Článek, v němž každý editor použil právě jednu jedinou větu

Z Necyklopedie

Přejít na: navigace, hledání

„Článek, v němž každý editor použil právě jednu jedinou větu je chucpe.“

- čtenář článku Článek, v němž každý editor použil právě jednu jedinou větu


Článek, v němž každý editor použil právě jednu jedinou větu je článek na Necyklopedii, který získal věhlas svojí originalitou v tom smyslu, že každý jeho editor směl použít pouhou jednu větu. Obecně se má za to, že článek je kvalitní jenom právě proto, že každý uživatel použil právě jednu větu, a tedy nikdo tak neměl možnost svým osobitým způsobem, který je každému uživateli vlastní, článek zkazit. Název však nedefinuje zda a kolik vět mohl editor tou svojí větou přepsat (to by si snad nedovolil), takže není vyloučeno, že přestože se svojí troškou přispělo hafo editorů, článek obsahuje vět pouze zblo, ne-li dokonce jen jednu.. ikdyž, taková věta rozvitá, ta leckdy vypadá jako vět hned několik.

Článek, v němž každý editor použil právě jednu jedinou větu prakticky dokazuje jak svou dokonalou stylistickou kvalitou, tak i kvalitní stylistickou dokonalostí blahodárný synergický efekt kolektivního vědomí, na kterém je celá Necyklopedie postavená, a jeho naprostou nadřazenost nad neblahým synergickým efektem kolektivního vědomí, na kterém je naproti tomu postavena Českopedie. Ačkoliv mnoho Českopedy uznávaných Českopedů tvrdí, že Českopedie je jedným místem, kde se člověk dozví pravdu, jejich tvrzení nejsou podložená žádnými zdroji, což odporuje striktním pravidlům Českopedie vytvořených právě tvrdíky tvrdícími tato tvrzení, a tak rozumnému člověku nezbývá nic, než se obrátit na Necyklopedii při hledání pravdy, či jen obrázků nevhodně oblečených důchodců pohybujících se ve volné přírodě.[1]


[editovat] Tož tedy chutě do toho!

Necyklopedii mám za nápad čpící genialitou, neb činiti si nevážná šprťouchlata z věcí vážných a s důstojnou vážností rozebírat naprosté ptákoviny je úžasným osvěžením duše i očistou mysli od haraburdí všednosti; leč, jak se domnívám, je třeba při tom všem dbáti i přesnosti faktografické – ono není nic trapnějšího, než samoúčelně bludy hlásati, kdy přitom ono bluduhlásání necyklopední není ústrojnou součástí karikatury konkrétního bludaření encyklopedního, ať již jako klasické reductio ad absurdum, či coby pravý okap jeho, tedy expandio ad absurdum, tedy karikování takého, kdy v konečném stadiu může u konsumenta tímto způsobem sestavené informace necyklopedické dojíti k jeho totální fragmentaci vlivem popukání smíchy, leč takové již je risiko čtenáře, na které by ovšem měl být v patřičném disklejmru též řádně upozorněn; to však nic nemění na tom, že z každého jednoho článku necyklopedického by se mu mělo též dostati když už ne hafo, tak alespoň ono příslovečné zblo reálné informace, která by jej obohatila i po stránce vědomostní, aniž by bludy dalšími jeho mysl haraburdím zbůhdarmým zasviňovala či totálními volovinami plnila, neboť v době současné obého poskytují bažiny internetické množství rozhodně, ale fakt rozhodně větší než malé – a bylo by squělé, kdyby Necyklopedie nad onou zjevně nezadržitelně se šířící pokleslostí desinformační coby maják i symbol vzdoru onomu úpadku všeobecnému (o tempora, o mores) všem prostým poutníkům i poznání hledajícím do dáli jasně zářila… no kurňa, není to teda docela supr betelná věta, když už holt fakt jako musí být jenom v tom jednom tahu do tý zatracený klávesnice vypocená?

[editovat] Bylo řečeno o článku „Článek, v němž každý editor použil právě jednu jedinou větu“

Tak koukám, že se z toho stává přeplácaná samoúčelá blbina.. asi tu svoji větu nakonec odvolám :) méně je někdy více.

—Tomáš Jedno

[editovat] Podobné články

[editovat] Odkazy

  1. Richard Harris na procházce v lese.
uncyclopedia