FANDOM


„Vždycky když mně posere kulásec, děkuji Bohu, že nedal křídla krávě.“

- Moshe Zylbrsztajn


Kulasec

Kulásec borohájový český - Streptopelius bohemicus Macha přežraný českými knedlíky

Kulásec borohájový český, Streptopelius bohemicus Macha, je evropský pták vyskytující se výhradně v Čechách a na Moravě. Tělem se podobá holubovi (tomu na stromě, ne tomu v nose), jen je trochu menší. Hnízdí na borovicích. Má hlavu, zobák, dvě nohy, dvě křídla a spoustu peří.

Jednopohlavní druhEditovat

Kulásec je zvláštní tím, že všichni příslušníci tohoto druhu jsou samci. Samička kulásce neexistuje, rozmnožování probíhá mezidruhovým pářením s hrdličkou. Tento fakt byl, z důvodu značné podoby s hrdličkou zahradní, veřejnosti odborné i laické dlouhá léta utajen. Pravda byla světu zjevena až v roce 1836, kdy český amatérský ornitholog Karel Hynek Mácha popsal namlouvací rituál hrdličky ve své knize Máj, která pojednává o předkopulačním chování některých živočišných druhů (hrdlička, kulásec, Homo sapiens).

Výbor z dílaEditovat

Mácha doslova píše: ... hrdliččin zval kulásce hlas, kde borový zaváněl háj ...

Z výše uvedeného též vyplývá, že kakodofilní kulásci dávají přednost lokalitám, sloužícím coby příležitostný záchod - viz onen citovaný zavánějící háj.

Tajemný letopočetEditovat

Všimněte si, že letopočet 1836 není prvočíslo, což je strašně divný, ale 18 + 18 = 36. Tento tajemný číselný vztah je nadále zkoumán odborným orgánem Necyklopedie: Ústřední výbor necyklopedický pro Kabalu, algebru a aritmetiku - ÚVNKAA (součást Vědeckého týmu Necyklopedie).

Google uncyc Kulásec na googleTohle je nejlepší článek na téma „Kulásec“ na celým internetu.