FANDOM


BabisRegistracniPokladnicky

S finanční a daňovou gramotností je potřeba začít už v nejútlejším věku

Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy republiky Česko. Lidově se označuje "Dana", odtud potom zaběhlý termín "platit Daně".

Organizace ministerstvaEditovat

Protože úloha ministerstva financí v líté snaze o zruinování našeho státu je nemalá, svádí se o titul Ministra financí kruté boje při sestavování každé vlády. Ve finančních kruzích se můžete setkat s termínem předdluhošové období, což je období, kdy se ještě nedařilo tak moc peníze rozhazovat. Toto období je z historického hlediská fádní a nudné, takže se jím nebudem zabývat. Období podluhošové, je ovšem mnohem pestřejší, takže to si taky neuvedeme. Nicméně alespoň vypíšeme ty největší kabrňáky.

To je náš pán Kalousek

Spanilá jízda výběrčích. Dobová dřevorytina

Seznam hrdinů v boji o zadlužování státuEditovat

Protože je rozhazování peněz činností náročnou, ministerstvo financí ročně dovoluje i ostatním ministrům, aby si zautráceli. Například na nové silnice, léčebny, školy a jiné nápravné ústavy. Tomu se říká porcování medvěda a činí se tak zpravidla každý rok v parlamentu.

Agenda ministerstva financí Editovat

Státní pokladna

Vzácný snímek národního bohatství

Ministerstvo financí má na starosti státní pokladnici. Úkolem ministerstva je naplnit a vzápětí vyprázdnit státní kasu, což činí pomočí takzvaných rozpočtových kapitol a složitého systému desátků, čímž dává vydělat účetním firmám, daňovým poradcům a jiným vykukům, což vede k takzvané plné zaměstnanosti, což je ideální stav. V takovém případě poté platí daně všichni kromě těch, kterým se na to nepřijde a tudíž se peníze hromadí ve státní kasičce, aby je poté mohli státní úředníci smysluplně utratit na bohulibé účely, zejména pak na vlastní domy a lodě v exotických zemích. Tomu se říká zahraniční investice.

Registry Editovat

Ministerstvo financí kromě úporné snahy rozfrcat majetek prostých občanů spravuje i různé registry. Víceméně vše, co má v názvu slovo registr, spadá pod toto ministerstvo.

 • Registr bankovních účtů
 • Registr bankovek a mincí
 • Registr plátců DPH
 • Registr prodejců
 • Registr neplatičů
 • Registr obou stran v podvodném účetnictví
 • Registr výnosů z trestné činnosti a dotací ze státního rozpočtu
 • Registr Windows
 • Registr odpůrců ministra financí
 • Registr odmítačů automatického posmrtného darování orgánů
 • Registr hráčů hazardních her
 • Registr nepovolených internetových her
 • Registr neregistrovaných registrů
 • Registr nákupů, drobných nákupů a jiných finančních transakcí (viz EET)
 • Registr subjektů, které nevydaly účtenku
 • Registr zákazníků, kteří neodebrali účtenku
 • Registr nádechů, výdechů a pšouků

Jak již bystrý čtenář pochopil, ministerstvo financí spravuje i takzvaný Registr registrovaných partnerů, neboť ví, že ve dvou se to lépe táhne a více platí desátky.

Kromě Seznamu nepovolených her jsou uvedené registry tajné, přístup do nich mají jen vybraní úředníci ministerstva, dále pracovníci specializovaného zpravodajského cifršpionážního oddělení ministerstva (tzv. Finančně analytický útvar - FAÚ), členové vedení Agroprdu a v poslední řadě také pracovníci BIS a PIS, pokud hezky poprosí.

V současné době se připravuje tzv. "účtenková loterie", do které si bude moci občan přihlásit své účtenky, a pomoci tak Ministerstvu financí propojit Registr nákupů, drobných nákupů a jiných finančních transakcí (EET) již propojený s Registrem plátců DPH a Registrem prodejců, propojit i s Registrem (evidencí) obyvatel.

Seznam nepovolených internetových her Editovat

Každý občan je povinen, je-li svědkem toho že se jeho spoluobčan snaží otevřít některý z ilegálních webů na následujícím seznamu, všemi prostředky mu v takovém konání zabránit, pro případ že stránku ještě nestihl poskytovatel internetu zablokovat.

Seznam daníEditovat

Zde uvádíme toliko zjednodušený seznam daní, neboť je jich opravdu mnoho. Máte-li zájem o neplacení některé z daní, vyštudujte ekonomku, nebo požádejte svého daňového poradce.

 • Daň z přidané hodnoty
 • Daň z ubrané hodnoty
 • Daň z příjmu - tato daň je vybírána ve spolupráci s lokálním správcem financí, manželkou. Stát si odebere patnáct procent, manželka zbytek.
 • Daň ze zájmu - tato srážková daň je formou pokuty a je vybírána ve formě kabelek, bot a šperků, je-li daňový poplatník přistižen při pokukování po jiném správci financí
 • Slyšné
 • PrdnéCzech flag 2 Zeman-spek
Prezident
Umění babiše
Vláda
People icon
Parlament
Spravedlnost2
Ústavní soud
Agroprd
Agrofert
Cesky erbik
M i n i s t e r s t v a
Neverscript
Historie
Místní úpadek
Místního úpadku
Ikona Loď
Námořnictví
Ikona meče
Národní obrny
MpPD
Pozitivní diskriminace
Fabrika
Práce
Métier
Proměny
Bankovka babis
Financí
Počítadlo
Školství
Dove peace
Zahraničí
Medical imaging
Zdravotnictví
Ikona ministr zemědělství
Zemědělství
Znacka kruhovy objezd
Pozemní a podzemní dopravy
Zeppelin ikona
Vzduchoplavby
Hovno
Odpadu a kanalizace
Kapsář
Rozkrádání
Ikona pořadač
Zbytečné byrokracie
Ikona ministerstvo populace a kopulace 2
Populace a kopulace
Is
Počítačologie
X-wing
Galaktiky a mezihvězdných válek
Babiš prodavač edit 

Marioneta Spojené Babišárny Marioneta

AgroprdAch anoAndrej BabišBabiškaČápiČeskoDNESLibové novinyMinisterstvo financíNE 2011