Nuda

Z Necyklopedie

Přejít na: navigace, hledání


Nuda je fyzikální veličina popisují obecnou vlastnost prostoročasu. Je jednou ze základních veličin tabulky SI. Nuda je definována jako záporný dekadentní logaritmus průměrné kladné entropické změny na metru čtverečním za hodinu. Přesná měření nudy jsou využívána v ergonomice, elektronice, erotice a ezoterice.

Soubor:Nuda plaz.jpg

[editovat] Jednotka

Hodnota nudy je určena jednotkou Rimmer, kde jeden kilorimmer je definován jako takové množství nudy, které donutí nosorožce plakat. Pro obyčejný život si obvykle vystačíme s jednotkami v rozmezí centirimmer až dekarimmer, ale bohužel v naší společnosti nejsou výjimkou úkazy s hodnotami hrubě přes hektorimmer! Zasedání Parlamentu ČR obvykle dosahuje hodnot řadově v desítkách kilorimmerů a způsobuje tak pokřivení reality.

[editovat] Biologické účinky nudy

Jako nejzávažnější byly lékaři z brněnské nemocnice U svaté panny označeny tyto syndromy:

  • Pro vystavení poli do 1 rimmeru: Tupá bolest v tříslech. Občasné zívání.
  • Pro vystavení poli do 10 rimmerů: Tiché brblání si pod vousy, trvalé zívání, skřípění zubů.
  • Pro vystavení poli do 100 rimmerů: Cukání končetin, hlasité brblání si pod vousy, opožděná ejakulace.
  • Pro vystavení poli kolem 1 kilorimerru: Ztráta soudnosti, zácpa, impotence, ejakulace nepřipadá v úvahu.
  • Pro vystavení poli nad 1,562 kR: Sebevražedné sklony.

Další možné míry:

[editovat] Ochrana před nudou

Principy ochrany před nudou dosud nebyly zcela objasněny, ale zdá se, že pole nudy může být negováno pozitivně nabitým pivním polem.

[editovat] Přirozeně zvýšený výskyt nudy

Zacpa1

Nudit se můžete opravdu kdekoliv.

Zvýšené hodnoty (10 až 100 rimmerů) nuda dosahuje ve všech školských zařízeních, nejvyšších hodnot v těchto místech nabývá asi v polovině vyučovací hodiny (nejčastěji zeměpisu). O přestávkách dochází k výkyvu, který se blíží nulové hodnotě nudy. Jedinou výjimkou je Necykloverzita, protože se zde ještě nikomu nepodařilo naměřit ani jediný rimmer.

[editovat] První pomoc při zasažení nudou

Zasaženého odtáhněte z dosahu zářiče, nejlépe klackem na zmije, nemáte li klacek na zmije, v nouzi postačí i svépomocí vyrobené dlouhé bidlo, skokanská tyč, koštěp, pádlo či voštěrák, popř. BTK nebo BTD. Naopak se nedoporučuje snažit se postiženého odtlačit provázkem!

Uložte nyní postiženého do stabilizované polohy (položit na zem, roztrhnout košili, připíchnout zicherajskou penis ke stehnu, aby nezapadl), zkontrolujte základní životní projevy (hlasité nadávání, popřípadě zvracení), ženám proveďte jemnou masáž hrudníku. Postiženého uklidňujte milými slovy („No, ty cype, bylo ti to třeba?“) a pravidelně doplňujte tekutiny.

uncyclopedia