FANDOM


Idiocrates

Mnozí odborníci se domnívají, že toto je Contactova bysta

Atlas

Socha neznámého autora zobrazuje Contactuse, chystajícího se vrhnout globus pro mezihvězdné cestovatele do studny

ŽivotEditovat

Contactus žil! Žil, z dnešního pohledu na časovou osu, ve starém Římě. Proto se mnozí domnívají, že to byl starý Říman. Ze svého pohledu na časovou osu však žil v mladém Římě a sám se považoval za mladého Římana. A to až do svého vysokého věku (+34), kdy, postižen lehkou demencí, spáchal těsně před svým skonem několik nadčasových genialit.

DíloEditovat

Telefonní seznamEditovat

Contactus vytvořil první telefonní seznam ve starém Římě. Obsahoval kontakty na všechny obyvatele Říma a zde působící organizace. Bohužel, jelikož telefón byl vynalezen až mnohem později, nenašlo toto pokrokové dílo uplatnění a Contactův telefonní seznam upadl v zapomění.

Globus pro mezihvězdné cestovateleEditovat

Toto dílo nebylo doposud doceněno, jednak proto, že do dnešních dnů je to s mezihvězdným cestováním poněkud skrovné, zadruhé proto, že se toto dílo nedochovalo. Contactus totiž, znechucený nepochopením široké veřejnosti, svůj globus hodil do studny, kterou tím ovšem ucpal. Následkem toho měl pak Řím lehnout popelem poté, co to císař Nero přehnal s experimenty se zaváděním pouličního osvětlení.

Historický významEditovat

Contactus dal vzniknout nejnemožnější části webových stránek - Contact us. Na italských webech můžeme tuto sekci vidět pod názvem Contactti - takto byly nazývány Contactovi děti. Bohužel, on sám za svého života z toho příliš neprofitoval, neboť webové stránky se začali objevovat až přibližně 2000 let po jeho smrti. Desítky jeho potomků z padesátého kolena však dnes pobírají nemalé tantiemy za použití (moc x pra)předkova jména, a to zásluhou dobročinných spolků obhospodařujících vyinkasované padesátikoruny za prodaná záznamová zařízení.

Kontakt s Antikou Editovat