Školní jídelna

Z Necyklopedie

Přejít na: navigace, hledání
Bouncypotato
Necyklopedizovat!
Odkazy, styl - Jak na to?
Logo Necyklopedizovat


Ve světě se rozmohl komplexní řetězec čehosi. Je rozšířen (jak ustálený výraz používaný jako název napovídá) především ve školách a dal by se definovat jako výdejny čehosi. Opravdu čehosi, důvod tohoto označení se již brzy dozvíte.


[editovat] Cosi o školních jídelnách

Jak jste již jistě pochopili, zažili, či zažíváte(i když problémy se zažíváním to způsobuje velice často), školní jídelna, to jest místnost, kam po určité vyučovácí hodině převážně pravidelně vtrhne(vtrhnutí - opak vytrhnutí) horda žáků základních škol, gymnázií, univerzit, základnových škol, středních škol, pracovních táborů, vysokých škol, vysutých škol a také samozřejmě škol zvláštních(neboli prapodivných). Každá škola má většinou svou vlastní jídelnu (až na výjimky, kdy se o jednu dělí vícero škol, nebo si díky bohu žádnou školní jídelnu pořídit nemohou). No a při tomto vtrhnutí hordy harantů do školní jídelny se stávají úrazy jen zřídka - přibližně 9x za minutu, což záleží na druhu harantů - viz Haranti.


[editovat] Haranti

Haranti jest odborné označení pro žáky škol vtrhajících(nemůžu to vědět jistě, ale za slovo „Vtrhajících“ by mě češtinářka pravděpodobně vyznamenala) do jídelny. Podle různých vlastností je můžeme rozdělit na několik skupin:

 • Malí haranti
  Mláďata převážně člověka, jejichž způsob vtrhnutí do školní jídelny je jeden z nejbezbečnějších(nebo alespoň pro ně), neboť je ještě možné mezi nimi najít jedince, kteří poslouchají učitele a podobné věci na slovo a nadávají všem okolo, kteří to tak nedělají. Jedinou nevýhodou malých harantů(která nevadí jim, nýbrž jejich okolí) jest zvuk který vydávají. Když si takový malý harant začne „povídat“ s kamarády, lidem nehluchým staršího věku než oni to může v nejlepším případě vehnat slzy do očí(za předpokladu, že mají oči) a aspoň na nějakých pár hodin zaslouženě ohluchnout. Dosud se nikdo neodvážil změřit jejich hlasitost, ale dospělí(aspoň fyzicky) zástupci člověka se jejich hluk snaží alespoň částečně regulovat.
  Haranti
  Cosi jako malí haranti, jen o něco větší. Jejich hlas je o trochu hlubší a hlasitost zredukovanější a tak je teoreticky možné je poslouchat. To s sebou také nese své nevýhody, neboť když porozumíte jejich slovům, často slyšíte cosi, jako „vole“ více než 3x za 10 vteřin, což není to nejhorší. Rychlost, se kterou se chytnou na ničivé výplody moderní doby, jako cigarety, počítače, iPhony, či nedejbože Gangnam style je přímo zdrcující. Inteligentní bytost, která je musí poslouchat často poprvé v životě pochopí, že svět se řítí do řiti.
  Puberťák, neboli Velikej harant
  Nevím, zda k tomu mám dodávat něco, krom toho co vidíte na stránce v odkazu, ale jen bych rád řekl že při vtrhnutí do jídelny dochází přibližně ke všem aktivitám, ke kterým u puberťáků dochází téměř vždy. Pravděpodobnost úrazu při vtržení do školní jídelny je zde největší.
  Student
  Pravděpodobně smyšlené cosi, čehož horda do školní jídelny vtrhne zcela poklidně a postaví se do fronty.

[editovat] Výdej čehosi

Cosi, neboli „oběd“, jak tomu kdosi s oblibou říká může být mnoho věcí. Je několik způsobů, jak toto cosi sehnat a rozdávat v jídelně:

 • Nejčastěji je tím čímsi skutečně cosi, co tzv. školní kuchařky našli cestou do školy. Otázkou jak je možné, že studenti znají jídelníček týden či dva dopředu, jsme se zabývali téměř 9 sekund. Odpověď jest, že ono cosi bylo nazezeno již přibližně ty dva týdny před dnem „uvaření“ a vedení školy mělo již tehdy přehled o vývoji rozkladu dané hmoty. Proto dovedli určit, jak to bude vypadat v den uvaření a rozhodnout, za jaký druh potravy to budou vydávat. Pro zklidnění vašich zvědavostních myšlenek by bylo záhodno dodat, že nechcete vědět co jsou která jídla ve skutečnosti.
 • Další možností je tzv. oškvaření oběda školního - bytost podobající se čemusi, co obvykle bývá na talířích ve školní jídelně. Často jsou oba způsoby propojeny, protože kuchařka může cestou do školy narazit na náhodný oběd školní.
 • Třetím způsobem získávání drahocenného čehosi do školních jídelen, který se používá pouze v případě, že první dvě cesty selžou, neboť je z nich nejnákladnější, nejdražší a nejpřepychovější.(Technická poznámka: Tento způsob je používán téměř vždy, neboť první dva se zdaří jen ve výjimečných případech) A tímto způsobem není nic jiného, než dovoz hmoty z potraviniových dolů - viz Potravinium.


[editovat] Potravinium

Potravinium jest cosi, zneužíváno především k vykrmování studentů ve školních jídelnách. Má bílou barvu a přibližnou tvrdost svalové hmoty pod elektrickým proudem. Ve školních jídelnách je upravována konsistence kyselinou chlorovodíkovou, která s potraviniem reaguje velice překvapivě - vznikne potraviniová kaše, kterou v kuchyni musí ještě přebarvit, aby ji mohli vydávat za skutečné cosi. Proto na některých školách na výtvarné výchově vybírají peníze za tempery. Naštěstí je jim potravinium přizpůsobivé, takže stačí malé množství na přebarvení potravinia. Pokud ho nemění na kaši, je pouze tvarováno do přibližného tvaru potravin.

[editovat] Potraviniový důl

Potraviniové doly jsou místa s výskytem potravinia(jak nečekané), kde se potravinium ve velké míře těží(ještě nečekanější). První ložisko potravinia bylo nalezeno ve Francii, kde se ho pokoušeli konzumovat, ale po poznání oč jde se rozhodli prodávat ho do školních jídelen. Teď raději pojídají dary své země, jako náhodné žáby a hlemýždě. Dnes jsou mimo jiné významné potraviniové doly v Rusku, Anglii(tam se tím nadšeně živí každodenně v podobě Marmite, či vánočního pudinku), Indii a samozřejmě USA. Mnozí lidé si potravinový důl pletou se školní žumpou, rozdíl je však tak minimální, že se žumpa začala zařazovat mezi potrvinové doly.

[editovat] Objednávání obědů

Bohatší školy si mohou dovolit dát žákům na výběr mezi dvěma či více druhy čehosi denně. Některé z nich to tak dokonce dělají. V takových jídelnách bývá přístroj(fungující na čip) díky kterému si žáci mají objednávat cosi každým týdnem. Ve výjimečných případech, ale jen když jsou všechny dostupné varianty čehosi naprosté svinstvo, může tento obědnávací stroj skutečně obědy objednat. Většinou se ale stává, že konzument dostane na talíři cosi zcela jiného, než chtěl(nebo lépe řečeno cosi, co se mu nejvíc hnusilo a tak si objednal cosi jiného).

[editovat] Konzumace

Konzumace čehosi se většinou skládá z několika jednoduchých kroků:

 1. Odnést svoje cosi ke stolu dle vlastního výběru.
 2. Uchopit příbor
 3. Ochutnat cosi a na věky to zatratit
 4. Zapít cosi
 5. Porýpat se v čemsi vidličkou, případně vzít nůž a hrát si na popravu setnutím
 6. Rozmístit cosi na talíři tak, aby vznikla iluze, že jste část snědli
 7. Strávit půl hodiny tlacháním
 8. Stoupnout si do fronty u vratného okénka
 9. Vrátit cosi
 10. Strávit další čas tlacháním cestou pryč odsud
 11. Strávit(nebo se pokusit strávit) okoštovanou část čehosi

Tento postup byl velice podrobný, proto je zde popsáno mnoho kroků. Avšak vězte, přišli byste na to sami.

uncyclopedia