FANDOM


Google uncyc Kopulace na googleTohle je nejlepší článek na téma „Kopulace“ na celým internetu.
Split-arrows Tento článek nemá nic společného s článkem Pohlavní styk.

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.

Split-arrows Tento článek nemá nic společného s článkem Soulož.

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.

Kopule

Nedokončená kopulace má často katastrofální důsledky

Chcete-li se pobavit a ne se jen dozvídat nové užitečné věci, podívejte se na heslo Kopulace na české Wikipedii.
Nehopsající Wikipedie

Kopulace (též kupolace) je proces při kterém se vytvářejí, případně vznikají kopule, neboli předměty či objekty polokulovitého až kulovitého tvaru. Vzhledem k tomu, že v dnešní době tímto způsobem vznikají převážně jen hvězdárny, má drtivá většina obyvatel s kopulováním pouze minimální zkušenosti.

U lidí se kopulační instinkt projevuje v útlém dětství, nejčastěji v období mezi druhým a pátým rokem života, sklonem ke stavbě tzv. báboviček. Při vzájemné interakci více kopulujících dochází dokonce k poměrně častým konfliktům. V pozdějším věku však zájem o kopulaci u většiny jedinců rychle mizí.


Historie Editovat

Více či méně patrný vliv kopulace nalezneme na všech kontinentech a jeho prvky obsahují rovněž všechna známá náboženská učení. Největší význam má kopulace v oborech stavitelství, sochařství a malířství. S jistou nadsázkou lze říci, že kopulace se táhne dějinami lidstva jako červená nit.

Ačkoli se v evropských dějinách setkáváme s prvky kopulace prakticky ve všech historických obdobích, skutečným zlatým věkem kopulace bylo období baroka. V období 17. a 18. století vzniklo v Evropě historicky největší množství kopulí a kopulací se zabývaly nejširší vrstvy obyvatelstva.

Solidní základy kopulace položil v Českých zemích již císař Karel IV., když 18. září 1350 založil chrám sv. Karla Velikého a Panny Marie na pražském Karlově. Ten se stal díky své kopuli nejvelkolepější gotickou centrální stavbou ve střední Evropě.

Období temna, kdy byl u nás rozvoj kopulace největší, nebylo pak až do dnešní doby překonáno.

Kopulace a současnost Editovat

V dnešní globalizované společnosti bylo bohužel téma kopulace odsunuto do pozadí a nevyskytuje se příliš často. Přesto se s ním můžeme stále občas setkat, zejména v kruzích vojenských, vědeckých, turistických a náboženských. Nejmodernější kopule vznikne na kótě 312 v Brdech.

VTN Logo