FANDOM


Digitální fotoaparát Temuto článku sa nedostává fotka. Kdo béváte het, bléskněte to.


Název Metro je zkrácenina názvu Metropolitan Railway, tedy metropolitní železnice. Z tohoto označení přes francouzštinu a ruštinu proniklo i do češtiny. V některých jazycích se označuje jako podzemní dráha (např. německy U-Bahn). První metro bylo otevřeno 10. ledna 1863 v Londýně.

Počátky Editovat

Dějiny lovosického metra začínají roku 1904. Naskytl se problém s dopravou dělníků do nově postavené továrny na umělá hnojiva. Proto bylo 21. ledna 1904 ve vídeňském parlamentu rozhodnuto o výstavbě podzemní dráhy. Dne 26. března 1904 byla slavnostně zahájena výstavba, která byla ukončena 14. dubna 1905. Jednalo se o spojnici dvou zastávek, mezi kterými jezdil parní vlak. Parní trakce však byla do jisté míry problematická, a tak se uvažovalo o zavedení nějakého jiného druhu pohonu. Mluvilo se o nekonvenčních systémech, jako je například pohon lanem (takový byl zrealizován v Glasgowském metru), nakonec se však uplatnila elektřina, vedená pomocí boční přívodní kolejnice. K tomu také přispěl i zákon, vydaný rakouským parlamentem, který parní provoz v těchto podmínkách zakazoval. Lovosické metro bylo prvním metrem v Rakousko-Uhersku. První trasou lovosického metra byla spojnice stanic Radniční (Rathausstation) a Secheza. Postupem času byly dostavěny zastávky Hlavní nádraží (Hauptbahnhof) a Beseda, která byla svého času oblíbenou restaurací. V roce 1912 byla dostavěna druhá trasa metra, která vedla od zastávky Cukrovar přes zastávky Olejna, Kostel (přestupní stanice) k zastávce Zámek.

2. světová válka Editovat

Lovosické metro úspěšně fungovalo za doby první republiky, za války bylo uzavřeno a stalo se muničním skladem německé armády. Po skončení války již jeho provoz nebyl obnoven.

50. léta Editovat

Dne 5. 6. 1951 bylo lovosické metro určeno jako atomový kryt v případné atomové válce. Vchody do krytu byly vystavěny v parku před místním gymnáziem.

Při návrzích na výstavbu pražského metra byly oprášeny staré plány a metro mělo navazovat na starší část která již byla vybudována v Lovosicích. Přestupní stanice Lovosická měla být na na křižovatce ulic Vysočanská a Lovosická, ale až v dnešní době byla realizována část metra do Letňan, ovšem stanice byla přejmenována na Střížkov i když se nalézá na původním místě u Lovosické ulice. Je to zřejmě proto aby se zamezilo spekulacím o dostavbě směrem do Lovosic.