Adam Jícha

Z Necyklopedie

Přejít na: navigace, hledání

Adam Jícha, (častokrát nazývaný jako Adam Píchá) vystupující pod uměleckým pseudonymem Martin Rotha Wellden, je významný český myslitel, astronom, lingvista, prestižní sociolog internetu (se zaměřením na deepweb), básník, mediální teoretik, 21. století.

Narodil se 8. července 1996 v Plzni, kde ve stejném roce vystudoval právnickou fakultu, ze které po pětileté přestávce na kojení pokračoval ve studiu na místní mateřské škole, kterou úspěšně dokončil v roce 2007 absolventským filmem Pampeliška v průjezdu. Tento krátkometrážní snímek, zachycující pampelišku v průjezdu, bývá mnohými filmovými kritiky považován za nejvýznamnější dílo Jíchovy tvorby, přestože on sám tvrdí, že "od té doby kvalita obsahu a videa o hodně stoupla."[1]

Videoart

Jíchova tvorba zahrnuje mimo jiné několik stěžejních děl současného videoartu. Jedná se především o "různé sestřihy z her, různé hudební klipy a strašné blbosti", publikované na kanálu adenas599, který bývá označován za jednu z nejlepších konceptuálních videoinstalací v digitálním prostoru. Za zmínku stojí fakt, že byl Jíchou z neznámých důvodů smazán, což podpořilo teorie o jeho snaze navázat na kriticko-destruktivní strategii umění nových médií Guye Deborda z 50. let 20. století.

Mediální tvorba

Jíchův pokus vytvořit obsahovou a rétorickou opozici významnému kanálu z herního zpravodajství IGN narazil na absolutní nezájem diváků jeho videa sledovat, takže se Jícha rozhodl přesměrovat svou tvorbu k formátu let's play, kde byl zájem o jeho tvorbu podstatně vyšší, a kde sledovanost mnohdy přesahovala i několik desítek zhlédnutí. Protože "mu přišlo na nic" publikovat na svém herním kanále také jiné mediální formáty, jako například vlog, který byl jeho fanouškovskou komunitou, čítající v té době nejen jeho rodinné příslušníky, ale také osoby zcela mimo příbuzenstvo, ve velké míře vyžadován, založil si kanál AdamJichaVlog, kde začal s pravidelným vysíláním své one-man-talk-show. Zde později vznikl i jeho umělecký pseudonym. Nakonec jej divácká poptávka přiměla přestat točit herní videa úplně a věnovat se pouze vlogům.

Projekt NOVA no. 1

Tento interaktivní happening, jež vznikl ve spolupráci s komerční televizní stanicí Nova, realizoval Jícha za účelem popření společností všeobecně přijímaného faktu, že se nikdo už není schopen v médiích svým verbálním projevem ztrapnit víc, než Miloš Jakeš na sjezdu ÚV KSČ na Červeném hrádku v roce 1989. Tímto konceptuálním dílem chtěl Jícha zkoumat způsoby a prostředky divácké recepce v oblasti masových a vegetariánských médií, jejichž obsahová složka je tvořena výhradně pomocí náhodného generátoru slov. Projekt NOVA no. 1 byl později spolu s Kuchařkou Ládi Hrušky oceněn na výstavě Kaisernacht 014 v roce 2014 v Kolíně nad Rýnem cenou Yoko Ono, samotná velká umělkyně pak při slavnostním předání 3:44 minuty řvala Jíchovi do ucha, což podpořilo mezi přítomnými domněnky o jejich utajovaném vztahu.

Mediální teorie

Je rovněž uznávaným mediálním teoretikem, který proslul mezi veřejností především inklinací k minimalistickým mediálním formátům, kdy například v jeho talk-show, kterou pravidelně vysílá na serveru youtube.com vystupuje pouze jediný člověk, kterým je on sám.[2]

Lingvistika

Adam Jícha je znám mezi odbornou veřejností především snahami o inovaci českého jazyka na gramatické i lexikologické úrovni. Jeho rétorika se vyznačuje používáním vlastních gramatických pravidel, neologismů a lexikální stavby. Často bývá kritizován za praktikování tzv. "gramatického šovinismu" - přídavná jména s negativním etickým kontextem převádí do ženského rodu (...a jedna z těch fakt je lež...)[3] Významnou složkou jeho rétoriky je taktéž "minulý podmiňovací imperativ", kdy apeluje na subjekt, aby vykonal přikazovanou věc v minulosti (...trošku jsem to za sebou osvítil, abyste říkali, že tam nejsem vyniklej jako nějak...).[4]

Rovněž je znám svým odporem k řídkému užívání predikátů verbo-nominálních u slovesných tvarů, jelikož jsou podle něj méně komplikované slovesné tvary zastaralými gramatickými útvary, které v praxi brání plynulosti komunikace (...tak jsem to teď vyniknul trošku...).[5]

Dlouhodobě se zasazuje se o zrušení příslovcí (...to mi přijde kravina...).[6]

Je rovněž autorem mnoha neologismů:

- Vzvuk (odborný termín pro konstantu oscilace zvukových vln v prostředí zemské atmosféry)

- Studnobrloh (ang. Wellden - studna, jež se stala útočištěm vodního živočicha)

- Celkém (složenina slov celkem a celkovém ("...Po celkém úspěchu jsem si založil kanál...")

Astronomie

Je průkopníkem v tzv. interpersonální astronomii, kterou praktikuje za asistence MUDr. Zdeňky Humhalové na neurologické klinice Svojšovická 3159/1, Praha 4, kde ve vlastním mozku pátrá po nových galaxiích.[7]

V roce 2014 zorganizoval vědecký projekt, jehož cílem bylo změřit svítivost města Las Vegas, které podle závěrů tohoto výzkumu ozáří oblast přibližně o poloměru 11 765 km, tedy ozáří i Velkou čínskou zeď, která je díky tomu viditelná z Vesmíru, jakožto i každý plaz, který se právě v danou chvíli na zdi vyskytuje. Jsou-li z Vesmíru viditelné i jiné živočišné druhy na Velké čínské zdi vědecká zpráva neuvádí.[8]

Zjednodušil formální zápis gravitační konstanty odstraněním veličiny a její novou hodnotu touto metodou určil i přes spánkovou deprivaci jako 2.[9]

Změřil, že "měsíční povrch má dosah rovný vzdálenosti světla s ostrými stíny na 45% stupňů jinak". Za tento výrok, který změnil zákony astronomie a logiky tak, jak jsme je do té doby znali, obdržel v roce 2015 Nobelovu cenu jíchu.[10]

V létě roku 2014 se zúčastnil expedice, která v nevadské poušti pátrala po kamenech, které byly použity při natáčení podvodného přistání na Měsíci v hollywoodských studiích. Po nákladném a rozsáhlém pátrání, jež bylo financováno výhradně z prostředků získaných na Startovači, byly tyto kameny nalezeny.[11]

Patří mezi 60% Američanů, kteří z 80% věří, že přímý přenos přistání na Měsíci byl z 45% podvod. Díky tomu získal v roce 2014 americké občanství.

Filozofie

Adam Jícha je příslušníkem filozofické školy bulharského existencionalismu, která učí, že každý vyřčený výrok znamená sebe sám nebo svůj přesný opak, ve výjimečných případech i obojí zároveň.

Výroky a citáty:

"Skrytý věci nejsou jistý."

"Jde o to, co umíte a ne o to, jak jste vzdělaný."

"Jako normální člověk, proč do piči, chodí do ulicí a prostě jen tak zabijí lidi? Jako proč kurva? To by mě nenapadlo ani v životě, já bych zabíjel je vole! Vzal bych vole kovovou baseballku, kterou tady někde mám a prostě rozmlátil bych jim palice na velkou zkurvenou kaši..."

"Aby se zmizeli, tam kde jsou, do píči."

[editovat] Poezie

Nemálo známá je také jeho básnická tvorba, které se věnuje již od útlého dětství.

Bílá mouka, bílý svět

"Takže kupte si klidně kebabky u arabistů,

u zkurvenejch vole islamistů,

který vole,

který tě vole

znásilní."

- Adam Jícha 2015

[editovat] Externí odkazy

 1. Facebookový profil
 2. Co o Vesmíru nevíte, 17.11.2014
 3. Co o Vesmíru nevíte, 17.11.2014
 4. Co o Vesmíru nevíte, 17.11.2014
 5. Co o Vesmíru nevíte, 17.11.2014
 6. Bylo Přistání na Měsíci Zfalšované?, 19. 11. 2014
 7. Co o Vesmíru nevíte, 17.11.2014
 8. Co o Vesmíru nevíte, 17.11.2014
 9. Co o Vesmíru nevíte, 17.11.2014
 10. Bylo Přistání na Měsíci Zfalšované?, 19. 11. 2014
 11. Bylo Přistání na Měsíci Zfalšované?, 19. 11. 2014
uncyclopedia