FANDOM


Neverscript

Ministerstvo historie je jeden z nových státních orgánů zavedených na základě koaliční dohody mezi ČSSD a KSČM po volbách roku 2010. Ministra navrhne KSČM, jeho jméno však nebylo dodnes oznámeno.

Důvod vznikuEditovat

V období vlády reakčních sil a kapitalismu (1989–2010) byly šířeny i reakční interpretace české a světové historie. Na jejich šíření se nejvíce podílely tzv. Ústav národní paměti (dříve Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu,), Nakladatelství Lidové noviny, Česko-německý fond budoucnosti, Vědecký tým Necyklopedie a další.

Jejich elaboráty a pamflety publikované ve velkých nákladech očerňovaly památku soudruhů Lenina, Stalina a Gottwalda, vedly štavé kampaně proti zasloužilým osobám našeho kulturního života (například proti Milanu Kunderovi). To vše bylo podporováno ze státních prostředků jako „podpora vědy“ z peněz získaných vykořisťováním dělnické třídy, zatímco skutečná věda (například marxismus, či jaderná fyzika) skomíraly na úbytě.

Program ministerstvaEditovat

Nyní bude státní politiku v oblasti historie koordinovat nově zřízené ministerstvo. Jeho úředníci konečně budou moci uvést v praxi systém navržený již v roce 1984. Předně, o tom, co bylo, budou rozhodovat v komisi soudruzi na ministerstvu, nikoliv sami historici, to by byla anarchie. Ministerstvo bude také rozhodovat, jaká nakladatelství budou publikovat jaké historické publikace a o čem bude každý jednotlivý historik psát.

Konkrétní opatřeníEditovat

Metodicko-ideologické vedení historiků (MIVH)Editovat

Ministerstvo připraví metodiku, podle níž budou moci historici správně interpretovat dějiny z národního a třídního hlediska

Je potřeba se vyvarovat chyb z období let 1948–1989, kdy bylo dovoleno studovat díla M. J. Husa a J. Á. Komenského, čehož zneužili tmářští badatelé k šíření náboženských myšlenek. .

Citační úzusEditovat

Do konce roku 2010 ministerstvo vypracuje závazné pokyny pro citování K. Marxe, B. Engelse, V. I. Lenina, J. V. Stalina a J. Fučíka. Jiné autory bude možné citovat pouze se svolením ministerstva. Od konce roku 2010 platí také zákaz užívání poznámkového aparátu, neboť jeho pochopení je příliš náročné pro čtenáře z řad pracujícího lidu, kteří v období 1989–2010 neměli peníze na placení školného.


Czech flag 2 Zeman-spek
Prezident
Umění babiše
Vláda
People icon
Parlament
Spravedlnost2
Ústavní soud
Agroprd
Agrofert
Cesky erbik
M i n i s t e r s t v a
Neverscript
Historie
Místní úpadek
Místního úpadku
Ikona Loď
Námořnictví
Ikona meče
Národní obrny
MpPD
Pozitivní diskriminace
Fabrika
Práce
Métier
Proměny
Bankovka babis
Financí
Počítadlo
Školství
Dove peace
Zahraničí
Medical imaging
Zdravotnictví
Ikona ministr zemědělství
Zemědělství
Znacka kruhovy objezd
Pozemní a podzemní dopravy
Zeppelin ikona
Vzduchoplavby
Hovno
Odpadu a kanalizace
Kapsář
Rozkrádání
Ikona pořadač
Zbytečné byrokracie
Ikona ministerstvo populace a kopulace 2
Populace a kopulace
Is
Počítačologie
X-wing
Galaktiky a mezihvězdných válek