NIS

Z Necyklopedie

Přejít na: navigace, hledání
Metla

Tento článek je potřeba pěkně dojebat a upravit.

Potřebné úpravy: Jak můžeme hodnotit místní informační službu, bez jakékoli místní informace?

Logo

Logo Nížkovské informační služby

Nížkovská informační služba (oficiální název; oficální používaná zkratka NIS) je zpravodajská služba obce Nížkovice s vnějším polem působnosti (tj. špionážním), mající zároveň za úkol provádět po celém širém okolí operace ve vlastní prospěch a pomluvu druhých i třetích osob.
Pravděpodobný vznik se datuje kolem roku 1371, ze kterého pochází první zmínka o existenci Nížkovského osídlení. Tuto zprávu má na svědomí pravděpodobně samotná NIS, která podle nepodložených informací existuje od počátku věků.

[editovat] Historie

NIS byla založena s cílem soustředit do jedné organizované organizace všechny jednotlivé zpravodajské složky obce (drb, drbna, pomluva, relativní pravda) zabývající se zpravodajstvím za účelem zefektivnění sběru informací a drbů na všechny obyvatele obce, přespolní i osoby pouze projíždějící, jednotlivé zpravodajské složky (drbny) nevyjímaje. Od toho cíle se však odchýlila, když začala přímo řídit vnitroobecní i zahraniční politiku, což vyústilo k využívání NIS jako mocenskopolitického nástroje.

  • Se začátkem angažování se v politice okolních obcí na počátku 80. let se NIS k praxi tajných operací znovu vrátila. To postupně vyústilo v další nepříjemnosti, např. v aféru s přespolními i pokus o ukradení máje

S koncem tzv. studené války se v důsledku změn na mezinárodní i vnitroobecní scéně změnily i cíle NIS – dnes každodenně svědomitě bojuje proti všem.

[editovat] Status

NIS je nezávislá obecní organizace, která je zodpovědná zejména sobě vzájemně. Veřejná kontrola je zajištěna výbory takticky zasazenými do všech koutů obce. Jejich poloha je samozřejmě tak dobře utajená, že někdy i samotní členové tajné informační služby NIS nevědí, že jsou do určitě akce zapojeni. Roční rozpočet, který schvaluje starosta obce, není běžnému řadovému obyvateli obce znám, podle zdrojů s různou mírou důvěryhodnosti se pohybuje v řádu jednotek hektolitrů tvrdého alkoholu a bezedného pivního půllitru. V čele NIS stojí vrchní drbna, jež tuto funkci dostává při prodrbání co nejvíce lidí. Přesné jméno není nikdy oficiálně známo, avšak NIS pracuje tak svědomitě, že se veškeré informace na povrch časem dostanou. Čím dříve, tím lépe.
Základními úkoly NIS jsou sběr, analýza, vyhodnocování, překrucování a domýšlení si zpravodajsky absolutně nevýznamných dat z celého širého okolí. Získaná data jsou dále analyzována a vylepšována pro zajímavější a barvitější vyprávění a sdělování občanům, kteří se na vedení NIS nepodílejí. Sídlo NIS se nachází v obci Nížkovice, která leží ve státě Moravstán. Tato obec je ovšem, stejně jako další důležité vládní zařízení, jednou z nejvíce hlídaných lokalit na světě.

[editovat] Orgány NIS

Tento článek by měl být denně (ne-li hodinově) aktualizován, neboť díky rychlosti získávání informací Nížkovské informační služby může obsahovat zastaralé informace.
Zprávy o žádném oficiálním orgánu NIS nejsou známé. Je veřejným tajemstvím, že NIS je tajná organizace s mnohou působností v různých sférách lidské činnosti, a proto by tento seznam vnitřních složek organizace byl stejně bez zbytečného odkladu upraven.
Jeden z mnoha členů této tajné mimovládní organizace, jehož jméno se dostalo z podsvětí na povrch zemský, by měl podle dohadů být Pišta Varhaník, jehož funkce bohužel není známá.

[editovat] Zajímavosti

Podle zjištěných informací širokého obyvatelstva nejen napadené obce je NIS teroristickou organizací. NIS aktualizuje a bezplatně publikuje základní statistické, demografické a jiné informace o vlastním obyvatelstvu i přespolních chvíli-pobývajících, jejich pohybu, řeči, názorech, majetkových poměrech, rodinných vztazích a mnoho dalších. Dílo NIS je každému člověku zřejmé již po několika dnech či hodinách pobytu na území obce, neboť se jako neznámý stává okamžitým cílem samotných agentů NIS. Všechny informace poskytované touto informační službou, stejně jako fotografie, karikatury a jiná vyobrazení či text, jsou poskytovány jako volné dílo k volné úpravě a dalšímu transformování a komolení služebně níže postaveným agentům a později volně zpřístupňovány.

uncyclopedia