Naděždodirky

Z Necyklopedie

Přejít na: navigace, hledání

[editovat] Naděždinsko


Naděždinsko (hnis,nebo taky rusky ебатьблондинка) je východoevropský stát ležící mezi Moldavskem a Rumunskem, Žije zde necelých 900 tisíc ovšem místní královna plánuje porodit ještě asi 30 dětí které by mohli pomoci s uklízením výkalů po takzvané Fekální válce. Hlavním městem je Nadinec (Brněnsky zvaný Žabinec). Úřední jazyk se dříve považoval za Moldavštinu, později ji ale místní obyvatel Josefín Citoslovec změnil na Citoslovštinu, což je jak už název napovídá řeč kde se používají jen citoslovce. Naděždinsko je členy SSP (Společenství státních potratů). Na jihu Naděždinska se nachází mezinárodně neuznávaný stát Brněnstří.


[editovat] Historie


Naděždinsko je poměrně mladý stát který, vznikl až v 18. století. Lidé ale začaly od pravěku a do moderního světa začaly přecházet, až v 21. století.


[editovat] Počátky Naděždinska a Somálské období

Naděždinský stát se zformoval v 18. století a to pod vlivem Brněnských odpadlíků. Roku 1769 se Naděždinská žabí Císařovna Naďula I. zbavila se tak Ruské nadvlády. Později se Naděždinsko dostalo do lenní závislosti na Somálském království. Nejvýznamnějším vládcem byla Císařovna Naďule III. Krvavá (1778-1804) . Za její vlády byl obrovský pokrok ve zdravotnictví hlavně v odvětví amputace kde dokázala pacienta nakazit leprou a ulomit poškozenou část těla. Roku 1803 byla donucena tuto léčbu zrušit, rok na to umřela na otravu muchomůrkami. Na její počest byla postavena Leprová kašna ve které teče krev které státu darovala při každé její menstruaci.


[editovat] 1.světová válka (Fekální válka)

"Dostali jsme přes bobra, co holky." Výrok Levandie Měsíčkové po bitvě s Moravistánem. Do historie se nejvíc zapsala bitva proti Moravistánu, naštvaní Brňané kterým bylo odepřeno právo vodit si svého koně do bytu nebo neskákat z výškových budov se postavilo společně s Olomouckými spojenci proti Naděždinsku ve Fekální bitvě roku 1903 poblíž Brčálníku. V tu dobu v Naděždinsku zuřila průjmová nemoc která se přenášela větrem. Katastrofální důsledek to mělo hlavně na bojovníky z Brna kteří na bojišti nechali svá střeva, ledviny a žaludky. Situaci tehdy zachránil Olomoucký odboj který do středu bitvy postavil ceduli která ukazovala opačným směrem většina Naděždinských vojáku tak opravdu učinila a vydala se směrem k jámě kterou tam Olomoucký odboj ještě před bitvou vykopal. Vítězství a nadvláda Moravistánu trvala tři týdny pak do Naděždinska vtrhly Somálští radikálové a bez milostně postříleli 2000 Moravanů.

státy

[editovat] Ekonomie


Naděždinsko patří mezi nejchudší státy Evropy i přes veškerou snahu podnikání a ve vývozu psího mléka. Hlavně kvůli obrovskému množství škůdců byli všechny pokusy o pěstovaní kukuřice marné. Země tedy dostává potraviny od sousedního Moldavska. Jedinou pomocí v oblasti životního prostředí ale hlavně vzdělání, byla Češka Iveta Bartošová která po roce snahy spáchala sebevraždu, ještě před smrtí složila i hymnu chci odsud odletět. Podle Indexu lidského rozvoje je Naděždinsko zdaleka nejméně rozvinutou evropskou zemí s HDI podobně vysokým jako má Praha, Somálsko či Botswana.


[editovat] Slavní rodáci


Naďule III. (1778-1804), Naděždinská císařovna a doktorka Josefín Citoslovec (1870-1922), vynálezce citoslovce Iveta Bartošová (1966-2014), Ministryně školství, zpěvačka Leopold GreenHouse (*1947), Moldavský architekt Evžen Knypl (*2000), komik, zahradník Prokop Dveře (*1978), spisovatel, truhlář

uncyclopedia