Ježíš

Z Necyklopedie

Přejít na: navigace, hledání
Jesus-tattoo.jpg
Ježíš byl v Galileji oblíbená celebrita.
Ježíš Kristus
Ježíš Nazaretský
Biografické informace
Pohlaví

Syn Boží

Barva očí modrá?
Vlasy

hnědé, dlouhé a kudrnaté

Národnost

obřezaný hebrej

Náboženství

judaismus

Povolání

tesař, kameník

Zajímavosti
1

Jeho matka je panna.

2

Měl dvanáct učedníků.

3

Přibili ho na kříž.

4

Vstal z mrtvých.

Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem Džízes.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

Split-arrows.png Tento článek nemá nic společného s článkem Ježíš (Krugger).

To je dobře, můžeš založit další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.


Křesťanství
Jesus-pastor.jpg

Antikrist
Beránek Boží
Bůh
Ježíš
Džízes
Duch svatý
Papež
Papežská neomylnost
Satan

Boží bojovníci
Katolická AO
Kongregace pro nauku víry
Kněz
Lahvoun
Nebe
Kanonizace
Novojičtí černoprdelníci
Řád templářů
Svátostný sedmiboj
Zvěrozvěsti

Apokalypsa
Bible
Bible IV.
Black Metal
Ďáblova bible
Hospodine pomiluj mě
Kostel
Misionářská poloha
Otčenáš
Paškál
Posvátná kanalizace
Svatá stolice

Jesusinspace.jpg

Ježíš z vesmíru vysílá paprsky, které lidem na Zemi vyvolávají rakovinu kůže.

„A Jezis? Jezis byl vlastne prvni emigrant!“

- Ross Hedvíček

„Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati...“

- Jidáš

„Dupy dup, dupy dup, šine si to takhle ježek kolem krucifixu, koukne nahoru a žbrblá si: "No, já už jsem dávno naježenej, zatímco ty se tu teďka Ježíš..."“

- A. Kostlán

Ježíš Kristus, známý také jako Ježíšek, spasitel, vykupitel, mesiáš, pomazaný, Inri, je ústřední postavou křesťanského náboženství a od jeho narození je tradičně odvozován dnes používaný letopočet. Někteří lidé označují Ježíše také jako krále, protože se za svého života odvolával na svůj domnělý královský původ a ohlášoval příchod království nebeského (které se zřejmě někde zpozdilo a již nedorazilo), avšak z toho důvodu, že fakticky nikdy nevládl žádnému skutečnému historickému území, čeští historici a vláda ČR doporučují, aby byl Ježíš než jako král radějí titulován jako „králíček“, a to také z toho důvodu, aby nedocházelo k záměně s našimi skutečnými důležitými králi - Václavem I. Havlem a Václavem II. Klausem.

Život Ježíše Krista

Jesus with children.jpg

Většina informací o životě Ježíše Krista pochází z beletrie a filmů. Známé jsou scénáře pro Hollywoodské kasovní trháky od předních scénáristů

 • Marco Mc Cormick – Evangelium podle Marka
 • Matias Forsyth – Evangelium podle Matouše
 • Lucas Kravczuk – Evangelium podle Lukáše
 • John Hagan – Evangelium podle Jana
 • Thomas Tykwer - Tomášovo evangelium
 • Peter Ustinov - Evangelium Petrovo
 • Jacobo Morales - Evangelium Jakubovo

Narození

Cristo.jpg

„Já jsem ta alfa, gama i omega“

- Ježíš

Narodil se čtyři roky před svým narozením v Betlémě a měl tu smůlu, že právě v tom okamžiku (ve skutečnosti kvůli vzdálenosti o 1 700 000 let dříve) v galaxii Androméda vybuchla supernova. Prvotní gama záření mimino zasáhlo a způsobilo nevratné škody na jeho organismu (tuto nejmodernější teorii převzala Necyklopedie od Dany Drábové). Na druhou stranu mu to asi umožnilo později provádět různé triky. Těm se začalo říkat zázraky. Gama záření pravděpodobně způsobilo rovněž i bílou pleť (jak známo z mnoha jeho podobizen) v kraji, kde bledá tvář je spíše řídký jev.

Možná, kdyby nebylo dobytka (osel a vůl), kteří na něj dýchali a svými těly jej chránili před radiací, žádný Ježíš by nebyl. Brzy po porodu Panna Marie dostala ze spolehlivých zdrojů echo, že se chystá vraždění neviňátek. Sebrali tedy svých 5 švestek a prchali do Egypta.

Mládí

111JESUSFUN.JPG

Poslední varování pro všechny

Ježíš byl dost zcestovalý, protože stále prchal před Herodesem. Již v útlém věku používal (většinou mimoděk) své schopnosti získané gama zářením. Jednou naplnil rybářům prázdné sítě, až se roztrhaly. Jídla však bylo na měsíc pro celý Israel.

Ve 12 letech se dost drsně pohádal s autoritami v Jeruzalémě a dostal za to od otce výprask. Nic moc si z toho ale nedělal a na zavedené autority kašlal zvysoka po celý svůj krátký život.

Dospělost

Jezis-zivot.gif

computerizovaný Ježíš

Ježíš vyrostl v krásného mládence a začala se po něm ohlížet krásná děvčata. Musel si také zvolit povolání. Cestovní ruch byl ještě v plenkách, rozhodl se tedy být kantorem (samozřejmě, že rabínem!). Otevřel si malou jednotřídku a začal shánět žáky. Přihlásilo se jich jen 12: Šimon Petr, Ondřej, Jakub, syn Zebedův, Filip. Bartoloměj, Matouš, Jakub, syn Alfeův, Tadeáš, Šimon Horlivec a Jidáš Iškariotský. Vyučovací předměty byly latina, teologie, egyptologie, matematika, biologie a zeměpis.

Smrt Ježíše Krista

Žádná pohádka však netrvá věčně. Jeden z jeho učedníků musel být po škole. Jmenoval se Jidáš. Ve chvilce hněvu Ježíše udal Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů křesťanství. Ježíš byl jat a postaven před soud. Jeho obrana byla chabá. Jelikož byl chudý, neměl na dobré advokáty. Navíc mu nějaký vnitřní hlas stále našeptával, že se má obětovat za spásu lidstva.

Ježíš byl ve svých 33 letech odsouzen k trestu smrti a rituálně ukřižován (tzv. krucifixace), tedy přibit 3 hřebíky k dřevěnému kříži v místě chodidel (tam to vzali jedním vrzem) a zápěstí (alternativní teorii má sekta tzv. Dlaňařů). Na kříži pak Ježíš odpřednášel svoji předposlední vyučovací hodinu, při které pronesl pár památných vět v několika lidských i andělských jazycích (např. "Eli eli, lama sabachtháni"). Toto bylo nevzdělanými dozorci, kteří leckdy neuměli pořádně ani řecko-římsky, vyhodnoceno jako provokace a pobuřování, proto byl zákeřně probodnut kopím. Později byl sejmut, zabalen do tuřínského plátna (levnější plátna se tehdy tkala z vláken natě tuřína) a pochován v jeskyni.

Zmrtvýchvstání

Santa vs. Jesus.png

Ježíš tento souboj se Satan Klausem prohrál na plné čáře, nicméně alespoň zůstal v čele Vánoc ve střední Evropě včetně Česka.

Působením zbytkového záření paprsků gama došlo během zhruba 42 hodin k zacelení Ježíšových ran a nahození jeho srdce. Ježíš vstal, vykopnul kamenné dveře své hrobky, frajersky prohnal Satana a způsobil zemětřesení o síle .

„Ježiši, vrať se do hrobu!“

- Jidáš

Na nebe vstoupení Ježíše Krista

Vědecký tým Necyklopedie nedávno začal zkoumat, jakým způsobem Ježíš Kristus vstoupil na nebesa. Nabízí se řada možností, které musí být teoreticky i prakticky ověřeny. Vybíráme jen několik, z mnoha desítek možností, které by umožnily Ježíši dosáhnout alespoň první kosmickou rychlost.

 • reaktivní pohon - v té době již známý v Číně, Ježíš jej mohl zdokonalit, nebo vyvinout iontový motor, pracující na stejném principu
 • atomový pohon - zde vědci naráží na problém vysoké hmotnosti.
 • slivovičný motor
 • pohon mimozemského původu.
 • pohon pomocí nadpřirozených sil.

Ježíš a současnost

Ježíš a brněnští jehovisté

Brněnští jehovisté tvrdí, že mají na Ježíše copyright a že jim náleží veškerá autorská práva na evangelia i veškeré apokryfní texty (OSA podporuje oprávněné nároky brněnských jehovistů! Brněnští jehovisté jsou členy OSA).

Ježíš a brněnští letniční křesťané

Brněnští letniční mluví o Ježíšovi tak familiérně, že vzniklo podezření, že s ním jsou v každodenním styku. Dosud se však nepodařilo vypátrat, do které putyky s ním chodí, jisté však je, že hospoda U pavouka to není. Na dotaz výzkumného týmu Necyklopedie, zda tak důvěrně jako Ježíše znají i Elvise se urazili a přestali s naším týmem komunikovat. Momentálně se čeká oficiální prohlášení pražských letničních, aby se k problému vyjádřili konečně jako experti.

Ježíš a čeští satanisté

Ježíš je kultovní modlou českých satanistů, kterou oslavují každoročními svátky obžerství, které se časově kryjí s křesťanskými vánocemi. Ježíše si ovšem čeští satanisté cení méně než svého temného pána, což vyjadřují symbolicky tak, že nevzývají dospělého Ježíše, ale pouze malého a buclatého Ježíška (s Ježíšem seznámila české satanisty Dana Drábová).

Ježíš a církevní tatíci

„Církevní tatíci ke Kristu vzhlížejí / Mají ho na kříži, tam si ho nechají / A kdyby sestoupil, nic by se nebáli / Vzali by kladivo, zase ho přibili /Haleluja“

- Jaroslav Hutka

Ježíš a Necyklopedisté

Ježíš je mimo jakoukoli pochybnost pozoruhodnou postavou, což dokládá, že Židé v něm vidí rebelujícího rabiho, který motal lidem hlavu, podněcoval spory s Římany a jako falešný mesiáš skončil po zásluze a po právu, křesťané vidí v Ježíšovi Božího syna a spasitele světa, muslimové vidí Ježíše jako největšího a posledního z proroků (uzávěr všech proroků) ale popírají jeho božství.

Necyklopedisté, stejně tak jako hinduisté, nezaujatě nestraní žádnému z uvedených pohledů (POV) a připouštějí všechny tři výše uvedené možnosti, jednoznačně ale považují Ježíše za osobnost s mimořádně vyhraněným smyslem pro humor a duchovního otce všech uncyclopedií. Necyklopedisté věří, že šablonu „schváleno Ježíšem“ používají s jeho výslovným souhlasem a oceňují touto šablonou své nejhodnotnější články

Ježíš velmi trpěl problémy s prostatou.
Ježíš velmi trpěl problémy s prostatou.


Ježíš je tvuj nejlepší kámoš

V následující kategorii vám názorně ukážeme, že i Ježíš může být tvůj nejlepší kámoš, když nás provází během nejrůznějších životních situací, tak je stále tu, aby nám pomohl. Jedinou podmínkou je, že my sami musíme chtít.

Náboženství
GBfifthteen.jpg
Křesťanství
Rabbi.png
Judaismus
Zz.jpg
Materialismus
Dirndl.gif
Alkoholismus
Happysatan.jpg
Satanismus
Boboburka.jpg
Islám
Dalajláma a vejce.jpg
Buddhismus
Chuck Mohammed.png
Chuckmaismus
Home.goodies.png
Mikrobismus
Kabanos oral.png
Kabanosovci
Celt Arthur.png
Novopohanství
Kršna.png
Hinduismus
Semen Suds.jpg
Erotismus
1114041222495.jpg
Jediismus
Pan Tao.png
Taoismus
Pastafariánství ikona.jpg
Pastafariánství
uncyclopedia