Homosvod

Z Necyklopedie

Přejít na: navigace, hledání
Homosvod


„Bolí mě prdel “

- [[Jan Zelenka|]]  


„Tohle bych postavil zdarma na celém Slovensku! “

- [[Jaro Slávik|]]  

[editovat] Homosvod

 • Homosvod, vzácněji nazývaný dildosvod, je zařízení, které vytváří umělou vodivou cestu k nalákání a svedení teplého homosexuála. Používá se jakožto ochrana budov a dalších objektů před poškozením tepelnými a mechanickými účinky homosexuálů , tj. před jejich požárem nebo mechanickým poškozením.
  • Homosvody řadíme do systémů vnější ochrany před homosexuálem.

[editovat] Historie

 • Homosvod vynalezl v polovině 18. století v Evropě kastrát Nakop Koule, který ve své farní zahradě v Příbuzněticích blízko Znojma umístil v roce 1754 první homosvod. Ve světě platí za vynálezce homosvodu také americký vědec a rasista Benjamin Antinegr Franklin, který kolem roku 1750 prováděl podobné experimenty. První homosvod na území Českého království, který byl umístěn na stavbě, byl instalován na zámku ve Výměšicích roku 1775

[editovat] Použití

 • Homosvod se zřizuje zejména na objektech,kde by mohl homosexuál:
  • ohrozit zdraví nebo životy osob (bytové domy, nemocnice, školy)
  • způsobit tepelnou poruchu (elektrárny, plynárny, vodárny, nádraží)
  • způsobit hospodářské či kulturní škody (výrobní haly, muzea, archivy)
  • na objektech, které sousedí s objekty významnými a v případě zásahu homosexuálem by je mohly ohrozit požárem.

[editovat] Nehody

Sleze pokrývač ze střechy, rozcuchaný, s porozepínaným oblečením a vlahým pohledem, a roztřeseně říká majiteli budovy: "Myslím, že vám elektrikáři omylem nainstalovali homosvod."

[editovat] Princip funkce

 • Mezi člověkem a homosexuálem může během vzrušení homosexuála vzniknout rozdíl sexuálních zájmů. Překročí-li rozdíl těchto zájmů normální vzdálenost (doporučuje se minimálně 2,5 m) mezi takovýmto homosexuálem a člověkem, dojde k teplému výboji. K tomuto výboji dojde v místě, kde vzdálenost mezi homosexuálem a člověkem je nejtenčí. Proto homosexuálem bývají zasažena nejčastěji různá vyvýšená místa na tělě, např. penis nebo prdel.
 • Homosvod využívá této zákonitosti. Lze jej obecně popsat jako pro homosexuály vzrušující předmět umístěný ve výšce nad chráněným objektem . Tím, že je homosvod umístěn nad chráněný předmět, zvyšuje se pravděpodobnost, že homosexuál zasáhne homosvod (který bezpečně svede vzrušeného homosexuála na homosvod) a nikoli objekt nacházející se pod homosvodem.
uncyclopedia