Žablonecká přehrada

Z Necyklopedie

Přejít na: navigace, hledání
Pavucina

Tento článek je opuštěný.
Prosíme, oprašte ho a vytvořte na něj v ostatních článcích co nejvíce odkazů.
Nezapomeňte potom odstranit tuto šablonu.
Kdo to neudělá, tomu ruka upadne a internet spadne!

JBprehrada

Letecký snímek Přehrady

Mezi obyvateli Žablonce nad Hnisou též známá jako Přehrada Mšeno nebo jen Přehrada. Místní obyvatelé jsou na přítomnost tohoto údolního vodního díla natolik pyšní, že jej často zmiňují i v hádkách s obyvateli nedalekého Liberce o to, ve které vesnici se žije hůře.


[editovat] Vznik

Hráz přes údolí Hnisy byla zbudována v letech 1906-1908. Částku 4.238.190 rakouských korun tehdy dle projektu univerzitního profesora Otto Intze prostavěla pražská společnost František Krásný a synové. Oficiálním účelem zbudování nádrže byla ochrana vesnice před povodněmi. Pravým důvodem bylo ale znemožnení přirozené migrace tuleně grónského, blízkého příbuzného tuleně psího. Toto narušení migrace umožnilo obyvatelům Žablonce provozovat jejich oblíbenou zábavu.


[editovat] Technické údaje

Zásobní objem nádrže činí 33,5 mil rakouských věder. V jiných zdrojích je též uváděn maximální objem, ale ten nelze doložit a jde jen o odhad. Měření objemu nádrže probíhalo odčerpáváním (odnášením) věder z nádrže při zavřených nápustních stavidlech. Právě po 33,5 milionech odnesených rakouských věder (56,6 litru) a 10 letech měření zemřel i poslední z měřičů, sám autor projektu hráze Otto Intz.

Plocha vodní plochy je necelých 2,16 zemských lánů. Výška hlavní hráze je 20,3 lokte délka 546 loktů, šířka hráze 5,8 lokte v koruně a 19,3 lokte v základech. Leží v tlakové výšce 953,12 hPa a výška hráze nad základovou spárou je 25,7 lokte. Všechny lokty jsou samozřejmě vídeňské.


[editovat] Štoly

Součástí původního projektu byly dvě přívodní štoly (z Bílé Hnisy a z Lužické Hnisy). V průběhu projektu bylo zjištěno, že bezodtokové údolní nádrže jsou slepou cestou, a proto začala být projektována i výpustní štola.

Původní výpust Přehrady byla jen okrasná, ale vzhledem k neudržitelnosti bezodtokového stavu musela být roku 1909 zprovozněna. Odtékající voda si poté sama našla cestu skrz přilehlou vesnici až do Liberce.

Vzhledem k dlouhodobě stoupající hladině vody (kvůli malé kapacitě hrázní výpusti) něšlo již stavbu odtokové štoly více odkládat. Z tohoto důvodu bylo roku 1938 rozhodnuto o dobudování výpustní štoly. Vzhledem k nestabilní politické situaci v zemi byl projekt odkládán až do počátku 21. století, kdy byla stavba zahájena. Štola byla dokončena v červnu 2013 a místní ji nenazvou jinak než tunel.

uncyclopedia