky jsou téměř samostatné. Zvláštním územím v tomto státě je Svobodné knížectví Jihlavisland, které zatím nebylo ostatními regiony uznáno.

Dějiny

Viz též: Nejtragičtější události českých dějin

Dějiny Česka tvoří dlouhá řada prohraných bitev, neschopných, hrabivých a omezených vládců, podrazů, lží, nenávisti, hloupých rozhodnutí a zcela unikátní lenosti. Pozoruhodné přitom je, že na počátku dějin Česka legendární praotec Čech přišel do neobydlené a prosperující země, která oplývala mlékem a strdím (nelze dnes již s určitostí určitostí říci, co ona streď vlastně byla, existuje ale domněnka, že šlo o chmel).

Nějaký čas dokázaly pak ještě české kmeny prosperovat, protože získávaly jistý ekonomický profit z obchodu s otroky, později ale začaly do otroctví prodávat i své soukmenovce a po té, co Přemyslovci vyvraždili poslední zbytky alespoň částečně inteligentních a pracovitých Slavníkovců, již nastal definitivní a všeobecný úpadek a doba temna.

Ghetto pro polské zajatce

Před 1000 lety, při svých výbojích, zajali Češi početnou skupinu Poláků. V rozporu s mezinárodním právem nebyli zajatci ani obviněni z terorismu a postaveni před řádný soud, ani jim nebyl udělen status válečných zajatců, ani přiznána práva náležející válečným zajatcům. Namísto toho byli umístěni do ghetta vybudovaného kolem Domažlic. Začalo se jim říkat Chodové, neboť při vězeňských procházkách mohli pouze stále chodit v kruhu. Proti české zvůli se několikrát vzbouřili. Poslední slavné povstání vedl Jan Sladký Kozina. Češi se tak stali inspirací pro Američany, kteří nakládají stejně s afghánskými zajatci jež umístili do ghetta Guantanámo.

Konkurenční teorie naopak předpokládá jako původní jméno oblasti Chodsko a vykládá jej podle zvyku starých Čechů, kteří ve své zaostalosti a malomyslnosti znali jen dvé světové strany: Chod a opačnou Nechod. Z toho tedy mělo vzejít Chodsko a zhruba na opačné straně království se nacházející, k nepoznání zkomolené Náchodsko.

Šťastné mezidobí

Jistou nadějí se na krátko jevilo relativně šťastnější období po prohrané bitvě na Bílé hoře, kdy do Česka přišli noví vládci nezatížení českým genetickým fondem. Ale i ti brzy zabředli do hašteřivých místních poměrů a nakazili se příslovečnou slovanskou trudnomyslností. Snad jedinou světlou kapitolou v dějinách Česka bylo krátké období po tzv. Mnichovské smlouvě, dnes je však jisté, že ani tento poslední pokus o povznesení místních poměrů se v Česku nezdařil.

Československo (Cajzloslovensko)

Více se píše v článku Československo.

Po první světové válce zasahovalo panství Čechů až do dalekých končin v sousedství Rumunska. Pak se ale začalo postupně zmenšovat. V roce 1945 vládce Edvard I. věnoval Rusňácko ruskému caru Ocelinovi. V letech 1992-1993, v době vlády Václava V., tak řečeného Havla, inicioval pozdější vládce Václav VI., tak řečený Klaus osamostatnění Hornouherska.

Budování socialismu

Mapa Světa.jpg

Názorná ukázka toho, kam kráčí Česká republika


Padesátá léta minulého století byla zlatou érou budování socialismu a světlých zítřků v Česku. Socialismus zalil celé Česko, v menší míře pak Moravsko a ještě méně Slovensko, prakticky přes noc, právě tak jako ze dne na den rozkvétají z jara šeříky na petřínských stráních.

Budování socialismu v Česku by bylo mnohem strastiplnější bez zázemí Druhé světové války. Po obsazení Československa si Němci uvědomili, že ve svém dějinném projektu Drang nach Osten nepočítali s tím, že jim budou stát v cestě Češi. Češi se v období protektorátu sice projevili jako ochotní denunciátoři a udavači, byli ochotni pro německou armádu i levně pracovat, jejich zbrojní produkce byla ovšem tak nekvalitní, že ji bylo možno považovat spíše za sabotáž. Ještě horší to pak bylo s českými branci, kteří se hromadně pokoušeli hlásit do Wehrmachtu. Jediným řešením bylo okamžitě oddělit český živel od inteligentních a spolehlivých Slováku a to zřízením protektorátu Böhmen und Mähren a samostatného Slovenského štátu.

Po prohrané válce se Slováci slitovali nad svými chudými západními bratranci a přijali (naposledy) Česko do společného státního útvaru, který Slováci z ohledu na arogantní český nacionalismus pojmenovali opět Československo.

Co Čechům chybělo při podpoře německé branné moci, to překvapivě projevili při budování nové socialistické vlasti a v této oblasti přestihli zcela jednoznačně i Slováky. Rozkvět ideálů socialismu v padesátých letech nemá obdoby v dějinách Česka, řada Čechů se tehdy dokonce naučila i číst, aby po večerech mohli studovat díla klasiků marxismu-leninismu.

To, že toto období prosperity je pro české poměry nepřirozené, se začalo projevovat v šedesátých letech, kde vedoucí komunistická strana postupně začala nezodpovědně experimentovat s rozvolňováním socialistické ekonomiky, výuky marxismu-leninismu na školách a koncem šedesátých let dokonce zkusili i částečně omezit cenzuru. Výsledkem byla naprostá katastrofa roku 1968, kdy komunističtí vůdci zcela selhali ve své dějinné roli a nebýt téměř absolutní podpory ideálů socialismu ze strany Čechů, není vůbec jisté, zda by tehdy socialismus v Česku přežil.

Řízení obrodného normalizačního procesu, který vrátil Česko tam, kam patří a kam se všichni Češi toužili dostat, byl pověřen soudruh prezident Gustáv Husák. S postupujícím věkem mu ovšem přirozeně ubývalo sil a energie a v roce 1989 došlo ke krvavému puči, označovanému též jako Sametová revoluce, kdy Češi po řadě let spokojeného života, sociálních jistot a prosperity opět jednou zapomněli, co je pro ně nejlepší a se vrozenou tupohlavostí se rozhodli, že si budou vládnout sami a že nepotřebují mít v ústavě zakotvenu vůdčí úlohu KSČ.

Restaurace socialismu a členství v EU

Roky po krvavé Sametové revoluci v roce 1989 jsou snad nejtemnější kapitolou dějin Česka. Blahobyt, který Česku přinesl v rámci internacionální pomoci Sovětský svaz, dokázali Češi během pár let zcela rozvrátit a přivést prosperující socialistickou republiku k bankrotu. Státní dluh Česka během jednoho roku vzrostl na stonásobek HDP Spolkové republiky Německo. Za této situace již nedokázali Slováci udržet nad hladinou potápějící se ekonomiku Česka a v roce 1993 opustili společnou federaci. Jako projev dobré vůle ponechali Česku původní společnou vlajku, aby Češi mohli předstírat, že oni jsou ti, kdo jsou nositeli tradice zaniklého Československa.

Česko v následném období přežívalo pouze díky humanitární pomoci OSN a EU. Protože tato situace byla dlouhodobě neudržitelná, dohodli se představitelé Evropské unie spolu s reprezentanty kandidátských zemí na tajném jednání v Bratislavě koncem roku 2002, že přestože Česko nesplňuje jediné z kriterií, které musely splnit všechny ostatní kandidátské země, budou veškeré statistiky upraveny a přijato bude i Česko. Jelikož Češi opět jednou nepochopili, jak se mají zachovat, hlasovalo 83% v referendu proti vstupu do EU a referendum muselo být na poslední chvíli na Českém statistickém úřadu zfalšováno. Formálně se pak Česko stalo členským státem Evropské unie 1. května 2004.


GeografieJazyk Česka

Čeština je extrémně složitý jazyk, takže Necyklopedie o něm má samostatný článek. Je obecně známou skutečností, že největší šance měl při volbě nového Papeže kardinál Vlk, který ale nakonec neuspěl z jediného důvodu a to, že nikdo nedokázal vyslovit jeho jméno.

Ve skutečnosti je v Čechistánu mnoho jazyků, ovšem jen čeština je úřední:

Jazyky ČR.jpg

Politický systém

Ustava-cr.jpg

Ústavu České republikce nadiktovaly Slovenské celulózky a papierne.

Volby.jpg

Politický systém ČR vytvářejí a kultivují sprejeři.

Politickým systémem Česka je poskokvorát. Jedinou relativní politickou silou je Vor popř. shromáždění Vorů z různých odnoží ruskojazyčných mafií. Politik je poté člověk životem, majetkem a pověstí závislý na dobré vůli báťušky Vora, je tedy jeho poskokem - poskokvorem. Úloha je to neodpovědná však opovrhovaná. Obchodní zastoupení nyní převzala ODS.

Ve státě platí klasická (AAA) dělba moci do tří složek:

  • Arogantní moc nezákonná
  • Arogantní moc nevýkonná
  • Arogantní moc nes(t)oudná

Hymna

Hymna Česka je stará píseň původem z předminulého století. Její melodie i text pochází z veselohry, která se hrávala pro pobavení prostého lidu v divadlech na pražských předměstích. Její text, melodii, videoklip a další informace najdete pod heslem Hymna České republiky.

Znak novy.JPG

Státní znak

Vláda změnila státní znak. Změnu ještě musí schválit poslanecká sněmovna, senát, prezident a Chuck Norris. Poté se nový státní znak konečně může objevit v infoboxu tohoto článku. Hlavní změna spočívá v záměně lva za kondom, neboť takový symbol mnohem přesněji vyjadřuje politiku vlády. Kondom se stejně jako inflace dokáže rozpínat, brzdí produkci, ničí další generace, chrání čůráky a dává člověku pocit bezpečí, zatímco je jebán .

Více se dozvíte v článcích

ČešiČeskopedieČeskokorunaČeskoslovenskoČESCOČeský jazykČeský statistický úřadČeské pádyČDČSADHlavní město Republiky ČeskoKarlovarské VelkovévodstvíPrezident ČeskaMorčeCD-RWStrdíHymna České republikyStátní svátky České republikyNárodnostSvatý VáclavKarel IV.Bílá horaMnichovská dohodaAmerická univerzita v ElboniiSběr psích hoven v Praze 666Čečensko

Externí odkazy


Země Koruny české BohemiaBójskoBrněnská republikaČeskoČeská říšeČeskoslovenskoČeskotskoHoráckoIslámský stát v TeplicíchJižní ČechyKatolická AOKarlovarské VelkovévodstvíKřivočeskoMaleschauMexxikoMongolská kolonieMoravstánOsoblažskoRepublika Tercie ASlizkoSudetenlandTěšínskoTuzemskoValašskoVelká MoravaVietnamVysočinaNRVK

EvropaAlbánieAnglieBaskickoBělehradský pašalíkBelgieBěloruskoBulharskoČerná HoraČeskosaské ŠvýcarskoČtvrtá říšeDánskoFinskoFrancieChorvatskoIrskoItálieIslandIslandský státKosovoSA KosovoLichtenštejnskoLucemburskoMaďarskoMoldavskoNěmeckoNDRNizozemskoNorskoPolskoPortugalskoRakouskoRumunskoŘeckoSeverní KyprSicílieSkotskoSlovenskoSlovinskoSrbskoSRDŠpanělskoŠvédskoŠvýcarskoUkrajinaWalesOsmanská říše

Kdó de pořád doléva, octné se vprávo

AsieČečenskoČínaIndieIslámský státIsraelJaponskoJižní KoreaKLDRKurvajtMongolskoOnánRuskoSovětský svazStanSýrieTibetTurecko

AfrikaEgyptGambieMoravská Jihovýchodní AfrikaKarlovarská Jihozápadní AfrikaSúdán

AmerikaKanadaGrónskoJamajkaRepública Socialismo o Muerte de CúbaSpojené státy americké

OstatníAbsurdistánAtlantidaAustrálieÇek CumhuriyetiČudlíkistánGighaKrakoziaKrálovství kněze JanaNový ZélandSadistánSeychellyTokelauUsámova říšeZeleň

uncyclopedia