FANDOM


Vím, že tohle téma tady na Necyklopedii není oblíbené, ale mám za to, že legrace se má dělat ze všeho, takže jsem se pustil do vytvoření základu článku. Prosím, připomínkujte, upravujte a kultivujte, ale neoznačujte mě hned za rasistu kvůli tomu, že jsem si dovolil udělat srandu z Romů. Díky --BrutalniBagr 18. 6. 2010, 17:54 (UTC)

Rasisto :-D --Aktron 18. 6. 2010, 19:24 (UTC)
Díky, tohle jsem potřeboval slyšet, už je mi líp:D --BrutalniBagr 19. 6. 2010, 08:22 (UTC)
Bál jsem se že to bude horší, pojednals to celkem vkusně, jenom se bojím vandalismů.--Karkos 19. 6. 2010, 15:39 (UTC)
Děkuju, přesto na tom článku chybí k dokonalosti hrozně moc, ještě na něm chce pracovat. Vandalů bych se zas až tak nebál: skutečných rasistů je v naší společnosti hrozně málo; většina těch, kteří mají blbé kecy, jsou prostě jen ti, co mají na někoho či na něco vztek, ale nemůžou si to dovolit říct nahlas či proti tomu protestovat humorem, protože by byli sežráni přirozenou autocenzurou multi-kulti. Chci tím říct, že si myslím, že když si lidi budou moct dělat z Romů srandu a říct nahlas, co se jim na nich nelíbí, že pak drtivá většina z nich nebude mít nenávistné sklony... --BrutalniBagr 19. 6. 2010, 23:31 (UTC)

§ 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob (1) Kdo veřejně hanobí

a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo
b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) nejméně se dvěma osobami, nebo
b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

§ 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod (1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. (2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1. (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
b) účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo sdružení, které hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou nebo jinou nenávist.

– Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel 84.42.169.183 (diskusepříspěvky).

Jenže tohle není hanobení rasy ani národa. Kdyby se tady chovali slušně, nikdo by je nehanobil, spíš oni hanobí nás.--78.102.25.199 14. 10. 2011, 05:29 (UTC)
Děkujeme za poučení, sami bychom jistě nedokázali nějaký zákon najít. jenže něco jiného je hanobení a podněcování k nenávisti a něco jiného je humor. Pokud je trestné dělat si z něčeho legraci, pak honem! Pojďme zavřít každého, kdo kdy vyslovil nějaký vtip o blondýnách, policistech, číňanech, rusech, američanech, kanibalech, homosexuálech, romech, židech, čechech i o komkoli jiné. Stejně tak určitě není trestné nakreslit někam svastiku, pokud jí nepropagujeme nacismus, alebrž jsme třeba hinduista, který má rád sluníčko. --Vygoš 4. 10. 2011, 18:19 (UTC)
Mé laické povědomí mi říká, že pokud se někdo dopustil přečinu proti citovaným paragrafům, pak pouze autor textu (a to pouze v případě, že se v okamžiku psaní textu nacházel v ČR), nikoli ten, kdo si to čte... --Karkos 5. 10. 2011, 12:41 (UTC)
Přesně tak, navíc je takový autor nejspíš nedohledatelný a zcela určitě mu není možné nic dokázat. Ani mně nemůže nikdo dokázat, že jsem to byl skutečně já, kdo napsal tuto větu. --Vygoš 5. 10. 2011, 16:03 (UTC)
POkud Romea chce, může si stěžovat na lampárně nebo přímo v Wikii. Na lampárně ji pozorně vyslechnou, na Wikii s ní ovšem totálně vydrbou, jako to udělali zatím vždycky. Evidentně tam mají hodně velký právní oddělení. Jinak sever, na kterým Necyklopedie jede, neleží na území ČR, Správcové se zabávají pouze technickými problémy, obsah je čistě na přispěvatelích, ejich IP nejsou dohledatelná, protože se nikde nesledují ani neukládají, jak jednou máte nick, IP se nezaznamenává. Takže hodně štěstí při korespondenci s americkými právníky. My jsme byli přístupní dohodě. --Zylbrsztajn 5. 10. 2011, 20:19 (UTC)
Myslím, že po hrubém nátlaku by wikia IP zjistila:-( Ovšem americké pojetí svobody slova má své výhody. Nevím jestli ta smršť vandalismů, kterou jsme zaznamenali v uplynulých dnech, pochází od romey, bylo by to trsitní.--Karkos 5. 10. 2011, 20:39 (UTC)
Z noci na dnešek to jednoznačně od nich pochází. --Zylbrsztajn 5. 10. 2011, 21:09 (UTC)

Nechápu proč by se to mělo smazat, snad upravit problematické pasáže, smazáním a zavíráním očí Romové a jejich problémy ze společnosti nezmizí, stejně není jasné kolik se jich vlastně hlásí k romské národnosti, takový národ asi ani oficiálně neexistuje, možná je nějaká podobnost se Židy, původně ztratili svůj stát ale nakonec ho ho zase dostali, ani jako nějaká zvláštní rasa nejsou, aspoň jsem o něčem takovém neslyšel, nanejvýše se udává že Romy lze považovat za etnikum, třeba Maďaři vypadají podobně, ale že by se hlásili k nějaké zvláštní rase se nezdá i když se o tom někde spekulovalo. Je to uměle vykonstruované aby z toho mohli čerpat nějaké neopodstatněné výhody a samozvaní zastánci se mohli na tom přiživovat, aspoň to tak u nás vypadá. Takže humorná kritika je tady na místě, tak jak si to zaslouží i jiní kteří se nechovají slušně k veřejnosti(politici a pod.) Problémy na Necyklopedii byly s ujetými příspěvky které nebyly včas smazány, to bylo jistě důležitější.--Nytra 30. 12. 2011, 23:51 (UTC)


Problémy s "cikánskými" články na Necyklopedii z gruntu a pořádně Editovat

Důvody, které mě vedly k návrhu na smazání tohoto a dalších dvou článků (Cikáni a Cikán obecný) podrobně:
  1. Od začátku, když jsme s Trnkou začínali, jsme byli vedeni zásadou nenechávat prostor rasismu (rasismus myšleno obecně jako projev nenávisti ke skupině obyvatel jiné národnosti). Důvodem bylo a je netrefovat se do těch, kteří mají jen malé možnosti obrany.
  2. Problém soužití Čechů a Romů je už několik let natolik bolavý, že nemá smysl ho jitřit. Provází ho nepochopení podstaty problému jak na straně většiny Romů, tak na straně většiny Čechů a co nejhoršího i na straně státní správy.
  3. Na článcích o Romech a Cikánech, které se tady za poslední rok objevily, bylo humoru vždy jsko šafránu, a nejinak je to i s tímto článkem. Navíc značně spornou otázkou je motivace, na jejímž základě jsou tyto články psány.
  4. Necyklopedie samozřejmě není od toho, aby řešila problémy soužití Čechů a Romů. Není ale taky od toho, aby je rozdmýchávala zveřejňováním textů, které přilévají olej do ohně nacionálních stereotypů a rasových předsudků. (Naše články o sousedních národech jsou jiný případ, jedná se v 90 % případů o reciproční jednání, založené na existenci Necyklopedií v jazycích těchto národů. My jsme kdysi polské necyklopedisty pochválili za jejich článek Czechy, a oni s pak s potěšením četli český článek o Polsku.)
  5. Už jsme s tím "cikánským článkem" problém měli, a stálo to nemalé úsilí ten požár uhasit. (Má někdo ze zastánců těchto článků představu, kolik mých pracovních hodin to stálo? Hodin, kdy jsem musel nechat toho, co mě živí, a tahat za celý tým horký kaštany z ohně? Neděkujte, nedělal jsem to pro vás, dělal jsem to pro Necyklopedii.)

Dále, k Nytrově úvaze o cikánském etniku:

Národ i rasa jsou jen sociální konstrukt, tzn. není to až tak objektivní skutečnost jako pístový motor nebo cihla, je to jen pojmenování naší představy o nějaké skupině lidí. To, co je a co není národ nebo rasa, je definováno v různých dobách a různých společnostech různě. Předpokládám, že většina správců a čtenářů toho textu absolvovala školy v ČSSR nebo ČR, učili jste se tedy, že jsou tři rasy: bílá, černá, žlutá nebo spíš europoidní, africká a asijská, ale kupříkladu antropologie americká rozeznává ras asi 15 - 20, a ještě jinak lidstvo dělí antropologie čínská. V evropské civilizaci je pojem "národ" především pojmem politickým a kulturním. To, co je a není národ, a kdo může a nemůže být jeho příslušníkem se opět liší, a je různě vnímáno a řešeno v různých dobách, různých kulturách a různých civilizacích. Víme dobře, jak to vnímají Češi, toto pojetí vychází jednak z německé klasické filosofie, národ jako kmen příbuzných jedinců, které spojuje jazyk, kultura, náboženství, tradice a etnický původ - a také "pokrevní pouto" (to byl sakra hustej termín). Ale vychází také ze stalinistického pojetí národa, kdy je to skupina, kterou spojuje jazyk, kultura, historie, obývané území, a politicko-ekonomická formace - dle stalinské definice v SSSR byli Židé nebo Karaimové národy s nároky na vlastní autonomní oblasti, kdežto cikáni (a jiní) nikoli. Ve Francii má pojem národ trochu jinou dimenzi, a v USA slovo nation znamená především to, co čeština nazývá: státní příslušnost.

Nytro, použil jsi termín etnikum. Co to je etnikum? Jaký je rozdíl mezi etnikem, národností a národem? Co to je národ, který cituji: existuje oficiálně? Pokud vidím nebo slyším v posledních 10 - 20 letech v slovo etnikum, je většinou použito pejorativně a - je o Romech. Nikoho jiného Češi "etnikem" nenazývají (výjimkou jsou odborné texty vědeckých prací). Prý Maďaři vypadají podobně jako Cikáni, no, ano, někteří Maďaři skutečně vypadají jako středoevropští Cikáni (akorát tahle miss hungary na to moc nevypadá). Ale Andalusští cikáni vypadají jako Španělé, a irští a skotští Travellers (Gypsies) vypadají často jako Irové, jsou ze 40 % zrzaví. Jo, to jsou ty stereotypy.

Neopodstatněné výhody:

To je naprosto zásadní problém. Zaprvé, co to jsou neopodstatněné výhody? Který zákon ČR zvýhodňuje cikány? Žádný. Jaké jednání úřadů ČR může cikány zvýhodňovat? Jedině špatná práce úředníků, kteří, aby se jich v kanclu co nejrychleji zbavili, jim mohou přiřknout něco, na co dle předpisu nemají nárok. (Před pár týdny létal po ČR e-mail líčící, jak cikánka dostala zadarmo léky v lékarně, které Češi musí platit. Je to nesmysl, hoax, lež a další provokace někoho, kdo nechce, aby byl mezi Čechy a Romy klid. Je to pitomost a vysvětlení lze najít na hoax.cz - pokud vám romea.cz nepřá věrohodná. Ale co je to platné vyvracet, když většina lidí slyší jen to, co slyšet chce.)

Jaké další výhody mají?

Nemusí pracovat. Aha! Obrovská nezaměstnanost způsobená: Zaprvé, nedostatkem kvalifikace, za kterou do velké míry může právě většinová společnost, která pro cikáňata zřídila zvláštní školy. Školy s nižšími nároky, s učitelkami, které tam šly často za trest. Škola, ze které jste bez šance pokračovat dál, protože absolventy zváštních škol nechtěly brát ani učňáky; a zadruhé, způsobená naprostou nechutí českých firem přijímat cikány do práce.

Nytro, kup si tmavý kontaktní čočky, choď měsíc do solárka, ať máš tu správnou barvu, obarvi si vlasy na černo, vem si sako a bílou košili bez kravaty, a takhle vymóděnej se vydej hledat práci. Můžeš k tomu, pro realističtější dojem zkusit trochu roMAcekho akCENtu, jAsny, more? Garantuju ti, že budeš v prdeli, jak Baťa s dřevákama. Tvoje maturitní vysvědčení nebudou chtít ani vidět a o VŠ diplomu se nezmiňuj, vysmáli by se ti.

Samozvaní zastánci, termín, který miluju

Kdo to je? Ti, kdo zřídili romské kulturní vzdělávací a společenské organizace a nadace? A kdo by je měl asi zřídit, když ne jedni z nich, cikáni samotní? Kdo zřizoval za Rakouska-Uherska Sokol, Orel, české podpůrné spolky, nadace a české besedy? Rakouskouherské úřady snad? Nebo Osvícení Němci? Nebo ufouni? Ne, tyhle organizace si zřizovali "samozvaní" zastánci emancipace českého národa a prppagátoři národního uvědomění. Danke, herr Palacky A když já tady teď tohle píšu, to jsem, do prdele, taky samozvanej zastánce? Zažil jsem rasovou diskriminaci na vlastní kůži. Poprvé ve čtvrtý třídě základní školy! Soudružka učitelka mě posadila ve třídě do řady, kde seděli jen cikáni. Ostatní, etnicky korektní děti, seděly v řadě u okna a uprostřed. Podruhé jsem zažil rasismus na vysoké škole. To bylo taky fajn: Kam se sereš, Žide? Potřetí na politickém školení. Dodnes lituju, že jsem v tý jídelně nevstal, a nevzal toho hajzla židlí po hlavě.

Jsem samozvaným zastáncem? Ne, vyjadřuju tady svůj názor na to, co je a co není za současné společenské a politické situace na české Necyklopedii únosné, prospěšné a slušné, a dokládám ho argumenty a vlastní zkušeností.

Očekávám otevřenou diskusi, protože Necyklopedie se obrací někam, kde původně být neměla. Obecně lze sledovat, že kvalita celkově klesá. Vytváříme nové šablony, přesměrování, formátujeme a řešíme technické problémy, a tady chci vyjádřit díky a uznání, všem technicky erudovaným Necyklopedistům, kteří na tom pracují, ale kvalita jednotlivých textů klesá, a klesá také celková obsahová úroveň Necyklopedie. Vykročme do nového roku za lepší kvalitou. Necyklopedie je v Česku unikátní projekt a za trochu popřemýšlení stojí. --Zylbrsztajn 31. 12. 2011, 02:14 (UTC)

Měl bych připomínku, článek Cikáni byl s tohoto pohledu mnohem lepší než Romové a do Romů se nenavážel, byly tam fakta z první republiky, zdá se tehdy se pojem rasizmus ještě nenosil. Jinak mi přá rušení článků jako by to bylo pod nátlakem zvenčí, jak už jsem řekl zavíráním očí před problémy se to jen zhoršuje, kde se ten tzv rasizmus bere, že by to platilo jen pro Romy? Je u nás více různobarevných ras které jsou zjevné na pohled ale to prakticky nikomu nevadí...--Nytra 31. 12. 2011, 13:54 (UTC)
No jo,ale ta fakta z první republiky neměla s legrací nic společnýho, to byly prostě jen historický fakta, na takový věci je Wikipedie. --Zylbrsztajn 31. 12. 2011, 17:15 (UTC)
Takže jestli tomu dobře rozumím, o Romech nepsat ani vesele ani vážně a nejlépe vůbec. Nakonec už tu máme i jiná doporučení - Prasopes, Norris atd. Jak to půjde dál tak asi nepůjde psát nic a poslední zhasne. Jen bych podotkl ře inkriminovaný problém s urážkou Romů která byla midializována, všichni přehlédli, včetně tebe.--Nytra 31. 12. 2011, 21:26 (UTC)
Jo, já vím, že jsem to přehlédl i já. A s tím Norrisem a prasopsem platí jen to staré dobré, že všeho moc škodí.--Zylbrsztajn 31. 12. 2011, 21:47 (UTC)
Je to škoda. Když jsem si četl ten odstavec o romských samicích, šíleně jsem se smál. Bohužel sranda je srandou jen tehdy, pokud ji i ten druhý bere jako srandu. A tady je vidět, jak Cigáni nemají smysl pro humor :-( Dělání si z někoho srandy a rasismus je něco jiného. Kdyby si Cigáni přečetli článek o Dělnické straně, možná by Necyklopedii odpustili.
Napadl mě následující text do článku Romové:
Vzhledem k tomu, že Romové nemají smysl pro český humor a právě zuří Česko-romská válka, byl tento text smazán.
Počkejme, až budou lepší časy a až se všechno urovná. Jinak na slovenské Necy mají článek Rómovia, a ten je krásný. --Hovňous 5. 1. 2012, 17:57 (UTC)
Tak jo, skoro týden se vyhýbám vyjádření v doufání, že konec světa přijde dřív, ale on asi nepřijde vůbec, i když by se to zrovna všem hodilo... podle mě jsou řeči o tom, jaký je někdo chudák a jak strašně ho nějaký článek uráží, prostě jenom řeči. Zákony jsou taky hezká věc, ale každý si je může vyložit, jak chce, a i ti, co je psali, se jimi mnohdy neřídí. Důležitý je přece záměr. Je snad tak těžké (alespoň pro nás tady) rozeznat humor od urážek? Řekl bych, že není, takže pokud by byl nějaký článek vtipný, zachoval bych ho, ať už by urážel Romy, Židy, trafikáře, učitele, mojí vesnici, nebo mě. Čímž se dostávám k menšímu problému - článek jsem si před chvílí celý pozorně a podrobně přečetl a vtipný mi přišel jen úvod o tom, že Romům se bude brzo říkat Flashové. Ostatní vtipné není, ať už je to pravdivé nebo ne, snad jen myšlenky, že je k nám přihnali Tataři a že mají vlohy k prospektorství, to by ale bylo nutné s humorným nadhledem přepsat, stávající odstavce jsou kouskovité, bez odkazů a obrázků. Když se ale vrátím o souvětí nazpět, vidím, že tu vlastně zafungovala jakási vnitřní síla a oddělila zrno od plev - věci, které jsou opravsu vtipné, nesou jen málo stop po rasistickém podtextu a stereotypním vnímání. Takže abych to zrekapituloval: Koukejme na vtip, skutečně vtipné věci snad nikoho doopravdy neurazí, a když ano, tak je to pako bez špetky nadhledu. --Vygoš 6. 1. 2012, 11:22 (UTC)
I kdyby byl článek debilní a zcela nepřijatelný, teď je pozdě o něm dikutovat. Po aféře Romea je nutné ho uchovat jako historický dokument. Za druhé, kdyby tu žádný článek Romové nebyl, někdo ho brzo znovu vytvoří, a ještě horší. Nechme to bejt.--Karkos 6. 1. 2012, 11:31 (UTC)
Klidně i s těmi samicemi :-) --Hovňous 6. 1. 2012, 16:40 (UTC)

Standarta

Je to skutečně nejslavnější článek, možná i do musea Necyklopedie by si zasloužil, každopádně je dobře, že je zakonzervován pro výstrahu všem nepřátelům Necyklopedie.--Nytra 9. 3. 2012, 08:48 (UTC)

Ještě bych podotkl, že v tomto případě holá pravda skutečně vyděsila.--Nytra 9. 3. 2012, 08:54 (UTC)

Chci napsat článek o koňských handlířích. Když napíšu, že koňskej handlíř pobírá sociální dávky, je to rasismus? --89.177.43.34 20. 4. 2012, 14:36 (UTC)

A na co by koňskej handlíř pobíral dávky? Když je šikovnej, tak si vydělá tolik, že dávky mu jsou u prdele. Ledaže by to byl tak mizernej handlíř, že by byl furt v mínusu a dávky by pro něj byly holou nutností. Ale to pak může bejt článek o jakýkoli jiný profesi, kterou hlavní hrdina vykonává tak bídně, že mu nezbejvá, než žádat o sociální dávky. Měj na paměti, že tohle je Necyklopedie, tady má bejt sranda a ne sžíravá kritika nebo sociání drama, vod toho jsou jiný stránky. --Zylbrsztajn 20. 4. 2012, 22:27 (UTC)

Omluva Editovat

Vím, že je to jaksi s křížkem po funuse, ale nedávno jsem si na tento článek vzpomněl a napadlo mě, že jsem se vlastně nikdy neomluvil za problémy, které jsem jeho napsáním (ano, jsem autor one slavné pasáže o ramlicích) způsobil. Tímto bych se tedy chtěl omluvit za všechny problémy i za to, že jsem Vás tím vlastně vyřadil ze soutěže Křišťálová lupa. Netušil jsem, jakou hysterickou vlnu nevole může jeden (vpodstatě nevinný) výrok vyvolat.
Napsal jsem to před několika lety ze srandy a tak to bylo také myšleno, přestože se to někomu může zdát jako trapný, či nechutný humor, přiznám se, že i po těch letech mi to přijde stále vtipné. Omlouvám se tedy za důsledky, ale za samotné napsaní toho odstavce se omlouvat nehodlám, jelikož jsem podle mého soudu nic špatného neučinil. Samozřejmě ale chápu, že jste ho byli nuceni po mediálním nátlaku ze strany romey a ostatních serverů smazat, přestože to neschvaluji.

Grzegorz Brzęczyszczykiewicz (diskuse) 15. 10. 2012, 15:05 (UTC)

Bylo to tenkrát docela hustý. Pořadatel lupy by nás v soutěži byl rád nechal, ale byl pod tlakem, doslova mezi dvěma ohni. Nemohl vyhovět oběma stranám. Já jsem udělal vstřícný krok a očekával jsem vstřícný krok od Romey, jenže ta se ústy svého šéfa pevně zakopala na dobytých pozicích a naznačovala, že by po nás chtěla další mazán. Pro ně to byla skvělá příležitost, jak ukázat na rasismus v české společnosti. Můj názor je ten, že Češi skutečně jsou ve rasisti, nebo přinejmenším anticiganisti ve velmi vysokém procentu, v tom klidně s představiteli Romey souhlasím. Jenže použít Necyklopedii jako příklad rasismu a anticiganismu je podle mně hodně mimo mísu. Na českém Internetu by se našly mnohem lepší příklady rasismu (a anticiganismu a antisemitismu) než Necyklopedie. Dokonce takhle: Dle mého názoru, podloženého mnoha lety správcování Necyklopedie a mnoha lety života v českých zemích, je Necyklopedie spíš příkladem tvrdého cenzurování aniticiganistických a rasistických příspěvků. Obyčejný čtenář vůbec nevidí, kolik toho musíme vyhazovat, protože místo humoru jsou příspěvky zlé a rasistické. Pokud by Romea chtěla ukázat rasismus na českém webu, musela by analyzovat diskuse na idnes nebo fóra na lide.cz anebo jít na jiné nemoderované diskusní servery. Tam je to fakt hnus. Ale my jsme v tu chvíli byli ve světle, na nás se soustředila pozornost všech, kdo se o soutěž zajímali a tak Romey využila příležitost a pořádně si smlsla. Nakonec nikomu ze správců nevadilo, že jsme byli vyřazeni, stejně jako nám nevadí, že letos nejsme nominováni. Na existenci Necyklopedie to nemá žádný vliv a svou rozsáhlou čtenářskou obec už máme, Necyklopedie vstoupila do vědomí lidí už před loňskou aférou, která jí nakonec jen pomohla, a dnes o Necyklopedii ví mnohem víc lidí. Před časem mě potěšil soused, když před domem dokouřil a zvedl se k odchodu se slovy: "Jdu, přečtu si necyklopedii a pak si udělám nějakej žvanec." Netušil, že mezi jeho posluchači stojí člověk, který u zrodu Necyklopedie stál od samého začátku. --Zylbrsztajn (diskuse) 15. 10. 2012, 16:13 (UTC)
Nevadí, nemůžeme a ani nemůžeme ohlídat všechno. Více mě tehdy namíchla aktualita o Chánovu, kterou bych býval smazal, kdybych si ji všiml. Zilby: To poslední je zajímavá zpětná vazba. Já občas mám pocit, že na Necyklopedii nic nového zajímavého nepřibývá. --Karkos (diskuse) 15. 10. 2012, 16:57 (UTC)
Ten pocit není mylný. Ono toho opravdu moc zajímavého nepřibývá. Procházel jsem desítky nových příspěvků, jen jsem to četl a nic s tím nedělal, chtěl jsem vidět, jak se vyvíjejí. Většina skončila v koši, protože se jich neujali ani autoři - mnoho z nich přilítne, napíše torzo, a zmizí - ani správci. Přibývaj blbinky, drobnosti, ale málo velkého a výrazného. Nevím jestli se lidi bojí něco napsat, protože my správcové jsme jak zlí Kerberové a všechno zcenzurujem, nebo prostě lidi nemaji nápady, který by sem dali, a radši jen čtou. Ale aby přibylo něco zajímavého, musí autor dostat nápad, musí ho něco inspirovat a v neposlední ředě musí mít ČAS to sem napsat. A času máme všichni málo. --Zylbrsztajn (diskuse) 16. 10. 2012, 20:31 (UTC)
Ba ba čas se někam ztrácí, snad do černé díry nebo co, jak jsem v důchodě tak mi zmizelo někam hafo času a je ho čím dál míň.--Nytra (diskuse) 16. 10. 2012, 21:45 (UTC)

Kampaň a peníze Editovat

Páni, hovoříte mi nejenom od srdce, jenomže letos nejsme mezi nominovanými. Navrhuji oslovit Billa Gatese, kterému zde již dlouhodobě děláme ZADARMO reklamu krásným článkem Windows. Stačila by miliarda Kč? Patrně ano. Hned zítra se začínám učit anglicky. Kdo tuto hatmatilku ovládá, může se na Billa obrátit mým jménem. Jsem tu snad slavný.--Ervín (diskuse) 16. 10. 2012, 00:22 (UTC)

Ervine, ty jsi největší pracant tohodle podniku. --Zylbrsztajn (diskuse) 16. 10. 2012, 22:30 (UTC)