Ambient

Z Necyklopedie

Přejít na: navigace, hledání
Karel

Karel poslouchal moc Ambientu.

Ambientní hudba se zakládá na předpokladu, že všechny zvuky, které nás obklopují, mohou být za jistých okolností hudbou, a naopak uměle vytvořená hudba může sloužit k navození atmosféry. Např. zvuky hospody jsou stejně tak ambientní hudbou jako umělecká skladba snažící se navodit pocit nacházení se v hosodě.

Ambientní hudba se však může snažit navodit pouze určitou náladu, pocit či komfort posluchače. V takových případech Ambientní hudba slouží jako prostředek mozkové masturbace.

[editovat] Charakteristika

Bored crowd

Typický koncert ambientní hudby.

Recording black

Příklad tvorby Black Ambientu

Vyzkum

Dokumentace výzkumu Ambient dubu. Vlevo: Člen vědeckého týpu necyklopedie. Vpravo: Český houbař.

Ambientní hudba vyžaduje posluchače soustředěného, schopného stát se její součástí. Je hudbou jen za určitých podmínek:

  • pokud si to posluchač přeje
  • pokud posluchač aktivně poslouchá

Čili pokud si posluchač slyší ambientní hudbu a nepřeje si, aby hudba, kterou slyší, byla hudbou, či nepochopí, že se jedná o hudbu, hudba hudbou není. Naopak pokud se posluchači líbí určitý vjem (šum potůčku, zvuk cirkulárky) a začne mu aktivně věnovat pozornost, stává se z tohoto zvuku ambientní hudba.

[editovat] Historie

Jako zakladatel ambientní hudby se uznává Erik Satie. Erik měl dar naslouchat svému okolí, a zejména předmětům ve svém okolí. Historické prameny udávají, že si Erik často povídal s židlemi, stoly a skříněmi. V tomto období svého života Erik napsal vůbec první ambientní dílo, Nábytkovou hudbu (Musique d'ameublement), jejíž noty mu údajně nadiktoval prádelník.

Později se zjistilo, že Erik byl schizofrenik.

[editovat] Dělení

Dělení ambientní hudby dle zvuků vyskytujících se v daném žánru:

  • Dark ambient - Zvuky, jak je lze slyšet v noci. Díky Vědeckému týmu necyklopedie víme, že kvůli rychlosti tmy se zvuky v noci šíří jinak než na světle.
  • Ambient house - Zvuky domova, např. žena klepe řízky, muž se vrací z hospody a žena na něj křičí, zvuk fotbalu v televizi překrývaný zvuky vysavače.
  • Ambient industrial - Zvuky pracovního prostředí. Obvykle lze slyšet autorova šéfa, který na něj nadává, protože nepracuje ale nahrává.
  • Space music - Zvuky vesmíru. Většinu nahrávek pořizuje NASA při svých vesmírných výpravách. Výsledná hudba vyžaduje zkušeného posluchače, protože lajkovi se může jevit jako ticho.
  • Ambient dub - Zvuky dubu. Původní český žánr. Výsledek spolupráce českých houbařů a vědců Vědeckého týmu Necyklopedie. Společně vyzkoumali, že zvuky dubu mají pozitivní vliv na růst hub, a houbaři, kteří si pouští Ambient dub při houbaření mají lepší houbařské statistiky.
  • Black ambient - Zvuky černých věcí
  • Psyambient - Zvuky vznikající při otáčení hrnečků na mléko uchem doprava pod ultrafialovou lampou o půlnoci.

[editovat] Popularita

Ambientní hudba je v Čechách populární zejména u autistů pro typickou absenci hlasitých a nepředvídatelných zvuků, a u důchodců pro velmi nízké slyšné, plynoucí taktéž z nízké hlasitosti, která postačí k poslechu ambientní hudby.


uncyclopedia