FANDOM


„Tady ti pitomci mě vůbec neposlouchali. Když jsem jim řekl, že mě otrávila KGB, chtěli volat psychiatra.“

- Alexandr Vaľtěrovič Litviněnko

„Sovětští agenti se pokusí rozvrátit západní společnost znevěrohodněním všech demokratických institucí. Pomocí zkorumpovaných politiků se budou snažit otrávit lidem zájem o věci veřejné tak, aby je sami prostřednictvím svých koupených lidí mohli snáze ovlivňovat.“

- bývalý šéf západoněmecké zpravodajské služby BDN Reinhard Gehlen
Snowboardacky

Agentky Naďa a Kateřina

KGB censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!!censored!!!

censored!!! Putin censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!!censored!!!

censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! Moskva censored!!!censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! Naďa censored!!!censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! Kateřina censored!!!censored!!!POZOR SLEDUJEME TĚ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! censored!!!censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!!censored!!!censored!!! censored!!! dole censored!!!censored!!!censored!!! censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! nejnepředemineralizovávatelnějšími(ale to je také cenzurováno, tak pššš!) censored!!! censored!!!censored!!!censored!!! nahoře censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!!censored!!! censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! radar censored!!!censored!!! censored!!!censored!!!censored!!! censored!!!censored!!!censored!!!censored!!!censored!!!censored!!!censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!!censored!!!censored!!! censored!!! censored!!!censored!!!censored!!!censored!!!censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! Václav Klaus censored!!!censored!!!censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! Marťancensored!!!censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!!

Soudruh PutinEditovat

Tvrdík cenzurováno

Agent 000

ASKjdbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhIU censored!!! censored!!! censored!!! censored!!!censored!!!censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! 666 censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! bude censored!!!censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! pozor censored!!!iudg IAD censored!!! censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!!censored!!! censored!!! ale ano censored!!! censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!!censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! plyn censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! jejda censored!!!censored!!!censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!!censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! hoho censored!!!censored!!! censored!!!censored!!!censored!!! censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! noha censored!!!censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!! censored!!!censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! ještě jednou censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! ale už naposled censored!!!censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!!censored!!! censored!!! censored!!! kdo censored!!!censored!!!censored!!! censored!!! censored!!! censored!!!censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!!...

Me2děvEditovat

KGB Still Watching You

K budování a obraně socialistické vlasti buď připraven!
Vždy připraven!

KGBsidlo

Sídlo KGB

censored!!!censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! medvěd censored!!!censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! všichni censored!!!censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!!censored!!!

censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!!censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!!censored!!!censored!!! dnes censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! zítra censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! příští rok censored!!!censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!!

censored!!!censored!!! censored!!! censored!!!censored!!!

censored!!!censored!!! napřesrok censored!!!censored!!!censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!!censored!!!censored!!! Slovensko censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!!censored!!!censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! Brno censored!!!censored!!! censored!!!censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!!censored!!!

censored!!!censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!! ale i Praha censored!!!censored!!!censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!!censored!!! censored!!! censored!!! censored!!! censored!!!

Krycí jména Editovat

KGB (Комитет государственной безопасности) používá pro své utajení různé názvy, např. KDB (КДБ), Výbor státní bezpečnosti (VSB), Kontora, Čeka, ČK (ЧК), VČK (ВЧК), GPU (ГПУ), OGPU (ОГПУ), NKVD (НКВД), NKGB (НКГБ), MGB (МГБ), MVD (МВД), KGB (КГБ), MSB (МСБ), FSK (ФСК), FSB (ФСБ), CSR (ЦСР), SVR (СВР), SBU (СБУ), atd.

Související Editovat

Svět teleobjektivem KGB Editovat

APARÁT V RUKOU NEMOCNÉHO APARÁTU

Fotografie prezentované v této fotogalerii nevznikaly s žádným uměleckým záměrem. Pořizovali je lidé nehonící se za výtvarnými vavříny, ale štvaní svou touhou po moci, po ovládání jiných, lidé morálně pokřivení a v jádru špatní. Přesto jsou jejich fotografie tím nejvěrnějším portrétem reality světa, portrétem v tomto ohledu neobvyklé umělecké váhy. V zachycování všedního dne ve vší jeho ohavnosti byli fotografové KGB opravdoví mistři. Není divu. Koneckonců byli to právě oni, kteří tuto odpudivost v rámci komunistického silového aparátu spoluutvářeli.