Monoda

Z Necyklopedie

Přejít na: navigace, hledání

Monoda je základní součástkou pataelektroniky. Vyrobit ji lze například z diody odstraněním jednoho přívodu. Obvody, složené výhradně z monod, se vyznačují schopností čerpat temnou energii a jsou použity jako zdroj energie pro pohon vesmírných lodí Aštara Šurana. Při konstrukci monod se významně uplatňují celovodiče objevené nedoceněným českým objevitelem Lulu Práskalem (známým jako milenec Heleny Vondráčkové). V USA se používá značení 0N, v SSSR 1я, 2я, ... . Např. 52я52 je celokovová unoptaniová monoda. Oscilátor, utvořený z monody napájené rezistorem, nachází uplatnění v plašiči mrtků. Duální součástkou k monodě je nuloda. Lze ji získat z kterékoliv součástky odstraněním všech přívodů. Většinu světové produkce nulod spotřebuje Andrej Babiš pro potravinářské účely. V USA se používá značení 9N, v SSSR 1й, 2й , ... . Např. 1й0 je celoparafínová germániová nuloda. Ross Hedvíček sestrojil obvod složený z π nulod (π není prvočíslo) zabalených v alobalu. Funkce tohoto obvodu není doposud známa, ale měření na LIGO a LHC ukazují, že došlo ke zvýšení dimenze vesmíru o π -1 (π -1 není též prvočíslo).

[editovat] Perspektivní použití

Časopis Car HiFi IF =-5 (-5 je prvočíslo, mimo jiné jde o nejnižší Impakt Faktor ve známém vesmíru) uvedl reklamu na rhodiované síťové vidlice s integrovaným filtrem ve tvaru symetrického T článku s TANDELy v podélných větvích a monodami v uzlových bodech. Tabulky s výsledky dvojitě zviditelněného pohluchového testu, provedeném na nahrávkách Emmy Destinnové jasně ukazují zrychlení basu o 15 promile. Firma J.E.Lux zvažuje použití těchto vidlic v kusově vyráběmých vysavačích v cenové relaci od 160 M Euro, neboť seriózním výzkumem zjistili změnu barvy zvuku z tmavě bílé na světle šedou.

uncyclopedia