Desítková soustava

Z Necyklopedie

Přejít na: navigace, hledání
FreecellHand
Při čtení tohoto článku je zakázáno
hrát ve vedlejším okně pasiáns


Desítková soustava je číselná soustava využívající desíti znaků. K zápisu je používáno osmi znaků vyjadřujících číslo - "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7" a znaku, který odděluje celá a desetinná místa "," nebo "." a jednoho či více znaků pro vyjádření nepřítomnosti čísla, pro jednoduchost zastoupeného mezerou " ". Mezera se píše před začátek a za konec čísla, či kdekoliv jinde uprostřed čísla a slouží k optickému a významovému oddělení.

[editovat] Chybný smysl pojmu desítková soustava

Pojmem desítková soustava je občas chybně myšlena soustava dvanáctková. Ta ale používá ke svému zápisu 12 (číslo ve dvanáctkové soustavě) čísel - "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", ",", " ". Protože pohanskou dvanáctkovou soustavu do Evropy násilně zavlekli Arabi, myslitelé prosazující návrat k evropským hodnotám ji zásadně odmítají používat. Hnutí Autoři kreslených seriálů za deislamizaci kultury dokonce prosazuje soustavu osmičkovou, a to poněkud kontroverzním způsobem: usekáváním prstů postavám [1].

[editovat] Převod do dvanáctkové soustavy

Pro převod do častěji používané dvanáctkové soustavy se stačí řídit následujícím postupem:

  • Vezmeme si do ruky mobilní telefon a vyťukáme 155, v případě zdravotních komplikací pak stiskneme tlačítko pro volání.
  • Seženeme si zásobu papírů a psacích potřeb. Velikost této zásoby by měla být přímo úměrná našim matematickým dovednostem.
  • Ujasníme si číslo, které budeme převádět. Pro ilustraci budu používat například číslo 542,61.
  • Napíšeme toto číslo na horní okraj papíru s velkými mezerami mezi číslicemi.
5 4 2 , 6 1
  • Číslice si očíslujeme následujícím způsobem:
5 4 2 , 6 1
2 1 0 -1 -2
  • Pro každé číslo v druhém řádku provedeme operaci x = 8^y kde y je číslo v druhém řádku. Výsledky x zapíšeme do třetího řádku:
5 4 2 , 6 1
2 1 0 -1 -2
64 8 1 \frac{1}{8} \frac{1}{64}
  • Vynásobíme čísla z prvního a třetího řádku a zapíšeme je do řádku čtvrtého.
5 4 2 , 6 1
2 1 0 -1 -2
64 8 1 \frac{1}{8} \frac{1}{64}
320 32 2 \frac{3}{4} \frac{1}{64}
  • Čísla ve čtvrtém řádku tabulky sečteme a dostáváme číslo vyjádřené v desítkové soustavě.

320+32+2+\frac{3}{4}+\frac{1}{64}=\frac{22705}{64}=354,765625

  • Zjistíme, že jsme někde udělali chybu a celý postup opakujeme.

[editovat] Převod z dvanáctkové soustavy

Pro tento převod raději použijeme nějaký vhodný software, nebo matematický hardware (vhodný je např. učitel matematiky).

[editovat] Mrkni aj na:

uncyclopedia