FANDOM


Pohřeb Černý humor je specifický druh humoru a komiky založený na tom, že paradoxně vyvolává smích prostředky, které ve své podstatě vůbec k smíchu nejsou.
Kittenbasket

Košík koťat připravených jako pomůcky pro hru na přetrženou

Longcat

Takto vypadá kočka, která přežila hru na přetrženou

Přetržená je dětská hra, jejímž cílem je všeobecný rozvoj osobnosti a zvýšení fyzické zdatnosti. Tato hra je velmi oblíbená především v brněnské ZOO.

Pravidla

Dvě děti nebo dvě dětská družstva se přetahují o zvíře. Prohrává družstvo, kterému zvíře vyklouzne, které zvíře pokouše, podrápe, pokope nebo nakazí psinkou. V případě, že se zvíře přetrhne, vyhrávají obě družstva.

Pomůcky

Libovolné zvíře vhodné velikosti (kočka, kočka sloní, pes, prasopes, kňáva lesní atp.), alespoň 2 (slovy dvě) děti. Pozn.: Děti mohou být čisté nebo špinavé, na hru to nemá valný vliv.

Postup

  1. Do jedné ruky uchopíme zvíře, do druhé ruky uchopíme děti.
  2. Přiložíme je k sobě.
  3. Zvoláme – mírně silným hlasem: Přetržená!
  4. Pozorujeme hru.

Historie

Hra vznikla v paleolitu a původně se hrávala pouze s kočkou sloní. V dobách pozdějších byla ku hře používána i jiná zvířata. Za keltského osídlení Evropy hra téměř mizí, upadá v zapomenutí, aby se náhle znovu objevila za husitských válek, opět zmizela, a krátce se vynořila v době národního obrození. V dalších dobách její popularita opět slábne a je nahrazována méně kvalitními hrami tzv. sporty. Velkého oživení se dočkává v období meziválečném. Náhle se vynořuje ve Stínadlech, kde je hrána jak Janem Tleskačem, který ji hrál masově ve svém podnájmu, tak později, v obdobím Vontském, kdy si ji oblíbili takoví velikáni české historie jako Štětináč, Dlouhé Bidlo, Bohouš, Rychlé šípy, ba i Mažňák a Losna. Po důkazech, že hru hrál Jára Cimrman se stále intenzivně pátrá. V současné době máme důkaz pouze jeden, tzv. Velebného postulát, který praví, že "není možné, aby Cimrman hru Na Přetrženou nikdy nehrál."