Kondegrenní věta

Z Necyklopedie

Přejít na: navigace, hledání

[editovat] Kondegrenní věta

[editovat] Vysvětlení

\gimel = 1,81
\gimel = 2
Z toho vyplývá:
1,81 \simeq 2

  • Pokud tedy máme rovnost x - y a platí, že y = 1,81 a také platí že x = 2

Má řečení v oboru přirozených čísel přesně \mathfrak{K_n} řešení.

[editovat] Výpočet

\prod_{s=1}^{n}a_s=\sqrt{\frac{2i^{s-n_i}}{42}}
Poznámka: Číslo 42 proto, že 42 je odpověď na otázku života, vesmíru a všeho.
Pokud tento vzorec spojíme s d’Baffouvým algoritmem dostaneme:
\prod_{s=1}^{n}a_s=\sqrt{\frac{2i^{s-n_i}}{42}} - \infty = n^{sa}
Protože ale původní vzorec obsahuje imaginaritu 1. stupně, která se řeší pomocí tzv. blankování, nechť:
\prod_{s=1}^{n}a_s=\sqrt{\frac{2i^{s-n_i}}{42}} - \infty = \frac{n^{sa}}{i-n_i}
Pokud vzorec zkrátíme pomocí imaginarit 1. stupně dostaneme:
\prod_{s=1}^{n}a_s=\sqrt{\frac{2i^{s-n_i}}{42}} - \infty = n(2i^{sa})

[editovat] Zobecnění

Z toho vychází, že u každého lichého čísla (nebo čísla 42) platí tento poměr:
\prod_{s=1}^{n}a_s=n(2i^{sa})
Toto je vůbec první řešení produktu v oboru imaginárních čísel
Výsledek této ekvivalence na pravé straně je též tzv. n-rozměrový koeficient. Při výpočtu koeficientu platí, že s=3,141592...

[editovat] Příklad

V desítkové soustavě, kde n = 10:
Koeficient se rovná 10(2i^{\pi a})
Z obecné teorie nematematiky vychází, že v tomto případě a = 1 , to znamená:
10(2i^{\pi})
Pokud budeme trochu hledat, zjistíme, že i^\pi = cca 0,02205 - 0,9753i
Z toho lze vypočítat:
20*(0,2205 - 0,9753i) = cca 4,41 - 19,50600i
Výsledek:
Koeficient desítkové soustavy se rovná zhruba 4,41 - 19,50600i
Toť vše.

Pí.png Související informace obsahuje
Regál Matematika©
uncyclopedia