FANDOM


Split-arrows Tento článek nemá nic společného s článkem Kurvy v obilí.

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.

Merge-arrows Tento článek se tematicky překrývá s článkem Velikonoční kruh v obilí.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

Kruhy obili

Standardní kruhy

VýznamEditovat

Kruhy v obilí nezvládne racionální mysl, ale logika! S televizí Prima Antonín Bartoš

Kruhy na prime

Televizní průzkum

" Kód kruhů v obilí je založen na poznatcích kvantové teorie (vznik univerza), kabaly (židovsko-hebrejská tajná nauka), posvátné geometrie (matrice stvoření), merkaby (nauka o světelném těle člověka) a na přímé intuici." Uvádí v předmluvě své knižní novinky " Kruhy v obilí - odhalený kód tajuplných obrazců " německý badatel Eckhard Weber.

Dějiny mysteria kruhů v obilí i obrazců po celé planetě provází lidstvo od nepaměti. V knize uvedená dokumentace výskytu od roku 1590-1979 je dokladem odvěké záhadnosti jevu.

Doprovodné jevy a zvláštní příhody v kruzích zaznamenávají ve všech zemích: světelné body, záblesky, kužely světla, světelné koule i objekty na nebi, tetelení vzduchu a vibrující zvuky v kruzích - bzukot, cvrkot, klepání i bručení. Jsou fotografovány a dokumentovány hmotné létající talíře i plazmové světelné lodi.

Výzkum v ČeskuEditovat

Přední odborník na výzkum kruhů v Česku a přilehlém světě je Tonička Plíčková.

Dnes objevila nové zákonitosti kruhů v obilí, citujeme:
S obdobnými jevy a zvláštními příhodami se setkávají badatelé i občané v souvislosti s obrazci v obilí též v našich zemích, mnohé jsou zaznamenány v knize " Piktogramy v ČR a energetický systém Země. Krásy agrosymbolů na Moravě 2000-2006." Nové a stále záhadnější příběhy zažíváme i slýcháme od občanů v místech výskytu agrosymbolů. Rok 2008 s výskytem 10 agrosymbolů v obilí, 1 v řepě, i kruhů v trávě, byl na zajímavosti a překvapivé zážitky velmi bohatý. Mnohé by racionalistům a zarytým skeptikům doslova vyrazily dech!

Neuvěřitelně dokonalé tvary agrosymbolů na Moravě / Hluk, Plumlov 2x, Rousínov, Tasovice, Kunštát / i v Čechách / Jítrava, České Budějovice, Králíky / též upozorňují na nutnost výzkumu jejich geometrických a matematických proporcí v souvislosti s posvátnou geometrií, symbolikou a kabalou. Důležité je zjistiti důvod opakování jevu v lokalitě ( Hluk, Plumlov, České Budějovice i Králíky ), či důmyslného umístění v krajině, což v uvedených případech je doslova kouzelné a člověkem neproveditelné.

Piktogramy jsou přesně zasazeny do krajiny i vzhledem k historickým a posvátným místům v krajině, výskytu minerálů a zlomových linií. Rozmístění v krajině naprosto není náhodné, jsou zde přesná pravidla matematická, geometrická a energetická. I časté znovuobjevení se obrazce v následné plodině - urychlení nebo též zpomalení růstu nové plodiny, či dokonce tvar obrazce viditelný i ve sněhu - to vše dokládá, že nejde o nejapný žert lidský. Mnohé obrazce se objeví znenadání v průběhu dne, aniž by lidé cokoliv zvláštního zpozorovali. Při vzniku během noci sledují lidé podivné záblesky v krajině, poletování záhadných světélek nebo světelný sloup dole se otáčející v místě vznikajícího piktogramu. Na obloze se objevují záhadná světla nebo dokonce objekty.

Okamžité reakce sdělovacích prostředků či jednotlivců na původ obrazce nemohou být směrodatné. Výskyt tohoto zajímavého fenoménu v krajině vyžaduje nejen zodpovědné prozkoumání obrazce v terénu,ale též důsledné zpracování a vyhodnocení získaných informací a posouzení všech zákonitostí mnoha odborníky se znalostí dané problematiky.

Kruhy v kukurici vytvareni

Jedna z vzácných fotografií mimozemšťana při vytváření kruhů v kukuřici

Kruhy v řepěEditovat

Televizi Primu zaujala největší rarita letošní sezóny - kruhy v řepě u Jaroměře! Vznikly retardovaným (pozastaveným) růstem plodiny. Spodní listy plodiny byly seschlé, spálené, řepa však časem nabrala na síle a obnovila svůj růst. Sdělovací prostředky však mají "za povinnost" uvést i "opačný" názor. Tak si často vyslechneme "odborníky", kteří o těchto nových skutečnostech naprosto nic nevědí...

Nad východočeským podhorským městečkem Králíky se vypínají u rodinných domků 2 větrné elektrárny. Za mírnou proláklinou - na svahu a zároveň v dolíku se ukryla před zraky zvědavců další vrtule - avšak v obilí! Kruh se 3 vrtulkami, dílko čistě energetické - 3. větrná elektrárna u Králík!? Záhadné jevy zde začaly k večeru v 17 hodin velkou bouřkou, ve 23 hodin pulzoval nad Suchým vrchem diskovitý objekt modrým světlem a měnil svou pozici (popojížděl sem a tam). Všude v přírodě byl celou noc klid - další den 26.7. 2008 byl nalezen v dolíku za domky obrazec. Nahlášen jeho výskyt však nebyl místními občany, ale až později mladým pilotem šumperského letiště, který jej náhodně spatřil.

Nejen Tasovický RÉBUS - ani další obrazce v obilí nejsou obyčejným lidským dílkem, ale dokonalým geometrickým, matematickým, energetickým a informačním výtvorem vysokých duchovních inteligencí, snažících se lidstvo posunout o píď dál. Zdá se však, že se nechováme jako moudří lidé, ochotní poučit se z nových skutečností,ale jako nevědoucí medvědi... Tonička Plíšková pátek 19. září 2008

Kruh v kukrici

Kruh v kukuřici

Kruhy v kukuřiciEditovat

Kruhy se nemusejí objevovat jen v obilí nebo v řepě, objevují se i v jiných rostlinách, kde je jich více pohromadě jednoho druhu - to je zatím jediná společná vlastnost která byla potvrzena Vědeckým týmem Necyklopedie. Předpokládá se objevení kruhů v bramborách a v melounech. Na Moravě se objevilo několik menších kruhů v zelí, ale zatím se zjistilo, že to mají na svědomí zloději, takže nic nového. Výzkum se začíná specializovat.

Náš hlavní specialista na kruhy v kukuřici je pan Libor Čermák.

Kruh obili matemat

Matematický kruh

Kruhy ve sněhuEditovat

Dnes již víme že kruhy se tvoří celoročně. V Holandsku se objevují kruhy ve sněhu.

Kruhy ve snehu

Kruhy ve sněhu

Kruhy v obili hranate

Hranaté kruhy jsou důkazem že i mimozemšťané vyřešili kvadraturu kruhu

Matematická teorieEditovat

Kruhy v obilí zřejmě skrývají složitou matematiku. Nejnovější přírůstek mezi tajemnými kruhy v obilí byl rozklíčován. Jedná se o zakódované číslo pí neboli Ludolfovo číslo,jeden ze základních symbolů matematiky. Najdete ho anglickém Barbury Castle.

"Jde o prvních deset číslic Ludolfova čísla, je tam zřetelně i desetinná čárka, poslední číslice je dokonce správně zaokrouhlena a tři malé kruhy značí, že číslo je iracionální a pokračuje do nekonečna," vysvětluje profesor Reed. Mnoho dalších matematiků to potvrdilo. Na dotaz v Lihovém domě, jestli snad takto chtějí s námi navázat kontakt mimozemšťané prostřednictvím matematiky, jsme byli odkázáni, že do voleb nepodávají žádné informace.

Jisté je, že je to první případ, kdy se podařilo rozluštit význam tohoto úkazu. Kruhy v obilí se po celém světě objevují již od 17. století. Dodnes se nepodařila objasnit jejich příčina, spekuluje se o chemické anomálii půdy, magnetismu, radioaktivitě či psychotronických projevech.

Kruhy v trave

Kruhy v trávě

Kruhy v trávěEditovat

VTN vyzkoumal proč se nepublikuje nic o kruzích v trávě, je to proto že se mimozemšťané tak zhulí, že z toho žádné kruhy nevzniknou a není to ani estetické.

Další varianty kruhů v obilíEditovat

Zdá se logické, že kruhů v obilí přibývá. Kruh je zřejmě nejtrapnější geometrický útvar, takže geometrických anomálií založených na tomto patvaru podstatně ubývá. Mimozemská civilizace totiž začíná dosahovat naší inteligence, a tak se učí i jiné zajímavosti (to abychom jako lidé pochopili, že jako kašpárci jsme ve vesmíru opravdu jen a jen sami).

Kruhy v obili 1

Tradiční kruh, známý snad v každé vesnici

Fotogalerie – hříčky přírodyEditovat

  1. Vědecký výzkum prokázal, že komplexita kruhů se v podstatě nemění. Mění se pouze pocitově-racionální úroveň citlivosti pozorovatele. Asi 99 % obyvatel planety Země tvrdí, že kruhy v obilí nevidělo. 98 % z nich současně tvrdí, že obilí nerozpozná od jiných plodin.
  2. Jako další důkaz o rozmanitosti tvořitelů kruhů je nutno dokumentovat obrázky. Obrázky nejsou situovány do kruhu, pouze vlevo vpravo, hot, čehý. Protože pozemšťané neumí vyrobit kruhový displej.
  3. Nejužitečnější kruhy jsou na rozpáleném rastru z litiny. Vznikly čirou náhodou a dodnes se zachovala pouze litinová podkladová deska a tato fotografie.
  4. Zařízení na sledování dynamicky se vyvíjejících kruhů jsou velice rozmanitá. První, tzv mobil se věnuje sledováním za provozu / pojezdu. Tedy například někde z dalekého východu, přes město Brno (nachází se na Moravě) na západ po dálnici a na prvních světlech doprava (Praha - Náměstí Míru).
  5. Dalším velice zajímavým zařízením je plovoucí mikrosonda typu Romulus-Remus. Bohužel na fotografii je uveden opět poslední exemplář.
  6. Na fotografii pískových hrátek je patrné, že civilizace Země si dokáže dělat zatím z kruhů legraci. Evidentně jde o klukovský podvrh vytvořený pomocí zatím neznámé šablony.

Moravská teorieEditovat

Nejlepší kruhy vznikají zákonitě na Moravě protože mimozemšťané zjistili stopy civilizace právě tady. Zbytek světa je příliš zaostalý aby to pochopil. Mimozemšťané zatím nezaznamenali, že Tonička Plíšková žije ve Slezsku (touto katastrofou je postižen okres Jeseník) a že musí za jejich výtvory daleko cestovat. Je to od nich nezodpovědné.

Kruhy promeny
Znacka kruhovy objezd
   v  d  e
Kulaté články
Konec kruh objezdu
Bludný kruhChodí pešek okoloCyklomethanCyklostezkaKoloKolometKolováKoloběhKolečkoKouleKruhKruhový JičínKruhový objezdKruhy v obilíKružítkoKulaťákKuličKulocentrismusKulovéKvadratura kruhuSférické DVDToaletova kružniceVelikonoční kruh v obilíVelký kulový