Brigáda socialistické práce

Z Necyklopedie

Přejít na: navigace, hledání
Odznak BSP

Odznak Brigády soc prc

Brigáda socialistické práce

Něžnou revolucí zaskočena, zcela desorientovaná Brigáda socialistické práce Trofima Denisoviče Lysenka. Na obraze je patrno, jak úderníci ztratili smysl života a bezradně očekávají věci příští.

„Poctivou prací porazíme imperialismus.“

- výzva ÚV KSČ k pracujícím masám

Již brzy po vítězství dělnické třídy začalo být vedoucím soudruhům zřejmé, že revoluční a budovatelské nadšení vedoucí třídy socialistické společnosti značně opadá. Tak nějak přes plnění a překračování smělých plánů prvních pětiletek pořád něco chybělo nebo se zcela nedostávalo a neuvědomělí lidé (zpátečnické živly podporované štvavými vysílači) vedli různé řeči (remcali). Rodná strana dala hlavy dohromady a na zasedání ÚV KSČ si někdo vzpoměl, že kdykoliv byl ÚV s rozumem v koncích, obracel se s prosbou o radu ke svému vzoru - bratrské KSSS. Bylo tak učiněno a tehdejší sovětský vůdce, nazapomenutelný soudruh N.S. Chruščov našim soudruhům poradil: nahnat lidi po sovětském vzoru dobrovolně do Brigád socialistické práce. ÚV KSČ tedy vydal plamennou výzvu k pracujícím a zároveň striktní směrnice pro stranické orgány kdy, kde a kolik BSP vytvořit. Jako první založili BSP pracující tehdejších ČSD v Praze, málo platné, pražští soudruzi byli vždy předvojem a příkladem.

[editovat] Založení BSP

Založení bylo jednoduché, stranický výbor svolal (dobrovolné) shromáždění pracujících (běda tomu, kdo by nešel; nešel by leda blázen, zvlášť když to bylo v pracovní době a za peníze). Zde bylo pracujícím oznámeno, že ode dneška jsou členy BSP a za svého vedoucího aby si zvolili soudruha XY, který byl již do této funkce schválen CZV KSČ. Dále jim bylo nařízeno, že si musí dát dobrovolný závazek k plnění plánu atd., a vypracovat plán práce.

[editovat] Závazek BSP

Svolala se tedy nová schůze, nyní již BSP, na níž byl projednán a jednomyslně (jak jinak) schválen socialistický závazek. Závazek vypadal asi takto:

My, kolektiv pracujících BSP provozu provázky n.p. Spojené špagátovny se tímto slavnostně zavazujeme:

1. Budeme dodržovat pracovní dobu.

2. Budeme s řádnou péčí socialistického hospodáře pečovat o svěřené stroje a prostředky.

3. Budeme pracovat kvalitně a bez vad.

4. V práci nebudeme požívat alkoholické nápoje a provinilce napravíme .

5. Jednou nebo dvakrát ročně uspořádáme společenskou akci celé BSP.

6. Hospodářský plán splníme a překročíme minimálně na 105%.

7. Tuto pětiletku splníme za čtyři roky.

8. Budeme pracovat bez úrazů.

Takto odsouhlasený závazek byl sepsán, svázán do úhledných desek a na další schůzi, tentokrát celopodnikové s občerstvením, byl slavnostně předán vedení podniku. Po všeobecném, dlohotrvajícím a bouřlivém potlesku přítomných pracujících následovala žranice a chlastanice za peníze ROH (pro mladší Revoluční odborové hnutí), z tak zvaného Fondu kulturních a sociálních potřeb. Tato ceremonie se opakovala každý rok a po čase byly BSP odměňovány čestným Bronzovým, Stříbrným a Zlatým odznakem BSP. K udělení odznaku patřila zpravidla i finanční odměna, někdy Rudý prapor.

[editovat] Shrnutí

Celá činnost BSP byla lidem srdečně ukradena, plány se stejně plnily převážně na papíře, vždyť šlo hlavně o odměny vedení. Závazek vždy vyvolal skryté veselí (veřejné veselí by bylo považováno a znevažování), každý věděl, že je to stejně kočičina. Nejvíce byly oblíbeny společenské akce BSP, zde se zadarmo jedlo a pilo. Soudruzi si libovali, jakou pracovní iniciativu pracující vyvíjejí, soudruzi byli chváleni nadřízenými a tudíž dali ostatním pokoj. Je zvláštní, že soudruzi nikdy nepochopili, kde se stala chyba, že se socialismus (zaplať pámbu) nepodařilo vybudovat.

uncyclopedia