FANDOM


Jehovirus
Retrovirus
Virus má viditelné shlukovací chňapky

Vědecká klasifikace
Říše: nebuněční
Kmen: viry
Třída: DNA viry
Čeleď: sektoviry
Rod: jehovirus


Původ názvu Editovat

Původ slova Jehovirus, původně Jeho virus, přičemž Jeho pochazí ze zkratky YHWH. Tato čtveřice je rekurzivní překladatelský oříšek "ten který způsobuje" chorobu, tedy virus...

Morfologie Editovat

Jehovirus je velmi malý virus deformované nekubické kapsidy. DNA tohoto viru je zvláštní v tom, že neobsahuje genetickou informaci, ale genetickou dezinformaci. Tvar viru je velmi zvláštní. Pomocí příchytných tlapiček se seskupuje do souviří které dává dohromady nápis Strážná věž.

Patologie a klinické příznaky Editovat

Infekce se šíří složitou cestou, při které musí být v krátkém časovém sledu napadeno několik smyslových orgánů najednou. Nejprve se virus snaží napadnout sluchové centrum, aby člověk nevnímal, co bacilonosič mele a zůstal na místě a dále se vystavoval dalším útokům viru. Následně vir napadá i zrakové centrum v případě, že nově nakažený si všimne Strážné věže. Pak následuje fáze klidu, kdy se vir množí ve výše zmíněných centrech a urputně bojuje s imunitním systémem. Napadené neurony v této fázi ještě neničí. Pokud viru vystavený člověk boj prohraje a vyhledává další kontakt s podobně postiženými, následuje celá plejáda dalších příznaků. Jmenujme například:

  • Ztráta paměti, kdy člověk zapomíná třeba na vánoce, poruchy spánku, kdy nakaženému jedinci našeptává tajemný hlas „probuď se“.
  • Darování majetku déle postiženým jedincům
  • Vědomé rozšiřování nemoci pomoci Strážné věže v metru.

V pokročilém stádiu už vir mozkové buňky ničí a léčba pak už není bez mentálních následků.

Experimentální infekce Editovat

Jehovirus je pouze lidský vir a jakýkoliv pokus o nákazu zvířat neuspěl. Kultivace je také nemožná, vir neroste na žádné tkáňové kultuře. Dokonce ani na dva týdny starém lichém krajíci uchovaném ve vlhkém prostředí.

Terapie a prevence Editovat

Na jehovirus nezabírá žádný normálně využívaný antivirový preparát, dokonce ani Tamiflu. Pro léčbu je nejdůležitější izolace od podobně postižených jedinců. Dobré výsledky má i léčba chlastem. Pro podrobnější údaje o zacházení s pacienty viz. článek Jehovisté.

Pro prevenci je škála použitelných prostředků širší. Nejsnáze dostupnou medikací vhodnou i pro sezóny s velkým výskytem nových případů jehoviróz je kombinace krvavé tlačenky a piva. Zavrhovat nelze ani jelita. Z pohybové terapie se pak jako dostatečná prevence u osob s dostatkem železa a inteligence jeví láska. Statistiky také dokládají velmi nízkou prevalenci infekce mezi osobami znalými biblické hebrejštiny.

Příbuzné viry Editovat

Sektoviry jsou v dnešní době velice rozšířenou a velmi mnohotvárnou skupinou virů napadající vždy pouze mozkové buňky. Z ostatních zástupců čeledi jmenujme:

Scientovirus: virus způsobující Cruisitidu a Travoltismus. Napadá často herecké hvězdy v Hollywoodu. Projevuje se přebytkem zbytečných žalob a zavíráním se ve skříni.

Mormonvirus: Tento druh viru je velice rozšířený v americkém státě Utah. Způsobuje tzv. Utahžskou svatou horečku, projevující se bludy, nošením šílených obleků a jistým příchodem do nebe.

Harekršnovirus: Jde o vir zůsobující Ramatidu, neboli neuvěřitelnou posedlostí umělými ztuženými tuky projevující se neustálým pořváváním "hare RAMA", prodáváním předražených kuchařek na ulici a nošením kilogramů korálků.