Dimenze

Z Necyklopedie

Přejít na: navigace, hledání

[editovat] Matematická definice

Dimenze prostoru udává, kolik směrů kolmých na všechny směry předchozí generuje daný prostor, čili tvoří bázi tohoto prostoru. Dimenzí lze přidat libovolně mnoho. Nikomu se však ještě nepodařilo ukázat na směr, který by byl kolmý na všechny směry v reálném světě.

  • 0D - Život v jediném bodě, kde vaše osoba je zároveň vaší přítelkyní, vaší tchyní, Milošem Zemanem i veškerou existencí.
  • 1D - Život na přímce. Povolený je pohyb pouze vpřed a vzad. Teoreticky je již tedy možný sex.
  • 2D - V této dimenzi lze zkonstruovat Šišoid, Gynekolometrické funkce, Toaletovu kružnici, Bod G, Bod T a některé zajímavé Fucktály.
  • 3D - Matrix ve kterém žijeme. Ve třetí dimenzi lze vyrobit např. uzle, koule nebo člověka. Je možný i uzel na lidských koulích, to však může být velmi nepraktické.
  • 4D - Dimenze objevená Fantomasem. Pozorovatel má schopnost vidět uvnitř čehokoliv, co se nachází v jeho zorném poli. Již by tedy nebyl problém na první pohled pochopit fungování rotačního motorku, porozumět Vagíně či špehovat sousedy při sexu, jelikož pozorovatel vidí skrze zdi.

[editovat] Ostatní interpretace

  • Čas - Zmatení fyzici často pojmu nerozumí a užívají ho zcela špatně. Například Albert Einstein se zbláznil natolik, že čtvrté dimenzi přiřadil čas, a považoval časoprostor za užitečný koncept.
  • Vyšší vědomí - Někteří lidé z Ezo TV mohou vnímat více, než normální smrtelníci, a hovoří o vyšších dimenzích ve spirituálním pojetí. Kartářky často skrze čtvrtou dimenzi čistí lidem čakry nebo hovoří s mrtvými. Vědecký tým necyklopedie neví, jak tato tvrzení ověřit, a tak jsou nejspíše pravdivá.


Bomb Tato stránka je rozcestník. Rozdělí program a někdy i Váš počítač na množství různě velkých kousků.
uncyclopedia