FANDOM


Augustus

Augustus, náš vzor

„Jak byl černej, tak byl čestnej.“

- Seneca

Fallus Niger Cincinnatus (cca roku 135 n. l. — ???), celým jménem Sextus Fallus Niger Cincinnatus Brutus Longus, byl významným římským generálem během tzv. Narkomanských válek (165/166 n. l. — 179/180 n. l.).

Život Editovat

Narodil se v severní Africe, pravděpodobně v okolí města Volubilis, ale velmi brzy se přesunul do Říma. O jeho životě je toho známo jen velmi málo, víme, že pocházel z jezdecké rodiny, snad s dlouhou vojenskou tradicí. Rychle se v Římě vypracoval, v letech 155 n. l. a 158 n. l. byl dvakrát zvolen praetorem a v roce 162 n. l. zastával čestný konzulát. Nejpozději na přelomu let 164/165 n. l. se pak přesouvá k armádě do provincií, kde rychle postupuje ve vojenské hierarchii. V roce 167 n. l. zastává post Tribunus angusticlavius, o tři roky později se pak stává legátem nově ustanovené Legio XXXVI Elephantina (legie postavená převážně z egyptských branců). Podílí se na stavbě vojenského tábora na lokalitě Mušov a vede vítězná tažení po celé Moravě až do Čech. Jednu z posledních zmínek o něm máme, když táhne s legií a pomocnými sbory do Asciburgi montes (dnešní Krkonoše), kde měl vést vojenské operace proti místnímu kmeni bojovných germánských Cervusů.

Cincinnatus & Hadrianus Editovat

Podle údajů z radnice ve Volubilis se lze právem domnívat, že Cincinnatovým otcem byl císař Hadrianus (Hadrián). Ten ve městě přečkal dvě noci při svých cestách Římskou říší. A dvě noci v tomto případě byly tak akorát.

Cincinnatus & Seneca Editovat

Senecovy citáty se vztahují k různým otázkám a tématům. Jejich značná porce je však moderní civilizaci provždy ztracena. Byly to ty, které Seneca uvedl v knize zvané Výbor z listů Cincinnatovi — soubor dopisů, které si tito přátelé během mnoha let vzájemně poslali. Toto slavné, ba veleslavné dílo pozdní antiky bylo ztraceno, ne-li zcela zničeno, při invazi Vandalů.

Legenda Editovat

Legendy praví, že Cincinnatus přežil šarvátky s Cervusy a vydal se do nitra Afriky, kde založil vlastní říši. Jeho dva synové si ji rozdělili a dali vzniknout národům Nigeru a Nigérie. Současná dynastie nigerijských princů se považuje za jeho potomky.

Pochybnosti Editovat

Okolo osoby Cincinnata panují značné pochybnosti. Část komunity historiků dokonce zašla tak daleko, že tvrdí, že vůbec nikdy nežil, že nikdy neexistoval. Podobní pošetilci jsou ale zatím v menšině. Jeden z nich, ten nejpošetilejší, Adolf Satan, dokonce argumentoval absencí článku o Cincinnatovi na jakékoli jazyčné Wikipedii. To však nesvědčí o nevýznamnosti Falluse Nigera Cincinnata, jako o nevýznamnosti Wikipedie.

Jiní blázni zase tvrdí, že se Cincinnatus se Senecou neznali, neboť Seneca zemřel několik desítek let před Cincinnatovým narozením. To ale nejsou historici, jako spíš hysterici a — především — blábologové. Samozřejmě, že se znali, jak jinak by mohli být nejlepšími přáteli?

Související Editovat

Jakékoliv heslo na téma Fallus Niger Cincinnatus byste na české Wikipedii hledali marně.
Nehopsající Wikipedie

…a eventuelně i: