FANDOM


„Dej kobylám Pedigree Pal, dej kobylám ovsa.“

- Hedvika Čenková, (vy)chovatelka


Mut1

Staročeská můť. Na snímku pořízeném v okolí Třeboně jsou vyobrazeni obyvatelé stavení.

Můť je staročeské stavení, které neodděluje hospodářskou část od obytné. Jedná se o kombinaci maštale či hřebčína s chatou. Můtě se nacházely na Třeboňsku, kde lidé oddaně sdíleli střechu se svými tamkoňmi. Stavení bylo zhotovováno především ze dřeva, výrazných pokroků se totiž ve stavbě můtí nedosáhlo, neboť tyto byly určeny jen pro malé počty jejich obyvatelů; s narůstajícím počtem tamkoní vznikla potřeba stavení oddělit, protože to pak v obýváku mohlo vypadat jak v cirkuse. Zmínky o zděných můtích nejsou doloženy.

Dnešní stavbyEditovat

Mut2

Pokus Poláků o stavbu můtě se nezdařil.

Můť můžeme dnes nalézt již jen na některých místech naší planety, například v Africe a v Onánu. U nás se dochovaly pouze písemné zmínky o těchto příbytcích. Hmatatelnými důkazy výskytu můtí na našem území jsou názvy obcí Mutěnice (okr. Hodonín, okr. Strakonice), Mutějovice (okr. Rakovník), Mutěnín (okr. Domažlice).

Výbor z dílaEditovat

Jediná zmínka o původních staročeských můtích se ukrývá v textu lidové písně Okolo Třeboně, kde se o tamkoních doslova píše: ... a až se napasou, do můtě ponesou...

Všeobecné povědomí a znalostEditovat

Píseň Okolo Třeboně se vyučuje již v mateřských školách. Jde o fenomén dětské snadno uchopitelné a pochopitelné písně, která ovšem v mnoha případech naráží na neporozumění, málokteré dítko dnes ví, co je můť či tamkoň. Je politováníhodné, že ani odborná veřejnost není s to na otázky zvídavých robat odpovědět, učitelé i Ministerstvo školství mlčí.

Můť jindeEditovat

Google uncyc Můť na googleTohle je nejlepší článek na téma „Můť“ na celým internetu.