Gynekolometrické funkce

Z Necyklopedie

Přejít na: navigace, hledání

Gynekolometrické funkce, jinak také gynekometrické nebo gynekologické funkce jsou takové funkce, jimiž zpravidla charaktrerizujeme jisté partie těla a děje s nimi spojené. Patří mezi ně například:

Kosinus

kozínus

Cosinus [Kozínus]
je gynekolometrická funkce charakterizující dámské poprsí. Zapisuje se ve tvaru y = \cos x, kde x je velikost košíčků. Funkci cosinus je však možné ještě rozšířit o push-up efekt a silikonové vycpávky. Rozšířený cosinus zapisujeme ve tvaru y = \mathbf{s}\cdot\mathbf{\cos px}, kde s je koeficient silikonových vycpávek a p je síla push up efektu. Postupnou degradaci poprsí v čase pak popisuje známá Kozinova věta.
Pitchus [Píčus]
je jediná matematická funkce, která přiřazuje jednomu reálnému číslu x více funkčních hodnot y. Její předpis není známý, grafem je pitchusoida, kterou se podařilo předpovědět metodou Newtonových tečen, vypadá jako nevhodně přeškrtnutý kosočtverec. Že je předpokládaný průběh této funkce správný, se podařilo v roce 2005 dokázat Vladimíru Špidlovi, když zase strkal pracky tam, kam neměl. Rotací Špidly vzniká rotační Pitchusoid [Pičusoid].
Curinus [Čurínus]
je funkce, která vyjadřuje závislost velikosti prezervativu na délce mužského přirození. Funkční předpis můžeme napsat takto: y = cur x, kde y je délka prezervativu a x délka přirození. Tato funkce zpravidla nemá žádné další parametry.
Tím ovšem sranda nekončí. K funkci curinus můžeme sestrojit perverzní funkci Necurinus [Nečurínus], kterou získáme zaměněním x za y a obráceně. Tato funkce vyjadřuje to, že délka přirození závisí na velikosti kupovaného prezervativu.

Podle Jiřího Paroubka vzniká podílem pitchusu a curinusu orgasmus. Prý to může potvrdit z vlastních zkušeností. Nicméně s jistotou můžeme prohlásit pouze to, že ke všem těmto funkcím existují perverzní funkce, které vznikají tak, že prohodíme x a y, čímž dostaneme totální prasárnu.

uncyclopedia