FANDOM„Prokletý národ nazývaný Slované zamořil celé Řecko, zemi Thessaloňanů a celou Thrákii, obsadil města, dobyl řadu pevností, ničil a pálil, porobil lid do otroctví a uchvátil vládu nad celou zemí, usadil se tu hrubou silou a zůstává, jako kdyby mu to patřilo.“

- Jan z Efezu

„Tady hodíme sicnu!“

- Prafotr Morava

Příchod Slovanů do české kotliny Editovat

Hordy Slovanů

Praotec Čech v čele svých hord

Prichod na Svornost

Takhle to vypadá dnes

Slovani

Rozšiřování Slovanů po Čechsku

Na našem území počínají dějiny od 5. století, předtím se zde nic nedělo, takže se nedá mluvit o dějinách. Podle legend byly slovanské kmeny (Čechové, latinsky Bohemané) při své emigraci na Západ, kde již tenkrát byl vyspělejší sociální systém, vedených dvěma dědky, Čechem a Lechem. Zde se střetli s keltským kmenem Bojů (anglicky Bohemians) vedených velkým hrdinou Boemusem, který dávno před Čechem vylezl na Říp a prohlásil zdejší zemi za svou. Vědci si dnes lámou hlavu nad tím, zda hrdina Boemus a praotec Čech nebyli jednou a tentýž osobou (v zahraničí se Bojům i Čechům říká Bohemians). Tak či onak se malý kmen slovanských Bohemanů smísil s keltskými Boji a vytvořili pseudonárod Čechů, čímž začali konkurovat Velkomoravské říši. Moravané nikdy neměli Čechy rádi, protože Češi nejsou čistokrevní Slované.

Legendy praví, že Slovany přivedli do naší krajiny nejen Čech a Lech, nýbrž i "Na Plech". Za Naplecha se Slované trochu styděli, ježto byl z medoviny stále na plech, proto byl v dobách rané, vrcholné i pozdní prohibice soustavně vymazáván ze všech písemných zmínek i kolektivní paměti Slovanů zvané Internet.

Podle obecně rozšířených legend praotec Čech vystoupil na horu Říp a pronesl svoji větu:

„To je ta země zaslíbená, medem a strdím oplývající.“

Jde ovšem pouze o oficiální verzi dané události, jak ji praotec Čech druhého dne líčil pro germánská média. Ve skutečnosti se Slované v zemi pod Řípem usadili zcela náhodou a dějinami opomíjený Naplech v tom sehrál svoji unikátní historickou roli. Pravděpodobně se vše odehrálo asi takto: Slované byli dlouhou cestou již znaveni, proto si dali rauchpause pod bezejmeným kopcem. Praotec Naplech okamžitě vytasil svou destilační kolonu (to vypovídá o velké zdatnosti Slovanů, protože destilace je známa abstinenčnímu zbytku Evropy až od 11./12. stol.) a začal čarovat. Za malou chvíli byl celý kmen na plech, takže emigrace nemohla toho dne pokračovat. Zde praotec Čech opravdu prohlásil svou památnou větu, ale ta zněla asi takto:

„A pro dnešek jsme v řiti.“

To zcela potvrzují zkoumání etymologů, protože vývoj slova Říp musel jít na linii: Řiť - Řit - Řít - Říp. Až se všichni ráno probudili s notnou opičkou naznali, že nikam už rajzovat nebudou, a tak zůstali pod Řípem.

Kam ještě přišli SlovanéEditovat