HuLíN

Z Necyklopedie

Přejít na: navigace, hledání
Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem Hulín.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

„A YeShTe rZeKnI, sHwAgRoWaAa wOe, Co sE StAlO W ObCi hUlIiIn!!! “

- jOuZa
Stanice Hulín 2.jpg

DnEs yE HuLeNiIi dOwAaAzHeNo pOmOcIiI ElEkTrIfIkOwAnEeE ZhElEzNiCe

ZcElA NoWeEe oByEwY StAwIiI WsHeChNy dOsAwAdNiIi tEoRiE O WzNiKu HuLiIiNa Na hLaWu. K PrZeQaPiWyYyM WyYySlEdKuUuM Se dOsPeLo wYkOpAaAwKaMi wOe, PeCzLiWyYyM StUdIeM ArChIwUuU A Za pOmOcI KrZiShTaAaLoWeEe kOuLe.

hUlIiIn bYl zAlOzHeN KmEnEm hUlIcZuUu w dAaAwNyYyCh cZaSeCh. TeHdY HuLiCzOwEeE ObYyYwAlI RoZsAaAhLeEe oBlAsTi w oKoLiIi bLaNsKa, ZaByYyWaLi sE HlAwNe nIcNeDeLaAaNiIiM A HuLeNiIiM SmEsI RoUtY A GaNdZhI. sWeDcZiIi o tOm nAaAlEz wYcHyTaNeEeHo kRzEsAdLa a zKaMeNeLyYyCh CiGaReToWyYyCh PaPiIiRkUuU PrOf. AbSoLoNeM Na dNe mAcOcHy w rOcE 1927

YeDnOhO DnE WsHaK DoShLo k pOlItOwAaAnIiIhOdNeEe uDaAaLoStI. yAkYyYsI NeShTaStNiIiK PrZiNeSl nA TrAdIcZnIiI RiTuAaAlNiIi wEcZeR LySoHlAaAwKu, KtErOu nAaAhOdNe nAlEzL A NeDbAyE RaD StArShIiIcH KmEnE, dAl yI KoLoWaT. UuUcZiNeK ByL TrAgIcKyYy. PrZi rItUaAaLnIiIm tAnCi sE WsHiChNi pRzIiIsHlUsHnIiIcI TaK RoZdUpAlI WoE, zHe dOsHlO K PrAsKnUtIiI ZeMsKeEe kUuUrY A NaAaSlEdNeEeMu zEmEtRzEsEnIiI =d. DuUuSlEdKy bYlY TrAgIcKeEe, NaPrZ. aTlAnTiDa sE PoToPiLa nA DnO BrNeNsKeEe pRzEhRaDy. YeLiKoZh sE KrAyInA StAlA NeObYwAtElNoU, wYdAlI Se hUlIcZoWeEe hLeDaT NoWoU DoMoWiNu, KdYzH PrZeD TiIiM SbAlIlI SwYyYcH PeT sHwEsTeK (wIiIc yIcH BoHuZhEl nEnAsHlI).

[editovat] ZaLoZhEnIiI HuLiIiNa

W RaAaMcI PoLiTiKy dRaNg nAcH OsTeN, sE BoHuZhEl wOe, KoMpAsU NeMaYe, WyDaLi nA SeWeRoWyYyChOd. Po sTrAsTiPlNeEe cEsTe (DoShLo hUlEnIiI) sE DoStAlI Na bRzEh yAkEeEsI WeLkEeE RzEkY WoE, a pTz yEdNaK NeUmElI PlAwAt a yEdNaK ByLi lIiInIiI SeStRoYiT WoR, uSaDiLi sE ZdE. z uUuCtY K ZeSnUlEeEmU StArZeShInOwI KmEnE HuLiIiNoWi - kRzIwEeE NoZe, NaZwAlI NoWeEe sIiIdLo hUlIiIn =D. dArZiLo sE YiM Ok, NeBoT MiIiStO OpLyYyWaLo oRoBiNcOwYyYmI ShIsHkAmI WoE, wHoDnYyYmI K HuLeNiIi. NeByLo tO SiCe oNo wOe , Ae cO NaPlAt


[editovat] ObYeW PiLy

YeDnOhO DnE YiStAaA HaAaTa zWaNaAa wRbA W OpIlOsTi pRzIpRaWoWaLa hUlEnIiI Z RaAaKoSu a pRzI ToM Se yIiI PoDaRzIlO Na pRaCoWnIiIm nOzHi wYtWoRzIt rZaDu zUbUuU. yEyIiI MuZh zWaNyYy uDaTa yI NeYpRwE SuRoWe zMlAaAtIl, A PaK ShEl cElOu uDaAaLoSt uDaT WrChNoStI. mOuDrZiIi sTaRcI WsHaK DaLi hLaWiCzKy dOhRoMaDy, NeBoT WzNiKlYyY NaAaStRoY Se yIm wElIcE ZaLiIiBiL, zYiStIlI WoE, zHe wElMi dObRzE RzEzHe i tWrDyYy mAtErIaAaL. w uZnAaAnIiI ObYeWu yEy pO OpIlEeE HaAaTe pOyMeNoWaLi pRzIiIhOdNe pIlA. bRzY ZyIsTlI, zHe o nAaAsTrOy yE ZaAaYeM WoE, a tAk zAlOzHiLi pRwNiIi mAnUfAkTuRu nA MoRaWe pOd nAaAzWeM PiLaNa. TyTo nAaAsTrOyE Si pRo sWoYi wYhLaAaShEnOu nEqAlItU WyDoByLy sQeLoU PoWeSt pO CeLeEeM SwEtE.

BoHuZhEl w dObE TrZiCeTiLeTeEe wAaAlKy bYl wYnAaAlEz oDcIzEn sHwEeEdY WoE, a tI Ho pO NePaTrNyYyCh uUuPrAwAaAcH (aBy sE NeRzEkLo, ZhE Ye tO PlAgIaAaT) zAcZaLi wYrAaAbEt pOd nAaAzWeM HuSqUaRnA. PoZnAaAmKa O StRaStIpLnEeE CeStE HuLiCzUuU Se dOcHoWaL PiIiSeMnYyY ZaAaZnAm =D. yEdNaAa sE O HlInEnEeE DeStIcZkY PsAnEeE PaLiCzKoWyYyM PiIiSmEm, NaAaHoDnE ObYeWeNeEe aRnOsHtEm rUmPiLeM NeDaLeKo wYsHkOwA, kDe sE OcTlY NeZnAaAmO YaK. sOuBoRnEeE WyDaAaNiIi pOyEdNaAaWaYiIiCiIi o tEcHtO ObYeWeCh bUdE YiZh zAaAhY PuBlIkOwAaAnO WoE, mUuUzHeTe sI Ho oByEdNaT YiZh dNeS, zAtIiIm sE NeWiIi kDe. </3 MrTe Te MuCiNkAaAm PiCzO!

[editovat] WoKoLiIi

We WoKoLiIi sOu NeYbLiShIiI zAjImAwAa ĎeĎyNa RzIťOwItZe.

uncyclopedia