FANDOM


Historie levy
Historie pravý

Viteze
Předmluva
Historie je královnou věd a kdo ji nezná je nucen ji opakovat dokud si ji nevštípí! Zde najdete přehled celé historie lidstva i všech jiných více či méně inteligentních druhů a civilizací v panensky čisté či surově morbidní, necenzurované, neupravované podobě tak, jak se skutečně odehrála či odehraje. Tak čtěte a mučte se!

vyměnit  

Clanektydne
  Článek měsíce únor
Přemysl Oráč

Prsomysl Orál názorně ukazuje Pražanům, kterak praktikovati orál.

Prsomyslovci byli první a zároveň jediná čechistánská dynastie, vládci Moravstánu, Slezistánu a zakladatelé moderního Absurdistánu.

Původ a význam Editovat

Zakladatelem rodu byl Prsomysl Orál, který dle legendy oral půdu ve Studicích, avšak jiná legenda hovoří o orálním sexu. Jeho mladší bratr Anál měl zřejmě jiné choutky. Etymologie jeho jména Prsomysl patrně znamená „mysleti na prso“, což naznačuje Prsomyslovu zálibu v prsech a zvláště pak v bradavkách. Byl to vlastně slovanský imigrant, jehož předkové pocházeli z neblaze proslulého východního bloku – až z nedalekostánských zemí východního Charvátska, nicméně ani tato země nebyla jeho předkům vlastní, neb pocházeli jako většina ostatních pronárodů slovanského plemene z Ukradiny, kde svorně kydali hnůj. Původně byl ve Studicích jen vesnickým onanistou dokud si jej nevyhlédla feministická kněžna a čarodějka Libuša, jež doposud švarného jinocha nepoznala a její lůno zůstalo netknuto.

Více...

otesat  

Venuše
  Pravěk
 • Doba dřevěná byla dlouho tabu. Ovšem nedávný nález na mýtince mezi městy Mělník a New York vše změnil. Byl zde zakopán obří dřevěný kredenc ze dřeva dnes již neexistujícího (nejspíše se jedná o Zmrtové dřevo). Dřevo má nevídanou odolnost vůči hnilobě, dnešním parazitům a taktéž skvělou míru blbuvzdornosti. Zejména díky poslední vlastnosti se dřevo dokázalo dochovat dodnes.

 • Doba plastová (lat. plasteolit) je historické období dějin člověka. Vyznačuje se přechodem od syntetických dřevěných, hliněných či kamenných materiálů k přírodním plastům, od umělého vzhledu k přirozeným plastikám. Dobu plastovou odstartoval biochemik B.A.Kelit, který prosadil používání plastů v průmyslové výrobě (viz např. trabant).

 • PSSD (Pravěká Strana Sociálně Demokratická) byla pravěká strana působící zhruba od roku 40 000 př.n.l do roku 2010, kdy se sloučila s ČSSD. Jako její zakladatel je považován kronikář FuFu Veliký III., který jako první ve své kronice popsal strach s genitálního bubáka a násednou neplodnost.

zmonumentalizovat  

Starověk ikona
  Starověk
 • Řípská říše byla nejprve monarchií, královstvím, poté je napadlo vyhnat tlusté a nicnedělající krále (dle výkladu řípských historiků) a nastolit vládu lidu, takzvanou respubliku či bespubliku. To se jim také nelíbilo a tak Bohemius Julda Caesarů nastolil Caesariát, tedy císařství.

 • Sedm divů světa je jakýsi první turistický průvodce na světě. První dochovaný exemplář seznamu sedmi divů světa byl nalezen vyryt na třech mramorových deskách spojených dvěmi bronzovými kroužky. Tento jedinečný nález pochází z okraje bitevního pole u řeckého města Maraton. I přes mnoho zajímavých teorií nebylo dosud zjištěno, kde se tam artefakt vzal.

 • Atlantida je bájná země, kterou lidé hledají tisíce let, o mnoho set let déle jak království kněze Jana, které je nejspíš rovněž vymyšlené. Dosud se někteří bláhoví vědci domnívají, že Atlantida se nacházela na ostrově Papadopoudimitreopoulos v Atlantickém oceánu, tedy poblíž Gibraltaru. Jiní lidé tvrdí, že se nachází jiho-jihovýchodně od Bermud. Jediným člověkem, který prokazatelně hledaný ostrov navštívil, je kapitán Nemo, jenž je sám také hledaný.

zprznit  

Helma ikona
  Středověk
 • Legendy praví, že Slovany přivedli do naší krajiny nejen Čech a Lech, nýbrž i "Na Plech". Za Naplecha se Slované trochu styděli, ježto byl z medoviny stále na plech, proto byl v dobách rané, vrcholné i pozdní prohibice soustavně vymazáván ze všech písemných zmínek i kolektivní paměti Slovanů zvané Internet.

 • Románský sloh je rozsáhlý urbanistický stavební a umělecký styl čerpající své prvky již od 11. století a který svého vrcholu dosáhl teprve koncem 20. století, přičemž jistý vývoj se předpokládá i v průběhu 21. století. Architektonicky využívá přirozený způsob života člověka a jeho zasazení v přírodní krajině. Podstatně také ovlivnil další umělecký proud - romantismus.

 • Karel IV. je historický fiktivní panovník, údajně vládnoucí ve 14. století, kterého si vymysleli Češi, zvláště Pražáci, aby zakryli svůj mindrák z toho, že nemají žádnou slavnou historii. Že Karel IV. neexistoval, je zřejmé už z toho, že nikdy předtím na českém trůně neseděl ani žádný Karel III., ani Karel II. a dokonce ani Karel I. Další indicií je datum jeho údajného narození - 14.5.1316, které zřejmě (až na tečky) vzniklo náhodným bušením do klávesnice v její levé horní oblasti.

cenzurovat  

Rocket-icon
  Novověk a moderní dějiny
Anthropoid s pritelkyni, Josefov 1942

Jediný dochovaný snímek Anthropoida zachycuje stroj s přítelkyní na společné procházce malebným Josefovem - pravděpodobně duben 1942.

 • Bitva u Vídně (11.–12. září 1683) představuje jednu z klíčových bitev válek mezi Habsburky (resp. křesťanskou Evropou) a Osmanskou říší a jednu z nejvýznamnějších bitev 17. století. Bitva znamenala ve svých důsledcích ukončení rakouské hegemonie ve střední Evropě a zahájila období strmého vzestupu Turecka a Turků, resp. islámu.


 • Anthropoid (též Antropoid) byl krycí název pro raný prototyp Turingova stroje, sestrojený během 2. světové války v Anglii. Anthropoid se proslavil zejména svým útěkem z laboratoře pomocí letadla, seskokem nad tehdejším protektorátem Böhmen und Mähren a atentátem na zastupujícího říšského protektora Heydricha.

předpovídat  

Otazník ikona
  Budoucnost

 • Roku 2084 byl vyslán do minulosti Terminátor s kódovým označením "T 056954 Špidla". Vyslali jej pravnuci Miloslava Vlka a Tomáše Halíka. Byli to vášniví zastánci tzv. "nepolitické politiky". Jako krajní možnost tolerovali i "politickou politiku", ale pouze podle Masarykova vzoru. Nebát se a nekrást.

 • Roku 2151 má ze Země vyplout Enterprise NX-01, první loď schopná letu rychlostí warp 5, díky níž je v dosahu lidstva mnohem víc planet než s loděmi staršími. Enterprise létá po blízkém vesmíru a v zastoupení lidstva poprvé poznává nové civilizace.
Open book 01
  Obrázek na únor
NapoleonBike
archiv  

citovat  

Book3
  Citáty
Hitler nebyl džentlmen.

—Arnošt Lustig

archiv  

doplnit  

sprasit  

AMSN icon
Redakce

Na konec článků souvisejících s lidmi můžete přidat šablonu {{Regál Historie}} zobrazí se takto:

Egyptske pyramidy Související informace obsahuje
Regál Historie©


Text Regály Necyklopedie
Regaly_levy.jpg
Regaly_pravy.jpg

ZemědělstvíCestováníOsvětaLidé


BiologieDopravaMatematikaVědaZeměpis