Brettschneider

Z Necyklopedie

Přejít na: navigace, hledání
Sarajevo

Mystifikační ilustrace Josefa Lady ze Švejka. Ve skutečnosti je zobrazen Brettschneider s Haškem při podpisu vázacího aktu.

Hasek

Za předlohu sloužila Ladovi autentická fotografie, kterou od výčepní stolice pořídila tajně paní Palivcová. Zleva: Brettschneider, feldkurát Katz a Jaroslav Hašek.

PrasopesBrett

Brettschneider (druhý zleva) při výcviku v psinci Kaiserschweinehund.

Hans-Dieter Helmut Brettschneider (*14. 6. 1854 ♱25. 3. 1948) byl tajný agent c.k. tajné policie. Brettschneider se narodil v Salcburku jako nemanželské dítě prasopsa a bavorské princezny Alžběty (známé jako císařovna Sissi) a to pouhých 10 dní před jejím sňatkem s Františkem Josefem I., 14. dubna roku 1854. To bylo umožněno dědičnou anomálii císařovny Sissi, která narozdíl od většiny jedinců druhu Homo sapiens neměla 46, nýbrž stejně jako prasopes, pouhých 23 chromozómů (všimněte si, že jde o prvočíslo).

Dětství a dospívání strávil mladý Brettschneider s několika dalšími nevlastními sourozenci v tajném c. k. psinci Kaiserschweinehund na březích jezera Mondsee. Do tajné policie byl instalován milencem Sissi ministrem vnitra Alexandrem Bachem. Zde zpočátku působil v odděleni zajišťování pachových stop, později byl vycvičen pro boj s vnitřním nepřítelem.

[editovat] Historické souvislosti

  • Prvním velkým úspěchem Brettschneiderovým bylo vypátrání a odhalení původu hanlivé přezdívky císaře Františka Josefa I - Starej Procházka. Pachové stopy a geniální dedukce Brettschneidera přivedly přímo do hnízda protistátní činnosti v hokynářství Na Újezdě.
  • Během své služby, i po propuštění do civilu, se Brettschneider zasloužil o spravedlivou perzekuci řady českých i hornouherských nacionalistů. Do emigrace vyštval T. G. Masaryka (potom měl oplétačky s císařem, "tzv. tanec s císařem", neboť si neuvědomil, že jde asi o nejstaršího syna Franty Procházky, který chtěl mít syna pod dozorem), podílel se na přípravě atentátu na M. J. R. Štefánika a dlouhodobě podporoval alkoholismus Jaroslava Haška. S ním se jako jeho řídící důstojník mnohokrát na erární náklady zřídil. Vázací akt podepsali v hospodě Na bojišti, krátce po sarajevském atentátu. Očitý svědek této události, hostinský Palivec, byl následně ve vykonstruovaném procesu (známém jako Fliegescheißecausa, česky: případ muších hoven) odsouzen za velezradu k trestu smrti. V poslední chvíli jej na sklonku 1. světové války zachránila až amnestie císaře Karla I.
  • Krátce po vypuknutí bolševické revoluce, byl Brettschneider osloven V. I. Leninem ohledně fyzické likvidace jeho ideového soka Lva Trockého. Odměnou mu měl být podíl na zisku z výroby papiros, které chtěl Lenin vyčlenit (narozdíl od Trockého) ze socialistického vlastnictví. Úkol úspěšně splnil až ve svých 86 letech, dlouho po Leninově smrti, v Mexiku roku 1940. Slíbené odměny se nikdy nedočkal, neboť výroba papiros byla Leninovým nástupcem J. V. Stalinem znárodněna.
  • Je zřejmé, že Haškovo tvrzení v "Osudech" o Brettschneiderově sežrání vlastními psy, poté co se po čtrnácti dnech vrátil domů z Hostince u Bansethů v Nuslích, není pravdivé. CK Rakousko-Uherský erár tak neušetřil prokázané peníze za státní pohřeb, jak tvrdí Hašek a Rakousko se kvůli tomu složilo i finančně. Tím se stal Brettschneider nepřímo mužem 28. října a zakladatelem tajných bezpečnostních složek, které se však mohly projevit až po 25. únoru 1948.
  • Pro své pěvecké kvality je dle nových výzkumů ztotožňován s českým slavíkem (neobyčejně dojemně se Švejkem zpívával „Zachovej nám hospodyně...“), jako mimozemšťanem s místem narození ve Visby na ostrově Gottland.Diference roku narození (1854 a 1856) necelé dva roky je vysvětlována tzv. kočárovým časovým posunem, než ho převezli ze Salcburku do Visby.

[editovat] Související články

uncyclopedia