Minecraft

Z Necyklopedie

Přejít na: navigace, hledání
Název tohoto článku není z technických důvodů zcela správný. Správný název by měl být \mathfrak{Minecraft}.
Geheime \ \mathfrak{Pamatugte,} \ \mathfrak{zie} \ \mathfrak{na} \ \mathfrak{Meinkraftu} \ \mathfrak{se} \ \mathfrak{pracuge} \ \mathfrak{Neustale!}
 \ \mathfrak{Arbeit} \ \mathfrak{macht} \ \mathfrak{Blei-frei!}

\mathfrak{Meinkraft} \mathfrak{gest} \mathfrak{nowau} \mathfrak{ultimatnau} \mathfrak{\color{Blue}filosofii,\color{Black}} \mathfrak{kteraz} \mathfrak{do} \mathfrak{\color{Blue} nassich} \mathfrak{\color{Blue}prowincznych} \mathfrak{\color{Blue} zatuchlijch} \mathfrak{\color{Blue}luhuw} \mathfrak{\color{Blue}a} \mathfrak{\color{Blue}haguw} \mathfrak{przissla} \mathfrak{az} \mathfrak{s} \mathfrak{\color{Blue} daleke \color{Black}} \mathfrak{zemie} \mathfrak{\color{Blue} Vargazjske\color{Black}:} \mathfrak{s} \mathfrak{hlawnyho} \mathfrak{miestijsa} \mathfrak{teg} \mathfrak{kraginy} \mathfrak{Sstokholmu.} \mathfrak{Przedstawuge} \mathfrak{stielesnieny} \mathfrak{hodnot} \mathfrak{socialnych,} \mathfrak{gak} \mathfrak{jsu} \mathfrak{odedawna} \mathfrak{\color{Blue} Szwedum \color{Black}} \mathfrak{wlastny.} \mathfrak{Gest} \mathfrak{werzegnijm} \mathfrak{tagemstwym,} \mathfrak{zie} \mathfrak{we} \mathfrak{Sstokholmie} \mathfrak{ag} \mathfrak{G.} \ \mathfrak{M.} \mathfrak{Kralowska} \mathfrak{Velyczenstwa} \mathfrak{spawagi} \mathfrak{s} \ \mathfrak{wijtyskom} \mathfrak{\color{Blue} Marxowa \color{Black}} \mathfrak{\color{Blue} komanczskeho \color{Black}} \mathfrak{manifestu} \mathfrak{pod} \ \mathfrak{polsstarzem.} \mathfrak{Neprzygemnau} \mathfrak{wlastnosty} \mathfrak{tijchto} \mathfrak{hodnot} \mathfrak{wlastnych} \mathfrak{sewerzanum} \mathfrak{gest} \mathfrak{wijsse} \mathfrak{danie} \mathfrak{107} \mathfrak{%} \mathfrak{na} \mathfrak{wijwoz} \mathfrak{Meinkraftu} \mathfrak{uwalena,} \mathfrak{proczez} \mathfrak{w} \mathfrak{\color{Blue} kraginach \color{Black}} \mathfrak{nassych} \mathfrak{sy} \mathfrak{nykdo} \mathfrak{Meinkraft} \mathfrak{nekaupyl,} \mathfrak{coz} \mathfrak{gest} \mathfrak{zasegc} \mathfrak{dusledkom} \mathfrak{\color{Blue} przyrozeneho} \mathfrak{\color{Blue} socialismu} \mathfrak{\color{Blue} nasseho.}

[editovat] Der Author

\mathfrak{Author} \mathfrak{hry,} \mathfrak{Alexei} \mathfrak{Petrovytch} \mathfrak{Notch,} \mathfrak{do} \mathfrak{Sswedska} \mathfrak{emigroval} \mathfrak{ze} \mathfrak{\color{Blue}Sowietskeho} \mathfrak{\color{Blue}Swazu} \mathfrak{na} \mathfrak{protest} \mathfrak{proti} \mathfrak{tomu,} \mathfrak{zie} \mathfrak{mu} \mathfrak{tam} \mathfrak{odmitli} \mathfrak{saudruzi} \mathfrak{patentovat} \mathfrak{geho} \mathfrak{przedchozi} \mathfrak{velky} \mathfrak{vytvor} \mathfrak{-} \mathfrak{Tetris.} \mathfrak{I} \ \mathfrak{w} \ \mathfrak{przipadie} \mathfrak{Meinkraftu} \mathfrak{se} \mathfrak{Author} \mathfrak{nechal} \mathfrak{inspirovat} \mathfrak{tradiczni} \mathfrak{wikingskau} \mathfrak{hrau} \mathfrak{zvanau} \mathfrak{Gorodky.} \mathfrak{Proto} \mathfrak{krom} \mathfrak{zakladniho} \mathfrak{Meinkraftu} \mathfrak{existuje} \mathfrak{gesstie} \mathfrak{verse} \mathfrak{pro}\ \mathfrak{wice} \mathfrak{hraczuw:} \mathfrak{\color{OliveGreen}Unserkraft} \mathfrak{a} \mathfrak{werze,} \mathfrak{kterau} \mathfrak{gest} \mathfrak{mozno} \mathfrak{darowat:} \mathfrak{\color{OliveGreen}Deinkraft\color{Black}.} \mathfrak{Na} \mathfrak{Authorowie} \mathfrak{twitteru} \mathfrak{se} \mathfrak{obczas} \mathfrak{zgewugj} \mathfrak{zminky} \mathfrak{wo} \ \mathfrak{temniegssi} \mathfrak{versi} \mathfrak{hry} \mathfrak{s} \ \mathfrak{pracownim} \mathfrak{nazwem} \mathfrak{\color{Blue}Seinkraft\color{Black},} \mathfrak{kteraz} \mathfrak{prawdiepodobnie} \mathfrak{\color{Blue}pobiezi} \mathfrak{pouze} \mathfrak{pod} \mathfrak{\color{Blue}Windows} \mathfrak{\color{Blue}Wista.}

[editovat] Arschlöcher

Creeper

Je též přítulný, ale k volbám nechodí.

\mathfrak{Druhau} \mathfrak{najhorssi} \mathfrak{kreaturau} \mathfrak{w} \ \mathfrak{Meinkraftu} \mathfrak{gest} \mathfrak{takzwanyj} \mathfrak{Creeper.} \mathfrak{W} \ \mathfrak{Czechach} \mathfrak{gest} \mathfrak{dobrym} \mathfrak{zwykem} \mathfrak{kazzdau} \mathfrak{wosobu,} \mathfrak{kteraz} \mathfrak{se} \mathfrak{\color{Blue}czlowieku} \mathfrak{nehodie} \mathfrak{do} \mathfrak{\color{Blue}kramu} \mathfrak{naziwati} \mathfrak{komunystau,} \mathfrak{lecz} \mathfrak{toto} \mathfrak{nebude} \mathfrak{ten} \mathfrak{przypad.} \mathfrak{Komuniste} \mathfrak{gsau} \mathfrak{tez} \mathfrak{przitulnj} \mathfrak{a} \mathfrak{wobczas} \mathfrak{wybussne} \mathfrak{powahy,} \mathfrak{lecz} \mathfrak{Creeperzi} \mathfrak{wybuchugi} \mathfrak{wzdy} \mathfrak{a} \mathfrak{wssude} \mathfrak{a} \mathfrak{z} \ \mathfrak{komunistuw} \mathfrak{nepada} \mathfrak{strzelny} \mathfrak{prach,} \mathfrak{kdyz} \mathfrak{gjch} \mathfrak{rozparzete.} \mathfrak{\color{Blue}Prawdu} \mathfrak{nemagi} \mathfrak{anj} \mathfrak{komunistj,} \mathfrak{bijt} \mathfrak{zcela} \mathfrak{oprawnienie} \mathfrak{widi} \mathfrak{w} \ \mathfrak{Creeperowie} \mathfrak{neauctie} \mathfrak{k} \ \mathfrak{praci} \mathfrak{wobraz} \mathfrak{kapitalisty.} \mathfrak{Prawdu} \mathfrak{gako} \mathfrak{wobwykle} \mathfrak{nema} \mathfrak{\color{Blue}Wacslaw} \mathfrak{\color{Blue}Klaus,} \mathfrak{y} \ \mathfrak{kdyz} \mathfrak{sy,} \mathfrak{gako} \mathfrak{wobwykle,} \mathfrak{sprawnie} \mathfrak{powssimnul,} \mathfrak{zie} \mathfrak{Creeperzy} \mathfrak{gsau} \mathfrak{\color{Blue}zelenj\color{Black},} \mathfrak{nikoliv} \mathfrak{\color{Blue}modrzi\color{Black}.} \mathfrak{Author} \mathfrak{wo} \ \mathfrak{tem} \mathfrak{w} \ \mathfrak{jednem} \mathfrak{swogem} \mathfrak{tweetu} \mathfrak{prawil} \mathfrak{pauze:} \mathfrak{\color{Blue}Lusztieniny\color{Black}.}

\mathfrak{Prwnj} \mathfrak{najhorssj} \mathfrak{zjwotnj} \mathfrak{formau} \mathfrak{gest} \mathfrak{w} \ \mathfrak{Meinkraftu} \mathfrak{\color{Blue}Duch} \mathfrak{\color{Blue}lethawy} \mathfrak{aka} \mathfrak{\color{Blue}Gheist\color{Black}.} \mathfrak{Gedjnau} \mathfrak{obranau} \mathfrak{przed} \mathfrak{nim} \mathfrak{gest} \mathfrak{autjek} \mathfrak{rychlj} \mathfrak{a} \mathfrak{dalekj,} \mathfrak{nebo} \mathfrak{potwor} \mathfrak{ten} \mathfrak{nezranjtelneg} \mathfrak{a} \mathfrak{flusse} \mathfrak{explosiwnj} \mathfrak{matross.} \mathfrak{Przes} \mathfrak{geho} \mathfrak{\color{Blue}roztomileg} \mathfrak{wzhled} \mathfrak{lepe} \mathfrak{se} \mathfrak{ho} \mathfrak{bati} \mathfrak{gako} \mathfrak{se} \mathfrak{bogi} \mathfrak{Czert} \mathfrak{\color{Blue}krzize} \mathfrak{a} \mathfrak{wssichni} \mathfrak{wostatnj} \mathfrak{\color{Blue}Kalouska.}

[editovat] Piraten aus Baltik

Pir meinkraft

Grafika Meinkraftu proslula především detailním zpracováním postav a obrovským množstvím polygonů. Zde postava piráta ze hry poté, co hráči daroval i vlastní boty.

 \ \mathfrak{Piraty} \ \mathfrak{patrzy} \ \mathfrak{medzy} \ \mathfrak{takzwane} \ \mathfrak{NPC,} \ \mathfrak{tedy} \ \mathfrak{rityerze} \ \mathfrak{smutne} \ \mathfrak{postawy} \ \mathfrak{nehrane} \ \mathfrak{hraczem} \ \mathfrak{samim} \ \mathfrak{ny} \ \mathfrak{hraczem} \ \mathfrak{multyplaierowim.}  \ \mathfrak{Gegych} \ \mathfrak{auczelem} \ \mathfrak{gest} \ \mathfrak{podporowaty} \ \mathfrak{hracze} \ \mathfrak{dari} \ \mathfrak{hmotnimi} \ \mathfrak{y} \ \mathfrak{dussewnym} \ \mathfrak{wlastnyctvym.}  \ \mathfrak{Swiet} \ \mathfrak{Meinkraftu} \ \mathfrak{gest} \ \mathfrak{sice} \ \mathfrak{3x} \ \mathfrak{wietssy} \ \mathfrak{co} \ \mathfrak{do} \ \mathfrak{plochi} \ \mathfrak{nezz} \ \mathfrak{planeta} \ \mathfrak{} \mathfrak{ \color{Blue} Zemie, \color{Black} } \ \mathfrak{nicmeniej} \ \mathfrak{przesnie} \ \mathfrak{w} \ \mathfrak{geho} \ \mathfrak{strzedu} \ \mathfrak{sa} \ \mathfrak{nachazyie} \ \mathfrak{Zatoka} \ \mathfrak{piratuw,} \ \mathfrak{kde} \ \mathfrak{pod} \ \mathfrak{sswedsku} \ \mathfrak{wlagku} \ \mathfrak{wipalugy} \ \mathfrak{} \mathfrak{ \color{Blue} CD-ROMy \color{Black} } \ \mathfrak{na} \ \mathfrak{uhly} \ \mathfrak{} \mathfrak{ \color{Blue} kamennem \color{Black} } \ \mathfrak{agy} \ \mathfrak{} \mathfrak{ \color{Blue} drzewyienem. \color{Black} } \ \mathfrak{Toto} \ \mathfrak{wedlo} \ \mathfrak{mnohe} \ \mathfrak{lyduw} \ \mathfrak{na} \ \mathfrak{scestie,} \ \mathfrak{wed} \ \mathfrak{to} \ \mathfrak{slyszaly} \ \mathfrak{mislely} \ \mathfrak{sy,} \ \mathfrak{zie} \ \mathfrak{Romuv} \ \mathfrak{tam} \ \mathfrak{za} \ \mathfrak{zjywa} \ \mathfrak{na} \ \mathfrak{uhlu} \ \mathfrak{upalugy.}  \ \mathfrak{Toto} \ \mathfrak{wssak} \ \mathfrak{prawda} \ \mathfrak{giz} \ \mathfrak{nenie,} \ \mathfrak{neb} \ \mathfrak{toho} \ \mathfrak{bylo} \ \mathfrak{gest} \ \mathfrak{v} \ \mathfrak{} \mathfrak{ \color{Blue} Norsku \color{Black} } \ \mathfrak{a} \ \mathfrak{genom} \ \mathfrak{do} \ \mathfrak{70tych} \ \mathfrak{let,} \ \mathfrak{nezjli} \ \mathfrak{se} \ \mathfrak{Norowe} \ \mathfrak{ekonomicky} \ \mathfrak{przeorientovaly} \ \mathfrak{na} \ \mathfrak{plin.}  \ \mathfrak{Piraty} \ \mathfrak{gsu} \ \mathfrak{tez} \ \mathfrak{dobrzy} \ \mathfrak{trhowcy,} \ \mathfrak{czymz} \ \mathfrak{sa} \ \mathfrak{podobagy} \ \mathfrak{} \mathfrak{ \color{Blue} Polakum. \color{Black} } \ \mathfrak{Zbuohdarma} \ \mathfrak{Wam} \ \mathfrak{poskitnau} \ \mathfrak{kopygy} \ \mathfrak{Mainkraftu,} \ \mathfrak{ale} \ \mathfrak{gedjynyje,} \ \mathfrak{pokud} \ \mathfrak{guz} \ \mathfrak{takau} \ \mathfrak{hru} \ \mathfrak{mate} \ \mathfrak{zakaupenau.}  \ \mathfrak{Tento} \ \mathfrak{genialny} \ \mathfrak{obchodny} \ \mathfrak{model} \ \mathfrak{spolu} \ \mathfrak{se} \ \mathfrak{stale} \ \mathfrak{rostaucy} \ \mathfrak{cenau} \ \mathfrak{gest} \ \mathfrak{hlawni} \ \mathfrak{prziczinau} \ \mathfrak{neustale} \ \mathfrak{rostaucych} \ \mathfrak{prodegu} \ \mathfrak{hry.}  \ \mathfrak{Aktualnie} \ \mathfrak{sy} \ \mathfrak{hru} \ \mathfrak{kaupy} \ \mathfrak{10} \ \mathfrak{tysyc} \ \mathfrak{lydy} \ \mathfrak{dennie} \ \mathfrak{po} \ \mathfrak{necelych} \ \mathfrak{15} \ \mathfrak{prazskich} \ \mathfrak{} \mathfrak{ \color{Blue} grossych. \color{Black} }

[editovat] Lety Zeppelinem

Zepelin

Jelikož používání německého frakturního písma na vodíkem plněných vzducholodích vede prokazatelně ke zvýšené četnosti leteckých nehod, bylo by krajně nezodpovědné tuto krátkou kapitolku nenapsat česky. Stručně tedy k obrázku výše uvedenému. Ten velký text vlevo nahoře znamená, že je kopie hry od pirátů zcela legální. To hranaté bílé nahoře jsou mraky a to hranaté bílé dole je sníh. Sníh jde na rozdíl od mraků těžit kopáním (viz. Písek) a zpracovávat buď na koule (ideální pro kariéru studenta a nebo italského plážového povaleče s příjmem ministerského předsedy ČR) nebo ze čtyř koulí na krychle (základní stavební prvek čehokoliv v Meinkraftu). To zelené na pozadí jsou koruny stromů, které jsem musel zasázet, neboť na mnou vykácené svahy byl z postele depresivní pohled. Postel není vidět, neboť z ní jsem fotil. Kvůli příspěvkům na Necyklopedii se v Meinkraftu vstávat z postele nemusí, v základní verzi hry je nezbytné rozhraní jedním z nejjednodušších receptů, vyžaduje jenom 800x640 kostek skla a asi 1000x víc tzv. "redstonu" na pár logických hradel. Na urychlení růstu zeleně se používá moučka z mletých kostlivců. Ti jsou ve hře zastoupeni hojně, často si z vás přátelsky vystřelí a podle všeho představují alegorii takzvaného štíhlého státu, což je podle nejpřesnější definice stav České republiky v roce 2012, kdy stát bude vybírat jenom tolik daní, aby mohl splácet úroky z úroků dluhů. Z kostlivců lze v originální hře vařit i mýdlo. To šedé vůkol se zapíchanými olympijskými (věčný oheň, chápete?) pochodněmi je má prostá horská pevnost. Nebylo zrovna dost kamene na střechu, takže problém s obřími lidožravými pavouky řeším tak, že je prostě zaspím - ano, v té posteli, co není vidět.

PS: Uprostřed je k vidění má prostá vzducholoď z prasopsa, která téměř nestojí za řeč. V základní verzi hry je receptura prostá: kolem ložiska uranu postavte jímač. Alfa-částice uvolněné radioaktivním rozpadem jsou vlastně jádra helia. Vedle jímače postavte destilační aparaturu - osm železných ingotů kolem a kostka ledu doprostřed. Ochočte si vlka a krmte ho vepřovým, až zmutuje v prasopsa. Naplňte prasopsa heliem a zavažte provázkem. Pokud používáte nějakou hardcorovou modifikaci, například od německého týmu, kde chybí možnost stavby prosklených jatek, geneticky modifikovaných plodin a výroby mýdla z kostní moučky, nebo dokonce verzi od moderské komunity Mojang, kde jediným zdrojem provázku jsou pavouci, tak si budete muset trochu přivstat. Pakliže vás pavouci nesežerou, voilá - máte balón. Stačí doplnit kotel, dva motory, truhlu a gondolu, abyste zjistili, že potřebujete zabít ještě čtyři pavouky, aby to všechno drželo pohromadě. Cestování vzducholodí není příliš bezpečné. Co chvíli vysedáte, například při četných pádech hry, a jakýkoliv pokus o dosednutí s pasažérem vede k explozi dosti nenažraného kotle, pročež je nejlepší vysedat nízko nad zemí před přistáním.

PPS: Ta srdíčka do hry mocný AuThor zařadil jako reminiscenci na slavnou hru Sida Meiera Pirates! v nichž stejně jako v Meinkraftu je hlavním úkolem zlomit srdce deseti guvernérovým dcerám. Jako hráč úspěšný jenom z 10% můžu zatím potvrdit jenom to, že přísloví "neštěstí ve hře, štěstí v lásce" je nehorázný blábol. Malá zelená vidlička a nůž tamtéž má obvyklý kanonický význam, neboť pod pevností samozřejmě provozuji ještě železnici, od verze 1.6 plně elektrifikovanou.

PPPS: //TODO Další nedoporučené mody

[editovat] Kritiken

Vaclav belohradsky

Václav Bělohradský - přirozená autorita na poli sociální patologie

 \ \mathfrak{Wacslaw} \ \mathfrak{Bjelohradskij} \ \mathfrak{widie} \ \mathfrak{v} \ \mathfrak{Meinkraftu} \ \mathfrak{dalssy} \ \mathfrak{s} \ \mathfrak{progevuow} \ \mathfrak{fassisace} \ \mathfrak{spolecznosti.}  \ \mathfrak{Tyto} \ \mathfrak{progevi} \ \mathfrak{charakterisuge} \ \mathfrak{takto:
1.}  \ \mathfrak{Resignace} \ \mathfrak{na} \ \mathfrak{krytycke} \ \mathfrak{myszleni} \ \mathfrak{-} \ \mathfrak{w} \ \mathfrak{dobach} \ \mathfrak{negistoty} \ \mathfrak{ge} \ \mathfrak{tradyce} \ \mathfrak{wnimana} \ \mathfrak{menssim} \ \mathfrak{zlem.
2.}  \ \mathfrak{Omylanie} \ \mathfrak{konformniho:}  \ \mathfrak{zblble,} \ \mathfrak{nasylne} \ \mathfrak{prosazowanie} \ \mathfrak{toho,} \ \mathfrak{co} \ \mathfrak{ge} \ \mathfrak{wnijmane} \ \mathfrak{gako} \ \mathfrak{tradiczny.
3.}  \ \mathfrak{Uz} \ \mathfrak{sy} \ \mathfrak{nepamatugu.
4.}  \ \mathfrak{Esstie} \ \mathfrak{cosyk} \ \mathfrak{dalssyho,} \ \mathfrak{co} \ \mathfrak{sy} \ \mathfrak{uz} \ \mathfrak{taki} \ \mathfrak{nepamatugu.
W} \ \mathfrak{teto} \ \mathfrak{definici} \ \mathfrak{ma} \ \mathfrak{samozrzegmie} \ \mathfrak{W.}  \ \mathfrak{Bjelohradskij} \ \mathfrak{prawdu.
}

uncyclopedia