Plzeňská národnost

Z Necyklopedie

Přejít na: navigace, hledání
Gambrinus.gif
Optimista.jpg
Plzensko.jpg

Na Plzeňsku myslí i na motoristy...

Plzeňská národnost (příslušníci si říkají tutencí; od keltského kořene túath, tj. kmen, národ) je první národností světa, která není postavena na etnickém, rasovém či vlasteneckém základě, ale pouze na pivním základě. Plzeňská národnost se přitom nevylučuje s jinými národnostmi, jmenovitě s národností českou. K plzeňské národnosti se mohou dokonce hlásit i vyznavači kultu národnosti moravské, je od nich ale považováno za ohleduplné, pokud v takovém případě nebudou konzumovat Starobrno na veřejnosti, ale pouze v soukromí, či v oddělených prostorách, které k tomu byly speciálně zřízeny.

Alternativní výklad předpokládá, že plzeňskou národnost lze nabýt pouze narozením se v Plzni nebo v některé okolní vesnici, která bude v blízké budoucnosti k Plzni připojena, např. v Kozolupech, Kyšicích, Práglu nebo Brně. V podstatě ale platí nepsané pravidlo "co Čech to Plzeňák".

Příslušnost k plzeňské národnosti kontroluje Plzeňská hlídka složená ze zástupců plzeňského krajského zastupitelstva, magistrátu města Plzně, pivovaru Prazdroj a plzeňské záchytné stanice, a to v poměru podle výsledků posledních voleb. Plzeňská hlídka za účelem kontrol cestuje po celé republice tramvají Škoda 13T na pivní pohon.

Každý občan je povinen se na výzvu Plzeňské hlídky

  1. legitimovat,
  2. prokázat alespoň pasivní znalost plzeňštiny, přičemž plzeňský jazyk není těžký. Tůtat se naučí každý, kdo má IQ alespoň 50. Pro dobrou aktivní znalost plzeňštiny je potřeba mít alespoň základní hudební hluch a nesmí vám vypadávat panty při vyslovování tradičního plzeňského "ááá" (př. dialog: "Paní prosím vááás, máááte mááák? Mááák nemááám").
  3. prokázat znalost výšky plzeňské věže s přesností na 7 desetinných míst,
  4. napít se piva.

Bod 4 lze alternativně splnit tím, že se kontrolovaný občan nenapije Starobrna. Pokud Plzeňská hlídka usoudí, že občan dostatečně neprokázal příslušnost k plzeňské národnosti, tuto mu odebere. Občan se pak musí 48 hodin stydět a má doživotní zákaz pití piva (Starobrno může konzumovat bez omezení).

[editovat] Porovnejte Plzeňskou národnost s

uncyclopedia