Lekvarifikátor

Z Necyklopedie

Přejít na: navigace, hledání

Lekvarifikátor, anglicky Lequarificator, francouzsky Lequarificateur je polyfunkční automatický přístroj znám již starým Římanům, kteří jeho zjednodušenou formu, tzv. "Lequarificatus Vulgaris" hojně využívali.

První důkazy o existenci tohoto víceúčelového zařízení nacházíme na zdech jeskyně ve francouzském Cro Magnonu. Nelze zpochybnit fakt, že ono zařízení, i když ve své primitivní podobě, bylo hodně používáno lidmi typu Australopithecus a Ardipithecus. Důkazem nechť je jeskynní malba z jeskyně u Lausselu (Dordogne) pocházející z doby před 20 000 lety.

Venus de Laussel

Lausselská Venuše s lekvarifikátorem. Nález z jeskyně u Lausselu (Dordogne) pocházející z doby před 20 000 lety.

[editovat] Nejstarší nálezy

Doposud nejstarší archeologické nálezy, které byly učiněny ve francouzském Chilhacu a které pocházejí nejspíše z doby před 1,8 milióny let, a to dokonce před našim letopočtem. Do střední a východní Evropy se tento přístroj rozšířil nejprve agresivní, ba přímo výbojnou politikou římského císaře Tita Flavia Vespasiana počátkem našeho letopočtu. Právě této skutečnosti vděčíme za udomácnění se lekvarifikátoru v zemích Koruny České a v Uherském království. Na tomto faktu nic nezměnili ani prudké nájezdy hord Avarů na přelomu 6. a 7. století, o nichž bylo známo, že lekvarifikátorem přímo pohrdají a jeho vlastnictví bylo posléze dokonce trestáno smrtí.

[editovat] První zmínky

Poprvé se s pojmem "lekvarifikátor" setkáváme v Zákonu dvanácti desek (Lex duodecim tabularum) z poloviny 5. století př. n. l. Jednalo se o dvanáct bronzových desek, které byly vystaveny na Foru Romanu. Dovoluji si předmětnou část citovat:

[2] . . . morbus sonticus . . . aut status dies cum hoste . . . quid horum fuit unum iudici arbitrove reove, eo dies lequarificatorum esto. (Festus 290; 273; Cicero, de off. 1, 12, 37)

uncyclopedia