FANDOM


http://en.wikipedia.org/wiki/Leet

Vzal jsem text z Českopedie, maličko manuálně poeditoval a pak prohnal sedem. Pochopitelně jsem přišel o všechny odkazy, chce to oživit, Trnka 04:54, 12. 2. 2007 (EST)

s/Litoměřice/13370m3Ř1Ce/g s/\[\[Soubor:/\[\[Soubor:/g s/\[\[soubor:/\[\[soubor:/g

s/A/4/g s/B/I3/g s/C/[/g s/D/)/g s/E/3/g s/F/|=/g s/G/&/g s/H/#/g s/I/|/g s/J/,_|/g s/K/1</g s/L/1/g s;M;/\\/\\;g s;N;^/;g s/O/0/g s/P/|*/g s/Q/(_,)/g s/R/I2/g s/S/5/g s/T/7/g s/U/(_)/g s;V;\\/;g s;W;\\/\\/;g s/X/></g s/Y/j/g s/Z/2/g

s/a/4/g s/b/I3/g s/c/[/g s/d/)/g s/e/3/g s/f/|=/g s/g/&/g s/h/#/g s/i/|/g s/j/,_|/g s/k/1</g s/l/1/g s;m;/\\/\\;g s;n;^/;g s/o/0/g s/p/|*/g s/q/(_,)/g s/r/I2/g s/s/5/g s/t/7/g s/u/(_)/g s;v;\\/;g s;w;\\/\\/;g s/x/></g s/y/j/g s/z/2/g


Možná by nebylo od věci udělat ty odkazy tam, kam by opravdu měly směřovat, a ne nahodile. Zanatic 06:11, 12. 2. 2007 (EST)

Chci to časem projít a pročitit, zatím jsem tam dal jen odkaz na obrázek Litoměřického náměstí. Předchozí verzi jsem psal ručně a to byla otrava. Ty nefunkční odkazy jsou zkomolené odkazy z článku z českopedie. Trnka 11:21, 12. 2. 2007 (EST)