Kationární elevace

Z Necyklopedie

Přejít na: navigace, hledání

Explosion

Varování!!! Zneužití informací v tomto článku může způsobit termojaderné katastrofy nebo revoluci v jaderné fyzice.

[editovat] Kationární Elevace

Kationární elevace je energie, díky které se všechny částice pohybují.

Kationarni elevace

Funguje na principu využívání vesmírných Sil (Síla, gravitace, Šambala...). Nejdříve jsou částice "vyzdvihnuty" nahoru (pomocí Síly), potom chvíli udržovány ve vzduchu a vcelku (pomocí Šambaly) a poté jsou sneseny dolů (pomocí gravitace).

[editovat] Průběh

[editovat] Fáze 1 - Vyzdvihnutí

V této fázi částice ztrácejí všechny své vlastnosti, převážně pevnost a jsou přeneseny o několik nanometrů výše. Tato operace musí být provedena rychle, aby mohla být Šambale předána úloha zpevňovače, dokud se částice zcela nerozpadnou.

[editovat] Fáze 2 - "Floating"

V této fázi se částice zotavují z vlivu Síly a připravují se na pokles. K zpevnění částic zde dopomáhá Šambala.

[editovat] Fáze 3 - Dopad

Tato fáze je velmi krátká a spočívá pouze v přenesení částic opět zpět na povrch. Na povrchu Kationární elevace překoná gravitaci a proces se opakuje.

[editovat] Objev

Za objev Kationární elevace vděčíme Aštaru Šeranovi ve spolupráci s Alešem Fajxem. Byla původně objevena kvůli potřebnému důkazu o existenci energie Šambaly.

uncyclopedia