FANDOM


Životopis s. Rudolfa DanielaEditovat

Narozen roku 1907 ve Vševilech pracoval jako kostkař ve skále pak přestoupil na sublimu. Jeden rok má odpracován u dráhy a nyní zase pracuje u sublimy. Od roku 1925 do roku 1938 byl jako člen strany soc. dem. Do strany KSČ vstoupil roku 1945. Odebírá časopis „Rudé právo, Lidovou demogracii a lidovou správu. Je předsedou strany KSČ člen MNV, člen rady, člen hospodářského družstva JSČZ. Na otázku zda plní kontingenty jako malozemědělec poznamenává že nemá dobytek a že mu slepice uhynuly.

Nemá fotografii a razítko skupiny v legitimaci. Odpracoval 8 hod.

Výtky a stížnosti: Editovat

  • S. Kouba Alois vytýká jako předseda strany nezval správně členy do schůze, neplní kontingenty jak má potom plnit celá obec? Proč nedrží dobytek a bere lístky na mléko z veřejného zásobování.
  • s. Kouba Václav čp. 67 připomíná má možnost držet dobytek a obstarat si krmení v lese jako jiní menší zemědělci.

Odpověď s. Daniela na stížnosti: Editovat

1. Obesílání schůzí zodpovězeno v předu za celý výbor
2. kontingent neplní neb nemá dobytek a slepice uhynuly
3. pro dobytek nemá krmení a jeho manželka nemá čas nemůže choditi na trávu do lesa.

S. Haník obhajuje s. Daniela takto:Editovat

Hájil zájmy pracující třídy a v roce 1947 kontingent předal.

Posudek s. instruktora Bučila:Editovat

1. Jakožto předseda strany nesvolává správně schůze
2. Jako předseda strany nemá legitimaci v pořádku
3. Nesedí na předsedu a nechávám o tom hlasovat

Hlasováno 13 členů proti a 7 pro něho

Určené úkoly s. Danielovi:Editovat

1. Má možnost napraviti se do 6 měsíců, doplnit legitimaci fotografií a razítkem strany. nosit odznak strany KSČ
2. Musí Povinost držet funkce ve výboru strany
3. Přinést doklady a posoudit kontingent v příští prověrce
4. Odbírání pokynů strany a čtení literatůry
Hlasováno a většinou odhlasováno.

Prověřen neni prověřen.

Inzerat-soudci

Životopis Bohuslava Lišky. Editovat

Narozen 6.11.1911 ve Vševilech pracoval jako lamač u fi. Josef Tlustý a synové v roce 1945 přestoupil na Sublimu. Byl organisován u strany soc. dem. jako pokladník do strany KSČ vstoupil v roce 1947. Odebírá časopisi Rudé právo a Právo lidu. Hájí a uznává právo strany. Je místopředsedou strany KSČ členem MNV člen Akč. výboru a vyživovací dále je členem JSČZ. Jako malozemědělec kontingent předal. Na přednášky o literatůře SSSR nechodí neb v místě nebyly. Knihy nečte. Nemá odznak strany.

PoznámkaEditovat

S. Kouba Alois dodává, že je dobrý dělník plní a hájí práva strany. Jelikož nebylo proti Liškovi žádných námitek ani stížností, prověřuje s. instruktor Bučil s. Lišku s těmito úkoly:

1. Bude nositi odznak strany KSČ.
2. Čísti literatůru strany a všestranou literatůru komunistickou Dějiny všesvazové kom. str. bolševiků.
3. Postará se řádně s výborem o nového předsedu strany se lhůtou 14 dnů.

Prověřen

Životopis s. Václava Němce čp. 38. Editovat

Narozen roku 1917 ve Vševilech zaměstnán jako kostkař dále jako dělník na Sublimě. Do strany KSČ vztoupil v roce 1945 a zastává tyto funkce: člen MNV, Akč., pokladník honebního společenstva, důvěrník ovocnářství a člen Hospodářského družstva. Jako malozemědělec splnil kontingent masa a vajec. Odbírá časopis Rudé právo a práci.

Výtky a stížnosti:Editovat

  • s. Daniel vytýká Nechává se ovlivnit a zvyklat protistraníkama proti straně podněcuje stranu a rozšiřuje nesprávné udaje.
  • s. Haník vytýká byl nedbalý jako člen zásobovací komise o správné rozdělení poukazů od JSČZ pro zemědělce kteří řádně plní povinnosti a projevoval osobní žistné sklony. K výstavbě obce stavěl se negativně.

K stížnostem žádá s. Němec o prokázání obvinění což s. Daniel dokazuje p. Tuháčkem, který není přítomný a proto se to dává do příští prověřovací schůze. To samé bude příště vysvětleno býv. předsedou strany JSČZ o rozdělení poukazů.

Výpověď s. instruktora:

1. Dobrý dělník
2. nositi odznak strany KSČ
3. Čísti dějiny strany
4. navštěvovati schůze strany
5. zřídí ve straně desítkáře
6. bude se starat do zvolení předsedy o svolávání schůzí.

Životopis s. Aloise Kouby. Editovat

Narozen roku 1913 ve Vševilech od 8 roků pásl u zemědělců krávy, ve 14. letech šel do lomu kde pracoval jako kostkař. Za okupace byl totálně nasazen k fi Agrostroj. V revoluci nastoupil vojenskou službu která trvala 5. měsíců. Teď pracuje na Sublimě. Od 15 let byl soc. dem. kde byl organisován do revoluce. do strany KSČ vstoupil v roce 1947. Na otázku s. Bučila proč nevztoupil dříve do strany KSČ s. Kouba prohlásil že kůli Haníkovi že s ním nebude pracovat. Odebírá časopis Rudé právo a Práci. Má tyto funkce: Předseda MNV (a býval předsedou Akč. výboru a předsedou vyživovací komise) Míní rozšířit MNV na členy KSČ. Nemá odznak, fotografii a razítko strany v legitimaci. Přečetl Ruský vývoj komunistické strany.

Stížnosti a výtky:Editovat

  • S. Haník vytýká že za okupace strašil komisařem Pillsem, Do strany KSČ ztoupil z důvodů aby se dostal k elektrice. Sabotoval povinné dodávky a prováděl kontrolu brambor u těch zemědělců kteří měli kontingent splněn. Prohlásil že má strany dost a chce přijmout do MNV členy mimo stranu KSČ.
  • s. Daniel Haník prohlásil že vydražil obecní pole do výše a pak podával namitky.

Obhajoba s. Aloise Kouby:Editovat

Přiznává že podobný výrok; už mám toho dost a nebo strany dost ale řekl prý to v rozčílení kdy se jednalo ve schůzi o místnost na úřadovnu MNV. Dále uvádí že navrhoval za člena Jeníka do MNV který není ve straně s těch důvodů že zbývající členové KSČ nejsou schopni tuto funkci zastávat. Ostatní body nebyly řádně podloženy a proto je uznává za předmětné.

Po debatě dává s. Bučil hlasovat ty členy strany KSČ kteří byly v této schůzi a onen výrok „Už toho mám dost“ slyšely. Což bylo většinou odhlasováno, že to řekl v rozčílení. Po tomto prověřuje s. instruktor Bučil s. Koubu s připomínkou těchto poviností

1. Nositi odznak strany
2. odebírat lidovou samosprávu
3. čísti všestranné výchovy bolševiků
4. dohlížet na činnost komisí MNV
5. doplniti legitimaci fotografií a razítkem strany
6. zařaďovat do MNV ženy.

Prověřen


Jelikož byla doba pokročilá poděkoval s. Bučil všem přítomným a schůzi ukončil.

Ve Vševilech dne 20. listopadu 1948
Němec Václav
zapisovatel

Zdroj: Kniha zápisů místní organizace KSČ Vševily 1945-1958

Srpakladivo
BOLŠEVICI, KOMOUŠI A SOCANI
Pogo

Agrární program bolševiků | Bolševikum | Vasil Biľak | ČSSD | Dělnická strana | EU | Jiří Dienstbier mladší | Alexander Dubček | Jan Fischer | Adolf Hitler | Hrdá propaganda ČSSR | Gustáv Husák | Milan Chovanec | Milouš Jakeš | Zdeněk Jičínský | Klement Gottwald | Stanislav Křeček | KSČM | Komanči | Komouš | KSF | Krakonoš | ČSAF | Lenin | Lihový dům | Standa Lokotka | Mao | MO KSČ ve Vševilech | Miloš Zeman | Moskva | Major Milda | NDR | Tonny Newotney | Roman Onderka | Partajman | David Rath | Bohuslav Sobotka | Semely | Socan | Sovětský svaz | Josip Stalin aneb o původu komunismu | Stalin (nekrolog) | SMER-ČSSD | Gejza Šlapka | Zdeněk Škromach | Vladimír Špidla | Jaromír Štětina | Velkolepý bolševik | Lubomír Zaorálek | Antonín Zápotocký | República Socialismo o Muerte de Cúba | Lien Ťien-šeng‎