Šišoid

Z Necyklopedie

Přejít na: navigace, hledání
Sisoidvsmandelbrot

Rozdíl mezi Mandelbrotovou množinou (vlevo) a šišoidem (vpravo). Pro nematematiky jsou odlišnosti poměrně jasně viditelné na detailním výřezu ve spodní polovině obrázku.

Šišoid (anglicky sheeshoid) je dvourozměrný kvazifraktální geometrický objekt charakteristický svou nepravidelností a exaktní nepopsatelností.

[editovat] Za počátky do Německa

Šišoid vděčí za svůj vznik výzkumu fraktálů, tedy složitých matematických množin, jejichž každý, libovolně velký kousíček je shodný s originálním celkem. Nejznámějším z fraktálů je takzvaná Mandelbrotova množina, díky které právě šišoid vznikl.

Stalo se to tak, že když s definicí Mandelbrotovy množiny začal jistý Francouz Fatou, uvědomili si němečtí matematici, že když jde o něco, co se bude jmenovat po někom (množina se jmenuje po Benoîtu Mandelbrotovi, americkém to matematikovi - pozn. red.), jehož jméno zní německy, měli by to umět určitě lépe, než nějací Francouzi. Vlivem úporné snahy a nedostatku kvalitních mandlových chlebíčků se však během popisování této množiny několikrát zmýlili a to, co nakonec představili světu jako matematickou definici dnes nejslavnějšího matematického útvaru, se ukázalo býti ubohým beztvarým útvarem - šišoidem.

[editovat] Významný americký výsměch

Samotný název šišoid začal užívat právě pan Benoît Mandelbrot. Uvádí se, že název sheeshoid odvodil z faktu, že celý německý výzkum nestojí ani za jednu stránku jeho práce - stránka se anglicky řekne sheet. Zlí jazykové vidí kořeny názvu ve slově shit, seriózním odborníkům je ale jasné, že něco takového naprosto nepřichází v úvahu. Je tedy pravděpodobné, že zlí jazykové mají pravdu.

Netrvalo dlouho a Mandelbrotův satirický název se začal užívat nejen pro onen konkrétní německý šišoid, nýbrž i pro všechny geometrické útvary původní šišoid připomínající.

Infoiko Související informace obsahuje
Regál Osvěta©

[editovat] Šišoid v populární kultuře

Sioidvsikosaedr

Porovnání ikosaedru a rotačního šišoidu. Všem je asi jasné, proč mají plastové lahve takový tvar, jaký mají.

S nástupem takzvaného pop-artu v 50. a 60. letech 20. století pronikl šišoid do masového spotřebního průmyslu, neboť se ukázalo, že rotační šišoid je velice snadno vyrobitelný tvar - na rozdíl od takového ikosaedru jej dokáže vyřezat, vyfoukat, nebo třeba slepit i retardované pražské děcko a když přece jen nedokáže, nějaká ta odchylka, chyba či nepřesnost se dá snadno prohlásit za záměr.

Sisoidavodnice

Vodní dýmka nezapře, že její tvar vděčí za vznik právě šioidu, v tomto případě nekolikanásobně zopakovanému a v horních částech zkomolenému.

Když se přidal ještě i fakt, že Mandelbrotem zahanbení němečtí vědci si nenechali šioid patentovat, ani se nijak jinak nehlásili o autorská práva k němu, začalo se ve tvaru šišoidu, rotačního šišoidu a dvojose rotačního šioidu dělat prakticky všechno - od věcí tradičních, jako byly dudlíky a čepice, přes podlouhlé gumové věci, o kterých se ve slušné společnosti nemluví, až po zcela nové vynálezy, jako byly plastové lahve a vodní dýmky. Nejspíš i díky šišoidnímu tvaru se vodní dýmky staly tak oblíbenými po celém světě, že se některé národy rozhodly mystifikovat svou minulost a včlenit je do nejstarších tradic své kultury (stalo se tomu tak v Indii a mnoha státech arabského světa). Důkazem tohoto výroku budiž fakt, že vodní dýmka je zvána též sheesha, česky vyslovováno šíša.

Jakékoliv heslo na téma Šišoid byste na české Wikipedii hledali marně.
Nehopsající Wikipedie
uncyclopedia