Prdné

Z Necyklopedie

Přejít na: navigace, hledání
White jeans

Prdné je jednou z nejdůležitějších daní Eunie

Digestive system diagram cs

Prdné je podloženo mnohaletým výzkumem financovaným z vědec- kých fondů EU. Na výzkumu se za českou stranu podílela Čunkova univerzita a VŠE v Praze.

Prdné je speciální ekologická daň, kterou musí platit každý obyvatel Eunie na základě Directive 2003/87/EC jinak zvané prostě Fart Tax Act. Prdné se vypočítává jednou ročně. Výpočet se provádí jednak vyhodnocením dotazníku o stravovacích zvyklostech dotyčné osoby, a vyhodnocením testů, které musí každý občan Eunie absolvovat dvakrát ročně (v květnu a v úterý) u svého obvodního lékaře.

[editovat] Dotazník

Dotazník stravovacích návyků je velmi rozsáhlý a důkladný. Je nutno přesně a pravdivě vyplnit nejen jméno a příjmení, rodné číslo, zaměstnání a trvalé bydliště, ale také všechny bydliště předchozí, všechna vykonávaná zaměstnání, absolvované školy a to včetně školek mateřských a jeslí, je také třeba uvést všechny současné i dřívější mimomanželské vztahy.

Nejdůležitější část dotazníku však obsahuje otázky na velikost špajzu a ledničky, průměrný počet konzerv s fazolemi, hráškem a čočkou, celoroční spotřebu masa, uzenin, tofu, zeleniny i ovoce. Průměrnou dobu tepelné přípravy potravy v domácnosti, množství zasyrova požívané zeleniny a ovoce a další podobné údaje.

Nemalou roli také hraje ta část dotazníku, která shromažďuje informace o navštěvovaných putykách, hospodách, restauracích a barech, kantýnách, závodních a školních jídelnách, a o nápojích a potravinách v nich požívaných. Z podrobného shromažďování údajů jsou vyloučeny pouze vietnamské nudlobufety, u nichž se, v důsledku lobbyingu vietnamské mafie v EU, sleduje pouze, zda je občan navštěvuje nebo ne.

Všechna takto shromážděná data se porovnávají s výkazy stravovacích zařízení o produkci potravin a likvidaci zbytků. Za nesoulad jsou trestány vlády členských zemí uvalením prdních kvót a mimořádnou metanovou eurodaní. Analýzou a evaluací odpovědí v dotazníku se získá směrné číslo, jež umístí plátce do daňové skupiny.

[editovat] Testy

Testy se provádějí, jak již bylo předesláno, dvakrát ročně. Jeden test se provádí v květnu. Druhý test v úterý. Konkrétní úterý se stanoví výpočtem z rodného čísla, doby kojení občana v batolecím věku a úhlopříčky televizní obrazovky v jeho domácnosti.

Vlastní test spočívá v odběru prdelních plynů - zejména jde o obsah Prdíku - a jejich analýze, měření tlaku prdu a měření únikové rychlosti plynů do okolí. Vzájemným vynásobením těchto hodnot se získá prdní koeficient.

[editovat] Výpočet daně

Vstupními daty pro výpočet daně je součin výstupních hodnot testovaného prdu neboli prdní koeficient a tzv. směrné číslo získané vyhodnocením dotazníku. Směrné číslo určuje daňovou skupinu, prdní koeficient určuje konkrétní daňovou sazbu. Vzhledem k tomu, že skoro každý člověk v EU chodil někam do školní jídelny, většina jí maso, ovoce i zeleninu (některí jedinci dokonce pijí mléko), a lednička je dnes v každé rodině aspoň jedna, neunikne této dani nikdo. Pro potřeby daně lze rozlišovat prdy podle intenzity:

  1. Šeptouš
  2. Eulálie (bzdinec plíživý)
  3. Bublouš
  4. Břeněk (bzdinec ryčný)
  5. Krhel
  6. Kokrhel
  7. Kontrakrhel
  8. Utrhprdel

Domnívám se, že ve stupnici je chyba. Devátý, tedy hodnostně nejvyšší prd se nazývá Vinetou.... neboť přichází tiše a ZABÍJÍ!

V nejhlubší úctě AznemX

[editovat] Prdné z hospodářských zvířat

Protože plynné produkty domestikovaných živočichů nemalou měrou přispívají k nárůstu skleníkových plynů (hlavně methanu a tím i ke Globálnímu oteplování, EU vážně zvažuje zavedení opatření ke zdanění prdění skotu, bravu, a dalších hospodářských zvířat s plánovaným budoucím rozšířením na domácí mazlíčky (krom akvarijních rybiček).

Protože výpočet takové daně bude nesrovnatelně komplikovanější, mimo jiné z toho důvodu, že se zjistilo, že většina hospodářských zvířat je dosud negramotná, a nebyla by tedy schopna vyplnit dotazník, vedou se o zavedení této daně dosud odborné diskuse na úrovni ministrů životního prostředí členských států.

Google uncyc Prdné na googleTohle je nejlepší článek na téma „Prdné“ na celým internetu.
uncyclopedia