27972

Z Necyklopedie

Přejít na: navigace, hledání

27972 je velice, velice, ale velice magické číslo, které je tajemství pro lidstvo již od roku 27972 př.n.l. Co je toto číslo zač, co skrývá za magii a v čem je tak zvláštní, to se dozvíte když si přečtete tento článek.

[editovat] Pravěk

Psal se rok 27972 př.n.l. a bylo 27. září a na území budoucí České republiky ulovili neandrtálci sedmitunového mamuta, ale všimli si toho pralidé druhu homo sapiens a mamuta se jim zachtělo. Vrhli se proti neandrtálcům. Pralidí bylo 35 a neandrtálců 21. Tři neandrtálci byli vážně zraněni a pralidé získali velikého mamuta a neandrtálci byli donuceni opustit velké území. Tato bitva proběhla v době, kdy neandrtálci již postupně vymírali. Účastníci této bitvy byli posledními neandrtálci na území České republiky. O dva až čtyři tisíce let později neandrtálci definitivně vymírají a je ta na nás homo sapiens, aby jsme zdědili svět a odhalili záhadu čísla 27972. Povídka o posledních neandrtálcích se říkala z generace na generaci a byla nakreslena na zdech jeskyní. V pravěku však o tomto čísle nikdo nic neodhalil.

[editovat] Starověk

Neznámého roku v 8. století př.n.l. sepsal historku o bitvě pralidí proti neandrtálcům z roku 27972 př.n.l. neznámý Germán, který se ji dozvěděl od neznámého Kelta a napsal ji do neznámé knihy, kterou uložil do neznámé germánské knihovny, kterou neznámý zloděj vyslaný z Římské republiy vykradl v neznámý den v neznámém měsíci neznámého vykradl a odnesl římskému parlamentu, ale knihu spálil neznámýzločinec v neznámý rok. Více toho o číslu samotném však zjistil přední antický matematik starověkého Řecka Pythagoras v 6. století př.n.l. který napsal knihu Magie aneb čísla která jsou velmi zvláštní. Když tuhle knihu psal, tak předním výzkumem přišel objevil magii čísel 42 a 666 a přišel na to, že když obě čísla vynásobí, tak přijde na to, co je to magie a zjistil úžasnou věc. Magie je číslo 27972. O jeho knihu se opíral perský král, který proti pár tisícům vojáků Alexandra velikého vyrazil s 27972 a doufal, že tak Alexandra smete, ale i přes přesilu prohrál. O totéž se opíral římský císař Konstantin z 4. století našeho letopočtu a jeho dvůr, který určil satanovo číslo 666, zvláštní číslo 42 a magii všecgh magií číslo 27972. Katolíci však v raném středověku tato číslo, vyjma toho prvního, umlčeli.

[editovat] Středověk

V tomto období lidé magické číslo 27972 umlčeli, králové a císaři se na něj vykašlali a mnoho říší padlo právě proto, že se na toto číslo vykašlali. Jediní, kdo se na toto číslo nevykašlali byli turci a díky tomu se jim podařilo roku 1453 dobýt Byzantskou říši.

[editovat] Novověk

Až v tomto období došlo k obnově víry v číslo 27972. Již na konci středověku se obnovil zájem o toto číslu u Španělů a Hernán Cortés, který zvláště věřil v toto číslo upevnil víru v něj v Mexiku. Postupně byl obnoven zájem v Itálii a Francii a na Balkáně kam číslo přenesli turci. Významným výzkumníkem tohoto čísla byl Tycho Brahe, který však k žádným výsledkům výzkumu nedošel. A ani v osmnáctém a devatenáctém století nebylo již zjištěno. Až koncem devatenáctého století přišel v Americe objev pravěké války mezi pralidmi a neandrtálci, starověkých teorií, který se podařilo rozvinout. Roku 1925 byl výzkum hotov- číslo 27972 je absolutní magie, která určuje chod světa a řadu významných věcí. O významu tohoto čísla jistě svědčí i to, že první přímé spojení Tanvaldu s Drážďany je právě vlakem č. 27972.

[editovat] Hvězdověk

V tomto období, které začalo roku 3158, se cestovalo mezi hvězdami a roku 27972 je definitivně tato magie potvrzena. Ještě předtím, ve 21 tisíceletí se lidstvo dělí na dvě hlavní genetické větve- lidstvo zemské a ekonomicky silnější lidstvo proximské, jehož dávní předchůdci kolonizovali v 18. tisíciletí tři planety nám po Slunci nejbližší hvězdy se jménem- Proxima century. Právě roku 27972 zemře poslední zástupce lidstva zemského. Roku 127972 bude navázán kontakt a rozluštěna řec mimozemšťanů z daleké části Mléčné dráhy a lidé se rozšíří po celé Mléčné dráze a poté i do galaxie Andromeda.

Je zkrátka vidět, že toto číslo je nejmagičtější ze všech čísel

uncyclopedia