Auuuuoismus

Z Necyklopedie

Přejít na: navigace, hledání

Auuuuoismus je náboženství, které vyznává bolest. Jeho hlavní bůh je Auuuu (druhý pád Jauvajs), bůh bolesti. Toto náboženství je ovšem polyteismem, má proto mnohé další bohy, především bohy bolesti, jako například:

 • Auuu, můj prst!
 • Auu, zatracené kladivo!
 • Jau!
 • Auu, kurva!
Samovrah

Vyznavač Auuuoismu podstupuje vrcholné uctění boha Jauvajse.

[editovat] Včerejšky Auuuuoismu

Auuuuosimus nemá zcela jasný původ, traduje se ale, že nejsvětější auuuoistickou mantru Auuuu používali už jeskyní pralidé, pro které auuuuoističtí teoretici používají pojmenování prvotní bolestníci. Jak se lidská populace rozrůstala, počet lidí, kteří si něčím přivodili bolest, se rozrůstal také. Skutečný boom Auuuuoismu nastal s vynalezením válek během eneolitu, dokonce se traduje, že všechny války na světě jsou ve skutečnosti gigantické obřady k uctění boha Jauvajse.

[editovat] Auuuuovo Nekonečno

Auuuuoismus neuznává křesťanské desatero a nezná ani žádnou kompilaci přijkázání jiných náboženství. Řídí se originálními pravidly, zvanýmmi Auuuuovo Nekonečno. Nekonečno proto, že jejich množství není nijak omezeno, aneb, Auuuuoistickým přikázáním je jakýkoli pokyn, jehož provedení vyvolá bolest, ať už fyzickou, nebo psychickou.

Pro názornost uvádíme několik příkladů:

 1. Hlavou o zem bíti budeš.
 2. Alláha o almužničku žádat budeš!
 3. Nezřízeně přejídat se budeš!
 4. Jen v kopance věřiti budeš!
 5. Dechovku spolu s Technem poslouchat budeš!
 6. KFC když navštívíš, Big Mac si objednáš!
 7. Se svou ženou a tchýní veškerý čas trávit budeš!
 8. Na opočinek kašlat budeš!
 9. Nikdy k doktorovi nepůjdeš!
 10. Do ohně vlastní prsty přikládat budeš!

[editovat] Zítřky Auuuuoismu

Ač se to zdá neuvěřitelné, řady příznivců Auuuuosimu se neustále rozrůstají, jednak díky popularizaci a osvětě, druhak díky vzrůstající nešikovnosti lidské populace, která slovo Auuuu používá čím dál tím častěji.

uncyclopedia