Katopedie

Z Necyklopedie

Přejít na: navigace, hledání

Katopedie je mimořádně stručná a cynická příručka, s aspiracemi na to stát se encyklopedií, psaná katoholíky především pro katoholíky. Zabývá se především církevním trestním právem a s ním spojenými výkony tělesných a psychických trestů včetně trestů nejožahavějších, dále i obecně historií a i současným stavem specifických případů mučení, upalování, psychického teroru a masové genocidy a především pak obhajobou těchto neblahých jevů.[1] Dne 22. 6. 2010 ji založil sv. Ignác a zadal tak Občanskému sdružení ŘEKNI NE DROGÁM, Občanskému sdružení ateistů České republiky a několika dalším institucím hájícím lidská práva podnět k tomu, aby usilovali o vyhlášení tohoto data za Den národního smutku. V současné době obsahuje 1 856 článků a 217 fotografií a není pravděpodobné, že by tato čísla v budoucnu nějak závratně rostlo.

Její autoři jsou z řad katoholiků, tedy lidí, kteří jsou již zcela závislí na výhradní konzumaci jedné z pododrůd církve, konkrétně toho typu odrůdy "Církev evropská", která vegetuje pouze na půdách zamořených těžce toxickými dogmatiky - tedy psychotropních návykových látek, které jako vedlejší produkty bohoslužby vznikají při mši a následně vytékají z kostelů. Pojem katoholik vznikl na základě skutečnosti, že dogmatika kromě osobního duševního a tělesného poškození jejich uživatele způsobují občas i nečekanou, ale silnou tendenci na nich závislýh lidí k pořádání veřejných poprav jedinců, závislých na jiných odrůdách církve nebo jedinců, kteří se konzumace jakékoliv církve zdržují.

Autoři Katopedie patří mezi ty katoholiky, kteří jsou již těžce závislí na dogmatikách, a protože konzumace jiných odrůd církve (nebo i klasických léčivých psychotropních látek) účinky dogmatik na člověka snižuje, zcela odmítají konzumaci jiných odrůd církví a někteří dokonce i jakékoliv jiné kořenové zeleniny obecně. Prostřednictvím Katopedie i jinými prostředky usilují o to, vsugerovat ostatním lidem svůj dogmatiky zakalený pohled na svět a na svou odrůdu církve v souladu s jejich s katoholickou virózou, způsobenou oslabením organismu díky nadměrné intoxikaci těžkých dogmatik v krvi. Zcela pod vlivem těchto psychotropních látek pak chtějí své slepé "dobré víře" pomoct i ostatním, zatím méně infikovaným, sou-virovcům (zkomoleně též souvěrcům) a obecně lidem, kteří ještě nepropadli tak hlubokému stupni katoholismu, nebo kteří jsou abstinenti, k jejich hlubší sebe-intoxikaci církví a k zorientování-se ve spletitém katoholickém trhu s dogmatiky.

Deklarují, že kdo chce přispět k tomuto cíli, může si na Katopedii vyřídit založení účtu a pustit se do tohoto díla zkázy. Z důvodů opakovaných zásahů protidrogových týmů a psychologů zaměřených na léčbu těžkého katoholismu byl na Katopedii ustanoven stav, kdy musíte o zřízení účtu žádat správce na e-mailu cinik@centrum.cz

[editovat] Neparodovatelnost

Jedním z nejzajímavějších ale zdaleka ne překvapivých rysů Katopedie je skutečnost, že Katopedii nelze zesměšnit nebo parodovat tak, aby vzniklá parodie byla směšnější než Katopedie sama. Proto se lze Katopedii s úspěchem věnovat spíše v odborných a seriózních článcích a necyklopedisticko vědeckých pojednáních.

[editovat] Základní dogmata

Katopedie je velmi sporadicky psána jako katoholická encyklopedie. Odmítá střízlivá a realistická stanoviska Necyklopedie i relativistický přístup a pohled Wikipedie ke světu se staví tak jen na katoholických psychózách a viro-učných omylech. V případech, kde existují od katoholické doktríny odlišné a střízlivější pohledy na věc (tedy ve všech případech), bere si Katopedie za závazný a pravdivý pohled katoholický.

V článcích Katopedie mohou (a měla by být) uvedena i stanoviska disidentských katoholiků, drogových abstinentů nebo uživatelů jiných, zdravějších nebo i léčivých návykových látek, ale pouze proto, aby byly jasně odlišeny, klasifikovány, bagatelizovány, zesměšňovány a odsouzeny.

Katopedie upozorňuje na to, že nyní, na počátku jejího nikdy nekončícího vzniku, kdy jsou články již asi na věky nehotové a rozpracované, mohou být jednotlivé články nebo neúplné přehledy daleko do očekávaného ideálu katoholického deliria. Proto byrokraté Katopedie rádi uvítají pomoc či upozornění na omyly, pokud nepůjde o pomoc s léčbou jejich psychózy, o upozornění na omyly ohledně neposkvrněného početí panny Marie nebo upozornění, že vznik Katopedie a šíření katoholismu škodí zdraví.

[editovat] Byrokratický aparát

Tzv. byrokrati a správci dohlíží na chod Katopedie, chrání ji před zásahy protidrogových týmů a psychologů, kteří by měli v úmyslu léčit katoholismem poškozené jedince. Vymáhají dodržování cynických pravidel katopedie a jejího sporadického fungování a působí jako bezradní rozhodčí častých sporů. Zároveň je možné se na ně obracet s žádostí o pomoc nebo o vyšší dávky z církve extrahovaných dogmatik. Byrokraté zároveň rozhodují o jmenování správců.

[editovat] Reference

  1. Katopedia - úvodní informace

[editovat] Externí odkazy

uncyclopedia