Andropiték

Z Necyklopedie

Přejít na: navigace, hledání
Vyvoj-mozku

Aktuálně přepracovaná verze vývoje člověka

Andropitek-model

Model trupu andropitéka

Andropithecus Azorius je rod vymřelých lidí, který patří k linii vedoucí k člověku. V překladu znamená „člověk, který nemá hlavu“, podle označení kmene žijícího na místě původního nálezu.

Podle současných představ žili andropitékové na konci třetihor, to je asi 20 až 40 milionů let před naším letopočtem. Žili na území ostrovů Azory ve velmi studených a zledovatělých jeskyních. Andropitékové byli již vzpřímení a jejich nejvýznačnějším rysem byla speciální stavba těla.

V době před více než 15 miliony lety existovalo v oblasti dnešního Atlantického oceánu velmi studené podnebí. Andropiték žil podle paleontologů převážně v jeskyních, ve kterých postupně narůstala na zemi i stropech ledová vrstva. Mozek Andropitéků tak velmi trpěl neustálým otloukáním o stropy jeskyní, a tak se převážná část mozkové hmoty Andropitéků postupem času přesunula do oblasti konečníku. Nervové buňky a struktury postupovaly z nevyvinutého mozku mimo tento mozek, přes páteř až na její konec, zde se vyvynuly v jiném prostředí zcela nové struktury a pak se postupně postupným vývojem přes páteř začlenily na zpět místo, kde páteř končí.

[editovat] Objev andropitéka

K objevu pomohly převratné výsledky expedice na azorský ostrov RedDwarf, výsledky zveřejnily jako první odborný časopis Future a Azorský list Slone and Mail.

Na místě se našly pozůstatky přibližně 13 milionů let starého člověka, který byl - zjednodušeně napsáno - slepou větví ve vývoji člověka směrem k Homo Sapiens.

Nalezené kostry člověka nazvali vědci podivným jménem Andropiték. Jde o výraz v jazyce lidí ostrova RedDwarf, kteří jsou téměř jedinými obyvateli této odlehlé a klimaticky drsné části Azor. Jméno znamená v překladu "Člověk, který nemá hlavu".

[editovat] Ostatky Andropitéka

Vyvoj-pater-1

RTG snímek ostatků andropitéka


Zajímavé poznatky přinesl i výzkum velmi dobře zachovaných ostatků Andropitéka. Pozůstatky nervových struktur mozku byly u Andropitéka objeveny v oblasti třísel. Mozek Andropitéka tak měl v oblasti třísel výrazně lepší podmínky na vývoj a předešlý postupný vývoj se tak po dlouhém zamrznutí skokově urychlil. Po globálním oteplení a rozmrznutí jeskyní se mozkové buňky s nově vytvořenou strukturou přesunuly opět přes páteř na její druhý konec.

"Nervová zakončení v oblasti tlustého střeva mají velmi podobnou strukturu, jako nervové struktury v mozku" uvedl k tomuto tématu biolog A. J. Wimmer, vědec z Krytonské univerzity v Utahu. Vyřešit složitou otázku téměř totožných nervových struktur na různých místech lidského těla se tak podařilo zcela náhodou.

[editovat] Polská církev tvrdě protestuje

"Tvrdit, že se lidský mozek vyvinul z konečníku, je zcela proti lidské důstojnosti a přirozenosti" prohlásil polský kardinál Lech Plech. Zástupci anglikánské církve toto velmi ostré prohlášení později dementovali a k danému tématu uvedli "Neříkáme tak ani tak, ale jsme rádi, že jsme povolili sňatky homosexuálů. V každém případě, už v knize Job[1] se říká: 'Kdo složil u vnitřnostech lidských moudrost? Aneb kdo dal rozumu stižitelnost?' Což zcela zjevně ukazuje na to, že původcem tohoto vývoje je Bůh."

Pastor ortodoxně pravicové sekty W. C. Sister z Kalifornie však prohlásil: "Evoluce je stále ještě jen neprokázanou hypotézou, s kterou nemá slušný člověk (= věřící křesťan) nic společného. Je zcela zřejmé, že andropitéka dodal na svět ďábel, aby otestoval sílu naší víry."

Zdá se, že některým lidem se ještě mozek nepřesunul zpátky.

[editovat] Reference

  1. Kniha Job, citace z Bible, zprávy o stvoření světa v 38. kapitole knihy Job. Informace o andropitékovi v verši č.36.

[editovat] Odkazy

Objev Andopitéka Originální přísně vědecká zpráva z expedice do oblasti Azor

uncyclopedia